Đăng nhập NÂNG CAO TINH THẦN TỰ HỌC - HỌC ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH
CHI BỘ
CÔNG ĐOÀN
HĐ ĐOÀN THANH NIÊN

Danh sách học sinh Khối 10 năm học 2023- 2024

- Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 theo lớp: Nhấn vào (DANH SÁCH HỌC SINH) để xem

Lưu ý: Lớp 10A1,2,3,4,5: TH1, Lớp 10A6: TH2, Lớp 10A7: TH3, Lớp 10A8,9,10,11: TH4, Lớp 10A12,13,14: TH5.

+ Môn bắt buộc: Toán, Văn, Anh, Sử, TD, QPAN;

TH1: Môn lựa chọn: Lý, Hoá, Sinh, CNC; + Chuyên đề: Toán, Lý, Hoá

TH2: Môn lựa chọn: Địa, Hoá, Sinh, Tin; + Chuyên đề: Toán, Hoá, Sinh

TH3: Môn lựa chọn: Lý, Địa, CNN, Tin; + Chuyên đề: Văn, Sử, Địa

TH4: Môn lựa chọn: Lý, Địa, GDKT&PL, Tin; + Chuyên đề: Toán, Lý, Sử

TH5: Môn lựa chọn: Hoá, Địa, GDKT&PL, CNN; + Chuyên đề: Toán, Văn, Địa

*** Nhà trường cấp cho mỗi học sinh có duy nhất 01 mã học sinh, nó được xem là số báo danh của học sinh để sử dụng trong các kỳ kiểm tra và đăng nhập tài khoản website trong suốt 3 năm học..

* Tài khoản đăng nhập của học sinh: hs+mã định danh của học sinh (viết liên nhau, chữ in thường). Mật khẩu: 123456

* Tài khoản đăng nhập của phụ huynh: ph+mã định danh của học sinh (viết liên nhau, chữ in thường). Mật khẩu: 654321

Ví dụ: Học sinh có Mã học sinh là 230001 thì tên đăng nhập là: hs230001, MK: 123456

- Tên tài khoản và mật khẩu của học sinh sử dụng trong 3 năm học tại trường THPT Hoàng Văn Thụ. Khi đăng nhập hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu, học sinh nhớ MK khi đổi để đăng nhập cho lần sau.

Danh sách học sinh Khối 12 năm học 2023-2024

- Danh sách học sinh lớp 12 theo THTN-THXH theo lớp: Nhấn vào (DANH SÁCH HỌC SINH) để xem

THÂN THIỆN - ĐOÀN KẾT TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
Trường học số hoá: Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ: Số 2, Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hoà