Trang chủ Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
Mã học sinh Họ tên hs Giới tính Lớp Ngày sinh
210004 Nguyễn Hoàng Cát Nam 11B1 08/02/2006
210003 Hoàng Minh Cao Nam 11B1 12/11/2006
210001 Phạm Lê Phương Anh nữ 11B1 27/04/2006
210002 Nguyễn Lê Gia Bảo Nam 11B1 24/12/2005
220001 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Nam 10A1 09/08/2007
220002 Lê Ngọc Ánh Nữ 10A1
220003 Phùng Văn Cảnh Nam 10A1
220004 Nguyễn Đức Minh Châu Nữ 10A1 16/11/2007
220005 Đặng Ngọc Đồng Nam 10A1
220006 Bùi Anh Dũng Nam 10A1 22/11/2007
220007 Nguyễn Lê Dũng Nam 10A1 08/01/2007
220008 Trần Trung Dũng Nam 10A1 13/02/2007
220009 Trần Quốc Dương Nam 10A1
220010 Đỗ Duy Hiếu Nam 10A1
220011 Phạm Đức Hòa Nam 10A1 05/12/2007
220012 Phan Khánh Hòa Nữ 10A1 16/07/2007
220013 Lê Minh Hoàng Nam 10A1 08/07/2007
220014 Nguyễn Minh Hoàng Nam 10A1 21/05/2007
220015 Nguyễn Hữu Gia Hưng Nam 10A1 22/07/2007
220016 Bùi Quang Huy Nam 10A1 23/02/2007
220017 Phạm Duy Khánh Nam 10A1 30/2/2007
220018 Đặng Gia Khiêm Nam 10A1 07/12/2007
220019 Ngô Minh Khôi Nam 10A1
220020 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 10A1 6/3/2007
220021 Võ Tuấn Kiệt Nam 10A1 15/09/2007
220022 Bùi Mai Gia Kim Nữ 10A1 18/8/2007
220023 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10A1 07/11/2007
220024 Bùi Quang Minh Nam 10A1 03/07/2007
220025 Lê Ngọc Minh Nam 10A1 08
220026 Huỳnh Khánh Nguyên Nam 10A1 23/04/2007
220027 Nguyễn Phùng Thiện Nhân Nam 10A1 09/11/2007
220028 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi Nữ 10A1 20/11/2007
220029 Hồ Đức Phát Nam 10A1 03/04/2007
220030 Lê Công Phát Nam 10A1 10/8/2007
220031 Nguyễn Minh Phú Nam 10A1 21/12/2007
220032 Võ Văn Phúc Nam 10A1 13/02/2007
220033 Nguyễn Hoàng Minh Quân Nam 10A1 28/8/2007
220034 Lê Hoàng Khánh Quỳnh Nữ 10A1 27/05/2007
220035 Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh Nữ 10A1 10/8/2007
220036 Nguyễn Thanh Tân Nam 10A1 10/9/2007
220037 Nguyễn Thi Thu Thanh Nữ 10A1 13/02/2007
220038 Nguyễn Hữu Tất Thành Nam 10A1 06/07/2007
220039 Lê Anh Thư Nữ 10A1 14/09/2007
220040 Trần Thị Bảo Trâm Nữ 10A1 30/09/2007
220041 Nguyễn Minh Trí Nam 10A1 7/12/2007
220042 Nguyễn Lê Việt Trung Nam 10A1 28/03/2007
220043 Nguyễn Nhật Anh Nữ 10A10 2/10/2007
220044 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 10A10 03/02/2007
220045 Lương Ngọc Ánh Nữ 10A10 21/1/2007
220046 Thái Quỳnh Chi Nữ 10A10 21/07/2007
220047 Nguyễn Tiến Dũng Nam 10A10 24/9/2007
220048 Trần Thùy Dương Nữ 10A10 22/04/2007
220049 Đỗ Vũ Hoàng Hà Nữ 10A10 18/9/2007
220050 Phạm Đặng Tiểu Hà Nữ 10A10 13/01/2007
220051 Đinh Thị Minh Hiền Nữ 10A10 11/02/2007
220052 Trần Nhật Hoài Nam 10A10 17/02/2007
220053 Đào Phú Huy Hoàng Nam 10A10 11 01 2007
220054 Đào Phúc Anh Hoàng Nam 10A10 11012007
220055 Trần Hoàng Huấn Nam 10A10 25/09/2007
220056 Nguyễn Văn Hùng Nam 10A10 27/09/2007
220057 Huỳnh Hoàng Việt Hương Nữ 10A10 1105207
220058 Nguyễn Gia Huy Nam 10A10
220059 Bùi Nhân Kiệt Nam 10A10 02/03/2007
220061 Nguyễn Tiến Lộc Nam 10A10 29/7/2007
220062 Nguyễn Hoàng Luân Nam 10A10 24/01/2007
220063 Phạm Ngọc Mai Nữ 10A10 29/05/2007
220064 Nguyễn Chí Kim Ngân Nữ 10A10 03/03/2007
220065 Trần Lê Hiếu Ngân Nữ 10A10 11/08/2007
220066 Đặng Như Phương Nghi Nữ 10A10 30/01/2007
220067 Nguyễn Lê Minh Ngọc Nữ 10A10 28/04/2007
220068 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 10A10 11/11/2007
220069 Đặng Như Gia Nhi Nữ 10A10 30/1/2007
220070 Dư Trần Hiến Nhi Nữ 10A10 28/01
220071 Nguyễn Thành Phát Nam 10A10 18/06/2007
220072 Nguyễn Lan Phương Nữ 10A10 04/01/2007
220073 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 10A10 5/11/2007
220074 Trần Nguyễn Đan Phương Nữ 10A13 03/05/2007
220075 Huỳnh Nhật Quyên Nữ 10A10 22/08/2007
220076 Nguyễn Lê Thanh Tâm Nữ 10A10 01/03/2007
220077 Huỳnh Ngọc Thảo Nữ 10A10 27/03/2007
