Đăng nhập NÂNG CAO TINH THẦN TỰ HỌC - HỌC ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH

LỊCH THI THỬ TNTHPT NĂM 2022-2023

- Ngày 16,17/5/2023

* Ngày 16/5: Buổi sáng: Ngữ văn; buổi chiều: Toán.

* Ngày 17/5: Buổi sáng: THTN-THXH; buổi chiều: Tiếng Anh

THÂN THIỆN - ĐOÀN KẾT TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Trường học số hoá: Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ: Số 2, Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hoà