Trang chủ Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
CÔNG KHAI ĐÔI NGŨ NHÂN VIÊN, GIÁO VIÊN, CB QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
TT Đề mục Ghi chú Xem Tải
1 Công khai đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2022-2023

Danh sách nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2022-2023

TT Họ tên giáo viên, CB QL Trình độ CM Chức vụ đảng Chức vụ chính quyền Đảng viên BCH Đoàn trường Tổ chuyên môn Ghi chú
1 Phạm Ngọc Thắng Thạc sĩ Bí thư Hiệu trưởng Đảng viên Văn Phòng
2 Nguyễn Duy Ngọc Phó hiệu trưởng Đảng viên Toán
3 Nguyễn Văn Tới Phó bì thư Phó hiệu trưởng Đảng viên Toán
4 Ngô Thị Vân Anh T trưởng CM Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
5 Võ Thị Tâm T trưởng CM Đảng viên Toán
6 Hoàng Thị Minh Tâm Chi uỷ viên T trưởng CM Đảng viên Ngữ văn
7 Văn Thị Giang T trưởng CM Đảng viên Tiếng Anh
8 Phạm Hoàn Dạ Hương T trưởng CM Lý-Tin-CNC
9 Trần Thị Hoa Chi uỷ viên T trưởng CM Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
10 Phạm Trúc Tú Uyên T trưởng CM Sử-Địa-CD
11 Ngô Thành Tâm T trưởng CM GDTC-QPAN
12 Lê Minh Thiêm Chi uỷ viên Tổ phó CM Đảng viên Toán
13 Lê Thị Thanh Trà Tổ phó CM Đảng viên Ngữ văn
14 Dương Thị Thanh Hoài Tổ phó CM Đảng viên Tiếng Anh
15 Nguyễn Hoàng Minh Quang Tổ phó CM Lý-Tin-CNC
16 Thái Thị Yến Tổ phó CM Sử-Địa-CD
17 Nguyễn Văn Hồng Tổ phó CM Đảng viên GDTC-QPAN
18 Nguyễn Thị Tư Tổ phó CM GDTC-QPAN
19 Lê Ngọc Hiền Tổ phó CM Văn Phòng
20 Nguyễn Văn Quyền Bí thư Đoàn GDTC-QPAN
21 Trần Thị Hương Phó bì thư Đoàn Lý-Tin-CNC
22 Nguyễn Lê Nguyên An Phó bì thư Đoàn Lý-Tin-CNC
23 Hồ Nữ Kiều Nhi Phó bì thư Đoàn Lý-Tin-CNC
24 Nguyễn Thị Trúc Ly UV BCH Ngữ văn
25 Bùi Thị Hồng Vân UV BCH Ngữ văn
26 Trần Thị Phương Oanh Đảng viên UV BCH Hóa-Sinh-CNN
27 Dư Thị Mỹ Phương UV BCH Hóa-Sinh-CNN
28 Nguyễn Thị Nguyệt UV BCH Hóa-Sinh-CNN
29 Nguyễn Thị Thanh Thùy Đảng viên Toán
30 Vũ Thị Hòa Trang Đảng viên Toán
31 Võ Trần Vy Hằng Toán
32 Bùi Thị Thu Hằng Toán
33 Nguyễn Thị Xuân Hòa Toán
34 Phạm Hồng Lệ Toán
35 Nguyễn Ngọc Sơn Toán
36 Thái Thành Thương Toán
37 Nguyễn Thanh Thủy Toán
38 Lê Hồng Trang Toán
39 Đỗ Thị Liên Toán
40 Nguyễn Thị Phương Toán
41 Đỗ Thị Thu Thảo Toán
42 Nguyễn Thị Bẩy Đảng viên Ngữ văn
43 Ninh Thùy Dương Đảng viên Ngữ văn
44 Phạm Thị Linh Sa Đảng viên Ngữ văn
45 Trịnh Thị Hằng Ngữ văn
46 Trần Thị Phương Nga Ngữ văn
47 Nguyễn Thị Bích Phượng Ngữ văn
48 Lê Vũ Phương Thảo Ngữ văn
49 Nguyễn Hồng Hưng Thịnh Ngữ văn
50 Trần Thị Thông Ngữ văn
51 Nguyễn Thị Ngọc Túy Ngữ văn