220078 Lê Nguyễn Chí Thiện Nam 10A10 27/9/2007
220079 Nguyễn Anh Thư Nữ 10A10 19/11/2007
220080 Nguyễn Thanh Thư Nữ 10A10 19/12/2007
220081 Trần Nguyễn Minh Thư Nữ 10A10 05/04/2007
220082 Nguyễn Thị Mỹ Trân Nữ 10A10 09/02/2007
220083 Phan Quỳnh Trang Nữ 10A10 14/11/2007
220084 Trần Nhật Trường Nam 10A10 14/3/2007
220085 Võ Thanh Tuấn Nam 10A10 02
220086 Phạm Tâm Tuệ Nữ 10A10 07/01/2007
220087 Võ Nguyễn Bích Tuyền Nữ 10A10 27/07/2007
220088 Huỳnh Tấn Tâm An nam Nghi 12/11/2006
220089 Nguyễn Hoàng Quốc Anh Nam 10A11 22/08/2007
220090 Chu Ngọc Ánh Nữ 10A11 06/05/2007
220091 Đậu Trần Minh Ánh Nữ 10A11 25/10/2007
220092 Trần Phan Phương Danh Nữ 10A11 22/03/2007
220093 Nguyễn Nhật Khương Duy Nam 10A11 5/9/2007
220094 Nguyễn Lê Kiều Duyên Nữ 10A11 05/11/2007
220095 Đào Thanh Hằng Nữ 10A11 11/06/2007
220096 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 10A11 27/5/2007
220097 Lê Thị Phụng Hoàng Nữ 10A11 21/11/2007
220098 Phan Quốc Hoàng Nam 10A8 12/09/2007
220099 Phan Quốc Huy Nam 10A8 12/09/2007
220100 Lê Diệu Huyền Nữ 10A11 20/3/2007
220101 Lê Đình Khang Nam 10A11 29-6-2007
220102 Trần Minh Khôi Nam 10A11 02/06/2007
220103 Phan Gia Kiệt Nam 10A11 03/11/2007
220104 Ngô Nguyễn Bảo Kỳ Nữ 10A11 03/11/2007
220105 Lê Hoàng Khánh Linh Nữ 10A11 16/02/2007
220106 Đỗ Hoàng Khánh Ly Nữ 10A11 05/12/2007
220107 Mấu Ngọc Khánh Mai Nữ 10A11 30/3/2007
220108 Vũ Đức Mạnh Nam 10A11 13/04/2007
220109 Nguyễn Anh Minh Nam 10A11 03/10/2007
220110 Nguyễn Cao Minh Nam 10A11 02/04/2007
220111 Lê Thị Trà My Nữ 10A11 29/12/2007
220112 Nguyễn Phan Gia Nghi 10A11
220113 Huỳnh Nguyễn Thiên Ngọc Nữ 10A11 13/10/2007
220114 Trần Hồ Như Ngọc Nữ 10A11 20/06/2007
220115 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 10A11 03082007
220116 Nguyễn Hoàng Hải Nhi Nữ 10A8 11/10/2007
220117 Trương Tuệ Nhi Nữ 10A11 09/03/2006
220118 Trần Đinh Bích Phượng Nữ 10A11 07/08/2007
220119 Bùi Hoàng Minh Quân Nam 10A11 07/07/2006
220120 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 10A11 04/04/2007
220121 Hà Thúy Quyền Nữ 10A11 25/06/2007
220122 Hoàng Nguyễn Như Quỳnh Nữ 10A11
220123 Trần Thị Thu Quỳnh Nữ 10A11 02/01/2007
220124 Hứa Thị Thanh Thảo Nữ 10A11 16/10/2007
220125 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 10A11 26/06/2007
220126 Phương Trọng Tín Nam 10A11 18/12/2007
220127 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 10A11 10/02/2007
220128 Đinh Ngọc Bảo Trân Nữ 10A11
220129 Lê Ngọc Trinh Nữ 10A11 25/2/2007
220130 Nguyễn Lê Anh Tú Nam 10A11 29/11/2007
220131 Võ Xuân Tuyền Nữ 10A11 05/09/2007
220132 Nguyễn Hoàng Việt Nam 10A11 28/11/2007
220133 Nguyễn Hoài Yến Vy Nữ 10A11 25/01/2007
220134 Huỳnh Trần Nhật Vy Nữ 10A2 25/10/2007
220135 Đinh Đức An Nam 10A12 10/6/2007
220136 Nguyễn Lê Thiên Ân Nữ 10A12 17/6/2007
220137 Dương Nữ Diệp Anh Nữ 10A12 06/08/2007
220138 Nguyễn Lan Anh Nữ 10A12 22/07/2007
220139 Phạm Lê Tú Anh Nữ 10A12 31/10/2007
220140 Phan Trần Hồng Bích Nữ 10A12
220141 Ngô Quỳnh Chi Nữ 10A12 27/6/2007
220142 Đào Tiến Đức Nam 10A12 21/92007
220143 Đào Minh Khánh Duy Nam 10A13 23042007
220144 Đinh Xuân Duy Nam 10A12 10/10/2007
220145 Phạm Khánh Duy Nam 10A12 5/2/2007
220146 Trương Trần Khánh Duy Nam 10A12 16/11/2007
220147 Nguyễn Thanh Hải Nam 10A12 8/5/2007
220148 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 10A12 21/04/2007
220149 Nguyễn Thành Phong Huy Nam 10A12 07-02-2007
220150 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền Nữ 10A12 23/02/2007
220151 Nguyễn Thị Bích Khiêm Nữ 10A12 23/10/2007
220152 Lê Vũ Minh Khôi Nam 10A12 21/8/2007
220153 Nguyễn Huỳnh Trúc Linh Nữ 10A12 27/12/2007
220154 Phạm Đỗ Lam Linh Nữ 10A12 14/07/2007
220155 Trần Nguyễn Phương Linh Nữ 10A12 08/04/2007
220156 Võ Phạm Khánh Linh Nữ 10A12 4/1/2007
220157 Trần Lê Kim My Nữ 10A12 21/01/2007
