Trang chủ Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
TT Họ tên giáo viên Chủ nhiệm lớp Môn Điện thoại Email Địa chỉ liên lạc
1 Dư Thị Mỹ Phương 10A1 Hoá
2 Ngô Đăng Khoa 10A10 Hoá
3 Huỳnh Thị Thanh Tín 10A11 Anh
4 Vương Anh Lưu 10A12 Sinh
5 Bùi Viên Mãn 10A13 Hoá
6 Nguyễn Thị Ngọc An 10A2 Hoá
7 Nguyễn Thị Nguyệt 10A3 Sinh
8 Đặng Thị Như Thùy 10A4 Sinh
9 Nguyễn Thị Hoài 10A5 Sinh
10 Trần Ngọc Hưng 10A6 Tin
11 Nông Thị Khánh Minh 10A7 Anh
12 Hồ Phước Điền 10A8 Tin
13 Trần Văn Chung 10A9 Tin
14 Phạm Thị Thúy Ái 11B1 Anh
15 Lê Hồng Trang 11B10 Toán
16 Nguyễn Thị Bẩy 11B11 Văn
17 Nguyễn Thị Trúc Ly 11B12 Văn
18 Nguyễn Hồng Hưng Thịnh 11B13 Văn
19 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11B14 Anh
20 Trần Thị Phương Oanh 11B15 Hoá
21 Trần Thị Thông 11B2 Văn
22 Dương Thị Thanh Hoài 11B3 Anh
23 Dương Thị Ngọc Bích 11B4 Anh
24 Nguyễn Thị Hà 11B5 Hoá
25 Trần Văn Tân 11B6 CNC
26 Bùi Quang Minh 11B7 Hoá
27 Phạm Hồng Lệ 11B8 Toán
28 Trịnh Thị Hằng 11B9 Văn
29 Nguyễn Thị Mỹ Chi 12C1 Anh
30 Nguyễn Thị Phương 12C10 Toán
31 Đỗ Thị Thu Thảo 12C11 Toán
32 Nguyễn Thị Thúy Loan 12C12 Anh
33 Nguyễn Thị Thanh Vân 12C13 Anh
34 Trần Thị Ngọc Hiệp 12C14 Anh
35 Đỗ Thị Liên 12C15 Toán
36 Phạm Thị Thanh Hải 12C2 Sinh
37 Nguyễn Thanh Thủy 12C3 Toán
38 Nguyễn Vũ Lệ Hà 12C4 Hoá
39 Vương Đình Thông 12C5 Hoá
40 Trần Thị Thanh Thanh 12C6 Hoá
41 Trần Thị Quang Khánh 12C7 Anh
42 Trần Thị Thu Hồng 12C8 Anh
43 Vũ Thị Hòa Trang 12C9 Toán