52 Nguyễn Thị Anh Vui Ngữ văn
53 Phạm Thị Thúy Ái Đảng viên Tiếng Anh
54 Dương Thị Ngọc Bích Đảng viên Tiếng Anh
55 Trần Thị Thu Hồng Đảng viên Tiếng Anh
56 Nguyễn Thị Thúy Loan Đảng viên Tiếng Anh
57 Nông Thị Khánh Minh Đảng viên Tiếng Anh
58 Hoàng Quốc Việt Tiếng Anh
59 Nguyễn Thị Mỹ Chi Tiếng Anh
60 Trần Thị Ngọc Hiệp Tiếng Anh
61 Trần Thị Quang Khánh Tiếng Anh
62 Trần Thị Khánh Tiếng Anh
63 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tiếng Anh
64 Nguyễn Trường Sơn Tiếng Anh
65 Huỳnh Thị Thanh Tín Tiếng Anh
66 Nguyễn Thị Thanh Vân Tiếng Anh
67 Huỳnh Thanh Sơn Đảng viên Lý-Tin-CNC
68 Trần Ngọc Hưng Đảng viên Lý-Tin-CNC
69 Trần Hạ Như Lý-Tin-CNC
70 Lê Thị Thanh Tâm Lý-Tin-CNC
71 Trần Thị Thanh Tâm Lý-Tin-CNC
72 Trần Thị Thu Lý-Tin-CNC
73 Hồ Thị Thu Trang Lý-Tin-CNC
74 Hoàng Anh Vũ Lý-Tin-CNC
75 Trần Văn Chung Lý-Tin-CNC
76 Hồ Phước Điền Lý-Tin-CNC
77 Kiều Minh Nhật Lý-Tin-CNC
78 Đinh Thị Nhung Lý-Tin-CNC
79 Trần Văn Tân Lý-Tin-CNC
80 Nguyễn Thị Ngọc An Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
81 Vũ Văn Hữu Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
82 Ngô Đăng Khoa Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
83 Trần Thị Thanh Thanh Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
84 Vương Đình Thông Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
85 Phạm Thị Thanh Hải Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
86 Bùi Thị Hậu Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
87 Nguyễn Thị Mai Thi Đảng viên Hóa-Sinh-CNN
88 Nguyễn Vũ Lệ Hà Hóa-Sinh-CNN
89 Nguyễn Thị Hà Hóa-Sinh-CNN
90 Bùi Viên Mãn Hóa-Sinh-CNN
91 Bùi Quang Minh Hóa-Sinh-CNN
92 Nguyễn Thị Hoài Hóa-Sinh-CNN
93 Vương Anh Lưu Hóa-Sinh-CNN
94 Đặng Thị Như Thùy Hóa-Sinh-CNN
95 Hoàng Thị Diệu Trang Đảng viên Sử-Địa-CD
96 Đặng Thị Hằng Đảng viên Sử-Địa-CD
97 Trần Thị Huyền Đảng viên Sử-Địa-CD
98 Lương Lan Hương Sử-Địa-CD
99 Lâm Diệu Thu Sử-Địa-CD
100 Lê Thị Hiền Sử-Địa-CD
101 Nguyễn Thị Thanh Thùy(sử) Sử-Địa-CD
102 Trịnh Xuân Khôi Sử-Địa-CD
103 Phạm Thị Liên Sử-Địa-CD
104 Nguyễn Thị Thủy Sử-Địa-CD
105 Nguyễn Thị Thu Nở Sử-Địa-CD
106 Vương Văn Thanh Đảng viên GDTC-QPAN
107 Lê Hon Đa GDTC-QPAN
108 Ngô Hoài Nam GDTC-QPAN
109 Bùi Thị Thu GDTC-QPAN
110 Nguyễn Đức Tuy GDTC-QPAN
111 Trần Ngọc Phúc Đảng viên Văn Phòng
112 Phạm Thị Phương Đảng viên Văn Phòng
113 Lê Thị Hương Văn Phòng
114 Nguyễn Đăng Khoa Văn Phòng
115 Nguyễn Thị Lượm Văn Phòng
116 Hoàng Thị Thanh Linh Văn Phòng
117 Ngô Chí Lâm Văn Phòng
118 Nguyễn Thị Hoa Văn Phòng