220158 Trần Ngọc Thảo My Nữ 10A12 24/11/2007
220159 Đào Thanh Ngân Nữ 10A12 14/06/2007
220160 Phan Ngọc Thanh Ngân Nữ 10A12 16/06/2007
220161 Trần Lê Hải Ngân Nữ 10A12 12/09/2007
220162 Đàm Trọng Nguyên Nam 10A12 12/05/2007
220163 Nguyễn Thành Nguyên Nam 10A12 16/05/2007
220164 Bùi Nhật Khánh Nhã Nữ 10A12 28/07/2007
220165 Nguyễn Uyên Nhi Nữ 10A12 27/10/2007
220166 Nguyễn Chí Phát Nam 10A12 9/4/2007
220167 Trương Hải Nhơn Phát Nữ 10A12 6/7/2007
220168 Võ Trần Ngọc Phúc Nữ 10A12 31/1/2007
220169 Ông Phong Chi Phương Nữ 10A12 24/06/2007
220170 Võ Phạm Nhật Quỳnh Nữ 10A12 30/09/2007
220171 Võ Thiện Tâm Nữ 10A12 23/12/2007
220172 Võ Nguyên Bảo Thạch Nam 10A12 14/12/2007
220173 Trần Đoàn Khánh Thi Nữ 10A12 26/09/2007
220174 Phan Võ Quỳnh Thy Nữ 10A12 14/05/2007
220175 Đinh Thị Hiền Trang Nữ 10A12 19/03/2007
220176 Lương Thị Cát Tường Nữ 10A12 22/4/2007
220177 Đào Phương Uyên Nữ 10A12 11/01/2007
220178 Nguyễn Hồng Nhật Uyên Nữ 10A12 05/06/2007
220179 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 10A12 06/04/2007
220180 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nam 10A13 24/07/2007
220181 Phạm Quỳnh Anh Nữ 10A13 26/12/2007
220182 Mai Huỳnh Như Băng Nữ 10A13 17/05/2006
220183 Nguyễn Vương Đức Nam 10A13 30/4/2007
220184 Lù Thị Hà Nữ 10A13 5/2/2007
220185 Trần Tâm Hân Nữ 10A13 5/11/2007
220186 Lê Hồng Hạnh Nữ 10A13 08/10/2007
220187 Nguyễn Ngọc Huân Nam 10A3 10/02/2007
220188 Nguyễn Huy Hùng Nam 10A13 11/06/2007
220189 Vũ Quốc Hưởng Nam 10A13 14/1/2007
220190 Nguyễn Ngọc Thiên Kiều Nữ 10A13 03/09/2007
220191 Dương Hoàng Nhật Linh Nữ 10A13 04/12/2007
220192 Hoàng Khánh Linh Nữ 10A13 5/5/2007
220193 Võ Nguyễn Ngọc Mai Nữ 10A13 25/10/2007
220194 Nguyễn Thị Hà My Nữ 10A13 03/11/2007
220195 Đỗ Trang Kim Ngân Nữ 10A13 16/11/2007
220196 Lương Khiếu Vy Ngân Nữ 10A13 19/07/2007
220197 Lê Hoàng Bảo Nghi Nữ 10A13 8/5/2007
220198 Hoàng Bảo Nhi Nữ 10A13 08/03/2007
220199 Võ Ngọc Tuyết Nhi Nữ 10A13 1/12/2007
220200 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 10A13 20/08/2007
220201 Yang Hồng Phúc Nữ 10A13 19/05/2007
220202 Trương Thanh Phương Nữ 10A13 23/05
220203 Phạm Hoàng Gia Quân Nam 10A13 26/11/2007
220204 Trần Ngô Quang Sáng Nam 10A13 10/03/2007
220205 Trần Kháng Tài Nam 10A13 16/11/2007
220206 Nguyễn Bá Thắng Nam 10A13 10/12/2006
220207 Nguyễn Châu Minh Thành Nam 10A13 7/8/2007
220208 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 10A13 05/04/2007
220209 Lê Nguyễn Phương Thi Nữ 10A13 6/3/2007
220210 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 10A13 10/8/2007
220211 Triệu Nguyễn Phương Thùy Nữ 10A13 05/10/2005
220212 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ 10A13 29/4/2007
220213 Lê Hoàng Trọng Tín Nam 10A13 09/10/2007
220214 Ngô Mai Trâm Nữ 10A13 31/08/2007
220215 Đỗ Hoài Huyền Trân Nữ 10A13 22/08/2007
220216 Phan Nguyễn Bảo Trân Nữ 10A13 01/06/2007
220217 Tô Nguyễn Bảo Trân Nữ 10A13 14/11/2007
220218 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 10A13 27/10/2007
220219 Trần Xuân Trang Nữ 10A13 02/04/2007
220220 Liêu Phương Uyên Nữ 10A13 1/2/2007
220221 Nguyễn Kim Uyên Nữ 10A13 29/03/2007
220222 Trần Thanh Vân Nữ 10A13 23/07/2007
220223 Vũ Hoàng Khánh Việt Nam 10A13 24/7/2007
220224 Trần Đinh Thúy Vy Nữ 10A13 19112007
220225 Trần Ngọc Vy Nữ 10A13 06/05/2007
220226 Đàm Đức Anh Nam 10A2 14/08/2007
220227 Phạm Gia Bảo Nam 10A2 11/09/2007
220228 Lê Hoàng Minh Đăng Nam 10A2 23/9/2007
220229 Nguyễn Đức Duy Nam 10A2 23/10/2007
220230 Phạm Ngọc Hân Nữ 10A2 28/07/2007
220231 Nguyễn Lê Mạnh Hoàng Nam 10A2 25/08/2007
220232 Nguyễn Văn Hoàng Nam 10A2 05/08/2007
220233 Phạm Gia Hưng Nam 10A2 11/06/2007
220234 Đinh Hoàng Thu Hường Nữ 10A2 3/3/2007
220235 Lê Đỗ Nhật Huy Nam 10A2 16/12/2007
220236 Trần Võ Quang Huy Nam 10A2 08/12/2006
220237 Võ Thị Khánh Huyền Nữ 10A2 21/02/2007
220238 Phạm Trần Gia Khánh Nam 10A2 29/01/2007
220239 Lương Xuân Khiêm Nam 10A2 04/11/2007
220240 Nguyễn Phúc Nguyên Khôi Nam 10A2 31/10/2007
220241 Trình Mai Anh Khôi Nam 10A2 17/09/2007
220242 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt Nam 10A2 13/12/2007
220243 Đỗ Hoàng Lâm Nam 10A2 11/07/2007
220244 Lê Trần Khánh Linh Nữ 10A2 16/10/2007
220245 Nguyễn Đình Khánh Linh Nữ 10A2 20/12/2007
220246 Cao Tấn Lộc Nam 10A2 30/08/2007
220247 Bùi Bảo Minh Nam 10A2 15/06/2007
220248 Đỗ Hoàng Nam Nam 10A2 07/11/2007
220249 Mai Quỳnh Nghi Nữ 10A2 11/5/2007
220250 Nguyễn Kiều Như Ngọc Nữ 10A2 01/11/2007
220251 Nguyễn Ngọc Phát Nam 10A2 31/12/2007
220252 Lưu Huỳnh Nhật Phong Nam 10A2 30/5/2007
220253 Nguyễn Thắng Phong Nam 10A2 03/12/2007
220254 Nguyễn Anh Phúc Nam 10A2 01/08/2007
220255 Lê Đăng Quang Nam 10A2 26/1/2007
220256 Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 10A2 19/12/2007
220257 Trần Nguyễn Sang Nam 10A2 27/7/2007
220258 Văn Công Tài Nam 10A2 07/11/2007
220259 Đặng Đức Tân Nam 10A2 19/2/2007
220260 Lê Thị Thu Thuý Nữ 10A2 23/7/2006
220261 Hà Như Thủy Nữ 10A2 28-12-2007
220262 Nguyễn Hữu Tiến Nam 10A2 10/11/2007
220263 Nguyễn Gia Trí Nam 10A2 16/11/2007
220264 Đặng Trịnh Anh Tuấn Nam 10A2 11/06/2007
220265 Trần Nguyễn Anh Tuấn Nam 10A2 26/09/2007
220266 Lê Việt Nam 10A2 8/9/2007
220267 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 10A2 12/12/2007
220268 Đỗ Thái An Nam 10A3 20/12/2007
220269 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 10A3 14/11/2007
220270 Lê Dương Anh Nam 10A3 25/07/2007
220271 Trần Thị Hoàng Anh Nữ 10A3 08/03/2007
220272 Lê Quốc Bảo Nam 10A3
220273 Trần Gia Bảo Nam 10A3
220274 Huỳnh Tấn Đạt Nam 10A13 18/09/2007
220275 Văn Phú Hưng Nam 10A3 29/01/2007
210661 Phạm Lê Bảo Vy Nữ 11B5 15/05/2006
220277 Võ Gia Huy Nam 10A3 06-11-2007
220278 Bùi Nguyễn Quốc Khang Nam 10A3 24/11/2007
220279 Ngô Văn Toàn Khang Nam 10A3
220280 Trần Đăng Khang Nam 10A3 14/08/2007
220281 Lê Hải An Khánh Nam 10A3 31/10/2007
220282 Nguyễn Công Khiêm Nam 10A3 21/12/2007
220283 Nguyễn Minh Khôi Nam 10A3 16/10/2007
220284 Nguyễn Ngọc Minh Khôi Nam 10A3
220285 Nguyễn Đức Mạnh Nam 10A3 4/7/2007
220286 Phạm Kim Ngân Nữ 10A3 06/04/2007
220287 Mai Hoàng Khôi Nguyên Nam 10A3 15/11/2007
220288 Nguyễn Hoàng Trí Nhân Nam CT 20/10/2007
220289 Nguyễn Trần Thịnh Phát Nam 10A3 26/07/2007
220290 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 10A3 23/06/2007
220291 Trần Hồng Phương Nữ 10A3 22/06/2007
220292 Võ Hiền Thanh Phương Nữ 10A3 8/7/2007
220293 Trần Minh Quý Nam 10A3 3/4/2007
220294 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 10A3 12/09/2007
220295 Vũ Xuân Sơn Nam 10A3 12/5/2007
220296 Nguyễn Phạm Chí Sự Nam 10A3 9/11/2007
220297 Nguyễn Thị Tú Sương Nữ 10A3 07/07/2007
220298 Nguyễn Vũ Đức Tài Nam 10A3 23/09/2007
220299 Lê Minh Chính Tâm Nam 10A3 27/09/2007
220300 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 10A3
220301 Võ Anh Thư Nữ 10A3 07-08-2007
220302 Phạm Huỳnh Thùy Trúc Nữ 10A3 11/4/2007
220303 Ngô Mai Anh Tuấn Nam 10A3 18/04/2007
220304 Lê Thanh Tùng Nam 10A3 02/09/2007
220305 Bùi Nguyễn Thảo Uyên Nữ 10A3 03/05/2007
220306 Lều Ngọc Tú Uyên Nữ 10A3 21/4/2007
220307 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Nữ 10A3 01/03/2007
220308 Lê Thục Lan Vy Nữ 10A3 14/09/2007
220309 Huỳnh Như Ý Nữ 10A3 3/8/2007
220310 Lê Nguyễn Việt Anh Nam 10A4 7/11/2007
220311 Lê Quang Tâm Anh Nam 10A4 21/7/2007
220312 Lê Tuấn Anh Nam 10A4 25/11/2006
220313 Trần Thị Minh Anh Nữ 10A4 18/12/2007
220314 Trần Thị Phương Anh Nữ 10A4 18/12/2007
220315 Nguyễn Vĩnh Gia Bách Nam 10A10 2/12/2007
220316 Phạm An Bảo Châu Nữ 10A4 06/11/2007
220317 Trần Dạ Minh Châu Nữ 10A4 13/4/2007
220318 Trần Thi Mỹ Dân Nữ 10A4 16/05/2007
220319 Lê Minh Đăng Nam 10A4 14082007
220320 Phan Tấn Đạt Nam 10A4 24/06/2007
220321 Đặng Hữu Duy Nam 10A3 23/04/2007
220322 Phạm Minh Hoàng Nam 10A4 08/01/2007
220323 Lê Nguyễn Duy Huân Nam 10A4 18/02/2007
220324 Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền Nữ 10A4 28/10/2007
220325 Trần Nguyễn Khang Nam 10A4 30/09/2007
220326 Nguyễn Việt Anh Khoa Nam 10A4 09/12/2007
220327 Trần Bá Lân Nam 10A4 16/07/2007
220328 Phan Hoàng Ngọc Linh Nữ 10A3 14/5/2007
220329 Nguyễn Tấn Lộc Nam 10A4 26122007
220330 Huỳnh Trúc Mai Nữ 10A4 8/11/2007
220331 Đoàn Vũ Thảo My Nữ 10A4 21/12/2007
220332 Nguyễn Thuy Na Nữ 10A4 29/04/2007
220333 Trần Thanh Nga Nữ 10A4 05/03/2007
220334 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 10A4 07/07/2007
220335 Nguyễn Kim Ngân Nữ 10A4 14/9/2007
220336 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ 10A4 21/9/2007
220337 Phạm Trần Thanh Ngân Nữ 10A4 16/7/2007
220338 Nguyễn Song Nhi Nữ 10A4 24/11/2007
220339 Nguyễn Uyển Nhi Nữ 10A4 24/11/2007
220340 Bùi Trọng Nhơn Nam 10A4 22/10/2007
220341 Nguyễn Ngọc Tín Phát Nam 10A4 21/12
220342 Trần Cao Phi Nam 10A4 7/1/2007
220343 Phạm Lê Quốc Phúc Nam 10A4 04092007
220344 Nguyễn Trương Minh Quang Nam Nghi 01/01/2007
220345 Ngô Hoàng Sơn Nam 10A4 23/9/2007
220346 Ngô Hoàng Sơn Nam 10A4 12/11/2007
220347 Nguyễn Ngọc Thành Nam 10A4 28/7/2007
220348 Đinh Thị Ngọc Thảo Nữ 10A4 27/11/2007
220349 Bùi Vũ Tiên Tiến Nữ 10A4 23/02/2007
220350 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 10A4 25/11/2007
220351 Nguyễn Vũ Nhật Uyên Nữ 10A4 18/12
220352 Phan Nguyễn Hồng Vi Nữ 10A4 18/07/2007
220353 Phạm Công Vinh Nam 10A1 17/8/2007
220354 Phạm Ngọc Phương Vy Nữ 10A4 18/07/2007
220355 Hồ Như Ý Nữ 10A4 13/6/2007
220356 Phan Nguyễn Thiên An Nữ 10A5 09/06/2007
220357 Đặng Võ Quỳnh Anh Nữ 10A11 06/08/2007
220358 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nữ 10A5 04/12/2007
220359 Ngô Bảo Châu Nữ 10A5 10/8
220360 Nguyễn Ngọc Bích Châu Nữ 10A5 29/01/2007
220361 Phan Thị Thùy Dung Nữ 10A5 29/11/2007
220362 Lương Thái Duyên Nữ 10A5 22/03/2007
220363 Tôn Nữ Gia Hân Nữ 10A5 6/11/2007
220364 Đặng Phước Hòa Nữ 10A12 15/02/2007
220365 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 10A5 6/8/2007
220366 Nguyễn Hoàng Minh Huệ Nữ 10A5 19/10
220367 Phạm Phúc Hưng Nam 10A5 14/10/2007
220368 Trần Thanh Hương Nữ 10A5 12/09/2007
220369 Nguyễn Đinh Khánh Huyền Nữ 10A5 23/03/2007
220370 Nguyễn Thu Lợi Nữ 10A5 30102007
220371 Ngô Thanh Ly Nữ 10A5 18/06/2007
220372 Phạm Trương Nhật Minh Nam 10A5 19/7/2007
220373 Bạch Bảo Ngân Nữ 10A5 13/07/2007
220374 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 10A5 07/01/2007
220375 Lê Hoàng Dạ Ngân Nữ 10A5 13/01/2007
220376 Võ Lê Nhật Nghi Nữ 10A5 09/08/2007
220377 Phạm Thảo Nguyên Nữ 10A5 05/04/2007
220378 Huỳnh Lê Yến Nhi Nữ 10A5 22/10/2007
220379 Cái Nguyễn Tâm Như Nữ 10A10 01/09/2007
220380 Chu Thiên Phong Nam 10A5 18/12/2007
220381 Nguyễn Văn Phong Nam 10A5 04/10/2007
220382 Trần Ngô Kim Phượng Nữ 10A5 21/1/2007
220383 Rơ Lan Quyên Nam 10A5 30/9/2006
220384 Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 10A5 13/8/2007
220385 Phạm Nguyễn Tấn Tài Nam 10A11 25/11/2007
220386 Trần Thùy Minh Tâm Nữ 10A5 23/04/2007
220387 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh Nữ 10A5 10/11/2007
220388 Nguyễn Thiên Thanh Nữ 10A5 11/9/2006
220389 Võ Hà Thanh Nữ 10A6 02/12/2007
220390 Phan Thị Minh Thảo Nữ 10A11 03/01/2007
220391 Nguyễn Quốc Minh Thư Nữ 10A2 14/9/2007
220392 Đào Ngọc Khánh Trang Nữ 10A5 19/05/2007
220393 Phạm Thu Trang Nữ 10A5 05/08/2007
220394 Trần Thùy Trang Nữ 10A5 08/11/2007
220395 Võ Ngọc Trinh Nữ 10A5 07/09/2007
220396 Lý Thanh Tuyền Nữ 10A12 19/05/2007
220397 Nguyễn Hàng Ánh Tuyết Nữ 10A5 Z
220398 Huỳnh Nhật Phương Uyên Nữ 10A5 16/8/2007
220399 Nguyễn Hạ Trúc Vy Nữ 10A5 26/06/2007
220400 Phạm Hồ Khánh Vy Nữ 10A5 01/11/2007
220401 Ngô Thị Như Ý Nữ 10A5
220402 Lâm Hoàng Thiện Ân Nam CT 18/09/2007
220403 Lê Ngọc Vân Anh Nữ 10A6 31/1/2007
220404 Lê Phương Anh Nữ 10A6 21/11/2007
220405 Bùi Tiến Đạt Nam 10A6
220406 Trương Tiến Đạt Nam 10A6 09/06/2007
220407 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 10A6 26/02/2007
220408 Phan Mạnh Duy Nam 10A6 10/05/2007
220409 Phan Thùy Duyên Nữ 10A6 05/07/2007
220410 Trần Thùy Duyên Nữ 10A6 29/11/2007
220411 Phùng Như Thái Hà Nữ 10A6 27/12/2007
220412 Ngô Chí Hoài Nam 10A6 18/06/2007
220413 Nguyễn Khánh Hưng Nam 10A6 12/10/2007
220414 Phạm Duy Hưng Nam 10A6 19/10/2007
220415 Huỳnh Nhật Huy Nam 10A6 23/5/2007
220416 Nguyễn Hoàng Quang Huy Nam 10A6 5/1/2007
220417 Nguyễn Đăng Nhật Khánh Nữ 10A6 02/09/2007
220418 Nguyễn Huỳnh Kim Khánh Nữ 10A6 29/07/2007
220419 Nguyễn Đăng Khoa Nam 10A6 30/1/2007
220420 Nguyễn Minh Khôi Nam 10A6
220421 Trần Nguyễn Hoàng Lâm Nam 10A6 27/07/2007
220422 Từ Châu Tường Lâm Nam 10A6
220423 Nguyễn Duy Lợi Nam 10A6 05/08/2007
220424 Nguyễn Lê Mạnh Nam 10A6 09/06/2007
220425 Võ Quang Minh Nam 10A6 22 09 2007
220426 Nguyễn Hằng Mơ Nữ 10A6 07/07/2007
220427 Nguyễn Viết Thanh Ngân Nữ 10A6 26/06/2007
220428 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 10A6 07/07/2007
220429 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên Nam 10A6
220430 Nguyễn Trường Bảo Nguyên Nam 10A6 25/1/2007
220431 Phan Văn Thiện Nhân Nam 10A6 08/06/2007
220432 Lê Minh Phương Nữ 10A6 21/02/2007
220433 Nguyễn Hà Phương Nữ 10A6
220434 Trần Phước Linh Phương Nữ 10A6 18/06/2007
220435 Đoàn Nguyễn Minh Quân Nam 10A6
220436 Nguyễn Minh Quân Nam 10A6 5/6/2007
220437 Đinh Đồng Tâm Nam 10A6 5/11/2007
220438 Trịnh Ngọc Thanh Tâm Nữ 10A6 21/04/2007
220439 Đàm Ngọc Tấn Nam 10A6 21/1/2007
220440 Nguyễn Cao Thiên Thạch Nam 10A6 05/06/2007
220441 Nguyễn Huỳnh Kim Thoa Nữ 10A6 19/10/2007
220442 Phạm Ngọc Tiến Nam 10A6 06072007
220443 Nguyễn Trung Trực Nam 10A6 03/04/2007
220444 Võ Trần Thái Tuấn Nam 10A6 14/06/2007
220445 Phạm Hải Tuệ Nữ 10A6 31/10/2007
220446 Nguyễn Anh Vinh Nam 10A6 15/04/2007
220447 Phan Khánh Vy Nữ 10A6 28/04/2007
220448 Vĩnh Huyền Tôn Nữ Như Ý Nữ 10A6 21/01/2007
220449 Tôn Thất Huy Anh Nam 10A7 18/10/2007
220450 Đoàn Ngọc Ánh Nữ 10A7 20/2/2007
220451 Nguyễn Hữu Bằng Nam 10A7 26/03/2007
220452 Đỗ Thị Kim Cúc Nữ 10A7 13-04-2007
220453 Nguyễn Hữu Cường Nam 10A7 10/02/2007
220454 Trần Nguyễn Khánh Đoan Nữ 10A7 18/12/2007
220455 Trần Thị Khánh Hà Nữ 10A7 18/07/2007
220456 Lê Bảo Hân Nữ 10A7 21/8/2007
220457 Lương Phạm Bảo Hân Nữ 10A7 22/10/2007
220458 Đồng Minh Hoàng Nam 10A7 17/11/2007
220459 Nguyễn Nhật Hoàng Nam 10A7 25/10/2007
220460 Vũ Lê Hoàng Nam 10A7 12/04/2007
220461 Lã Phúc Huy Nam 10A7 17/03/2007
220462 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10A7 12/10/2007
220463 Bạch Ngọc Khải Nam 10A7 19/01/2007
220464 Nguyễn Võ Minh Khải Nam 10A7 02/02/2007
220465 Phạm Đăng Khôi Nam 10A7 22/12/2007
220466 Phạm Trung Kiên Nam 10A7 23/03/2007
220467 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 10A7 25-6-2007
220468 Lê Ngọc Linh Nữ 10A7 15/08/2007
220469 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 10A7 26/11/2007
220470 Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 10A7 16/12/2007
220471 Phạm Thùy Linh Nữ 10A7 26/7/2007
220472 Trần Mai Phương Linh Nữ 10A7 17/06/2007
220473 Nguyễn Thành Luân Nam 10A7 23/12/2007
220474 Nguyễn Lê Quang Minh Nam 10A7 21/4/2007
220475 Nguyễn Lưu Thanh Ngân Nữ 10A7 25/05/2007
220476 Nguyễn Anh Ngọc Nữ 10A7 28/4/2007
220477 Phạm Ngọc Nguyên Nam 10A7 06/10/2007
220478 Nguyễn Phúc Nhân Nam 10A7 29/10/2007
220479 Trương Hoàng Phát Nam 10A7
220480 Nguyễn Hoàng Phú Nam 10A7 24/04/2007
220481 Lê Quý Phúc Nam 10A7 28/11/2007
220482 Nguyễn Vinh Quang Nam 10A7 15/6/2007
220483 Phạm Thị Diệu Quỳnh Nữ 10A7 24/07/2006
220484 Trần Hữu Sang Nam 10A7 20/8/2007
220485 Trần Lê Anh Sơn Nam 10A7 10/02/2007
220486 Nguyễn Anh Thư Nữ 10A7 12/01/2007
220487 Võ Anh Tiến Nam 10A7 10/08/2007
220488 Lê Minh Trí Nam 10A7 13/05/2007
220489 Nguyễn Đặng Phương Trinh Nữ 10A10 15/01/2007
220490 Nguyễn Trần Bích Tuyết Nữ 10A7 17/01/2007
220491 Lê Phan Anh Vũ Nam 10A7 10/9/2007
220492 Đặng Thị Tường Vy Nữ 10A7 22/11/2007
220493 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 10A7 10/10/2007
220494 Thân Triệu Vỹ Nam 10A7 04/09/2007
220495 Cao Ngọc Phương Anh Nữ 10A8 13/12/2007
220496 Nguyễn Hoàng Phúc Anh Nam 10A8 2/10/2007
220497 Nguyễn Lê Phương Anh Nữ 10A8 1/9/2007
220498 Đặng Ngọc Bảo Nam 10A8 4/9/2007
220499 Trần Ngọc Bích Nữ 10A8 07/11/2007
220500 Trần Phùng Tiến Đạt Nam 10A8 26/08/2007
220501 Hồ Việt Hà Nữ 10A8 25/08/2007
220502 Huỳnh Thị Gia Hân Nữ 10A8 07/07/2007
220503 Lê Trần Gia Hân Nữ 10A8 14/8/2007
220504 Đặng Phi Hổ Nam 10A8 28/4/2007
220505 Lê Đình Hoàn Nam 10A8 8/11/2007
220506 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 10A8 13/11/2006
220507 Bùi Thiên Hương Nữ 10A8 20/3/2007
220508 Dương Nguyễn Nhật Huy Nam 10A8 20/03/2007
220509 Phan Võ Quốc Huy Nam 10A8 07/05/2007
220510 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 10A8 05/11/2007
220511 Trần Nhật Khánh Nam 10A8 26/11/2006
220512 Từ Hồng Khuê Nữ 10A8 05/10/2007
220513 Nguyễn Đỗ Tú Linh Nữ 10A8 18/07/2007
220514 Nguyễn Khánh Linh Nữ 10A8 18/11/2007
220515 Đoàn Hoàng Long Nam 10A8 25/10/2007
220516 Nguyễn Xuân Mai Nữ 10A8 24/07/2007
220517 Võ Ngọc Tuyết Mai Nữ 10A8 19/01/2007
220518 Bùi Phạm Gia Nghi Nữ 10A8 01/11/2007
220519 Châu Gia Nghi Nữ 10A8 17/03/2007
220520 Nguyễn Chí Nghĩa Nam 10A8 29/04/2007
220521 Lê Thị Bảo Ngọc Nữ 10A8 20/09/2007
220522 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 10A8 23/08/2007
220523 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc Nữ 10A8 05022007
220524 Nguyễn Huỳnh Phương Ngọc Nữ 10A8 05/02/2007
220525 Nguyễn Thanh Minh Ngọc Nữ 10A8 14/01/2007
220526 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 10A8 28/09/2007
220527 Nguyễn Lê Minh Nhật Nam 10A8 28/2/2007
220528 Nguyễn Tấn Phát Nam 10A9 28/05/2007
220529 Đặng Thanh Phong Nam 10A8 16/11/2006
220530 Lê Thạch Thiên Phú Nữ 10A8 07/05/2007
220531 Võ Thiên Phúc Nam 10A8 24/9/2007
220532 Dương Ngọc Quyến Nam 10A8 16/11/2007
220533 Ngô Nguyễn Đức Tài Nam 10A8 6/4/2007
220534 Bùi Tá Thanh Nam 10A8 19/3/2007
220535 Hoàng Thịnh Nam 10A8 22/09/2007
220536 Nguyễn Việt Tiến Nam 10A8 06/06/2007
220537 Trần Hồ Tú Trinh Nữ 10A8 3/11/2007
220538 Bùi Thị Mỹ Trúc Nữ 10A8 05/06/2007
220539 Trần Triệu Vỹ Nam 10A8 05/07/2007
220541 Trần Thiệu Ân Nam 10A9 19/9/2007
220542 Lê Chí Bảo Nam 10A9 12/4/2007
220543 Lưu Hải Đăng Nam 10A9 13/01/2007
220544 Lê Thị Tâm Đoan Nữ 10A9 27/12/2007
220545 Nguyễn Trần Bảo Hân Nữ 10A9 10/11/2007
220546 Huỳnh Long Cảnh Hào Nam 10A9 11/12/2007
220547 Nguyễn Lương Huy Hoàng Nam 10A9 9/1/2007
220548 Phan Gia Huy Nam 10A9 27/04/2007
220549 Lê Nguyên Khang Nam 10A9 20/12/2007
220550 Dương Hoàng Linh Nữ 10A9 08/082007
220551 Nguyễn Minh Lộc Nam 10A9 02/02/2007
220552 Nguyễn Quang Minh Nam 10A9 18/7/2007
220553 Trần Khánh Nam Nam 10A9 2/9/2007
220554 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 10A9 26-05-2007
220555 Nguyễn Trúc Ngân Nữ 10A9 19/10/2007
220556 Nguyễn Quỳnh Nghi Nữ 10A9 13/10/2007
220557 Đặng Hoàng Bảo Ngọc Nữ 10A9 9/6/2007
220558 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 10A9 22/11/2007
220559 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 10A9 23/07/2007
220560 Võ Trần Khánh Ngọc Nữ 10A9 17/3/2007
220561 Võ Đức Khôi Nguyên Nam 10A9 29/10/2007
220562 Ngô Minh Nguyễn Nam 10A9 6/3/2005
220563 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 10A9 7/4/2007
220564 Trần Cao Khánh Nhi Nữ 10A9 01/08/2007
220565 Võ Trần Tuyết Nhi Nữ 10A9 23/06/07
220566 Dương Tố Như Nữ 10A9 13/11/2007
220567 Lê Thuần Phục Nữ 10A9 12/09/2007
220568 Đỗ Anh Quân Nam 10A9 27/07/2007
220569 Trần Nhật Quang Nam 10A9 02/02/2007
220570 Đặng Nhật Quỳnh Nữ 10A9 23/12/2007
220571 Ngô Đức Sơn Nam 10A9 17/10/2007
220572 Hoàng Huỳnh Công Thắng Nam 10A9 1/12/2007
220573 Hoàng Anh Thư Nữ 10A4 16/08/2007
220574 Đặng Thu Thủy Nữ 10A9 14/1/2007
220575 Lê Nguyễn Ngọc Tiến Nam 10A9 11/10/2007
220576 Nguyễn Minh Triết Nam 10A9 12/11/2007
220577 Đỗ Anh Tuấn Nam 10A9 28/07/2007
220578 Nguyễn Thái Anh Tuấn Nam 10A9 10/7/2007
220579 Võ Ngọc Cát Tường Nữ 10A9 26/03/2007
220580 Vương Băng Tuyền Nữ 10A9 15/12/2007
220581 Nguyễn Thúy Giang Uyên Nữ 10A9 02/10/2007
220582 Mai Thành Vinh Nam 10A9 12/10/2007
220583 Trần Anh Vinh Nam 10A9 21/03/2007
220584 Lê Ngọc Vy Nữ 10A9 20/11/2007
220585 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 10A9 07/04/2007
220586 Nguyễn Trần Như Ý Nữ 10A9 27/11/2006
210687 Phạm Quỳnh Trâm Anh Nữ 11B2 7/10/2006
200564 Lê Nguyễn Vân Anh Nữ 12C6 26/08/2005
200003 Nguyễn Đức Anh Nam 12C1 20/09/2005
200001 Nguyễn Hà Nhật Anh Nữ 12C1 14/12/2005
200002 Phạm Minh Anh Nữ 12C1 26/04/2005
200004 Đỗ Nguyễn Ngọc Bích nữ 12C1 12/04/2005
200347 Nguyễn Bá Huy Chương Nam 12C1 10/11/2005
200491 Hồ Quốc Đạt Nam 12C1 08/03/2005
200006 Nguyễn Tôn Vân Giao Nữ 12C1 07/08/2005
200007 Hoàng Ngọc Thiên Hà Nữ 12C1 14/02/2005
200008 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12C1
200010 Đoàn Trọng Hiệp Nam 12C1 01/01/2005
200049 Huỳnh Tấn Hoài Nam 12C3 12/09/2005
200397 Huỳnh Quang Huy Nam 12C1 17/11/2005
200011 Dương Trung Kiên Nam 12C1 28/05/2005
200054 Đỗ Thị Lệ Nữ 12C3 5/4/2005
200013 Phùng Thị Thảo Linh Nữ 12C1 11/1/2005
200014 Võ Thế Mạnh 12C1
200015 Bùi Quang Minh Nam 12C1 28/04/2005
200619 Đặng Nguyễn Quang Minh nam 12C1 30/04/2005
200016 Nguyễn Hữu Minh nam 12C1 09/12/2005
200017 Huỳnh Nhật Nam 12C1
200018 Phạm Hữu Trọng Nghĩa Nam 12C1 10/01/2005
200021 Đào Thiện Nguyên Nam 12C1 16/11/2005
200019 Nguyễn Phúc Xuân Nguyên Nam 12C1 30/03/2005
200020 Vũ Trường Nguyên Nam 12C1 27/11/2005
200022 Mai Ngọc Nhân Nam 12C1 15/02/2005
200024 Trần Thị Yến Nhi Nữ 12C1 08/08/2005
200025 Lê Hồng Quang Nam 12C1 02/04/2005
200026 Phan Nhật Quang 12C1
200027 Nguyễn Phương Thảo Nữ 12C1 26/07/2005
200380 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12C1 29/07/2005
200199 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 12C1 19/11/2005
200029 Trương Xuân Thư Nữ 12C1 12/08/2005
200028 Lê Nguyễn Xuân Thủy Nam 12C1 26/11/2005
200030 Ngô Nguyễn Trung Tiến 12C1
200032 Nguyễn Ngọc Khánh Trang Nữ 12C1 31/10/2005
200033 Lê Thị Kim Trinh Nữ 12C8 09/08/2005
200518 Phạm Thanh Trúc Nữ 12C1 17/08/2005
200036 Hà Văn Tuấn nam 12C1 19/12/2005
200034 Huỳnh Lê Anh Tuấn Nam 12C1 24/07/2005
200037 Nguyễn Khánh Bảo Tường Nam 12C1 28/02/2005
200210 Nguyễn Hà Như Tuyết Nữ 12C1 22/05/2005
200039 Nguyễn Phương Uyên Nữ 12C1 26/08/2005
200041 Trần Linh Như Ý Nữ 12C1 04/10/2005
200259 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 12C10 07/12/2005
200174 Phan Trần Gia Bảo Nam 12C10 11/12/2005
200087 Nguyễn Thành Dân Nam 12C10 12/10/2005
200176 Nguyễn Hữu Dương Nam 12C10 29/01/2005
200093 Võ Thế Duy Nam 12C10 20/07/2005
200177 Võ Thụy Hương Giang Nữ 12C10 23/12/2005
200179 Huỳnh Ngọc Hân Nữ 12C10 16/20/2005
200094 Phạm Huy Hoàng Nam 12C10 10/12/2005
200095 Vũ Ngọc Thiên Hương Nữ 12C10 29/3/2005
200096 Nguyễn Phúc Đăng Kiên Nam 12C10 04/07/2005
200097 Trần Huỳnh Thị Mỹ Kiều Nữ 12C10 13/03/2005
200098 Phạm Thư Kỳ Nữ Nghi 19/10/2005
200099 Đỗ Thị Bình Lan Nữ 12C10 03/11/2005
200182 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 12C5 21/05/2005
200183 Trần Ái Linh Nữ 12C10 27/11/2005
200184 Lê Trịnh Thanh Long nam 12C10 06/10/2005
200102 Nguyễn Văn Long nam 12C10 17/07/2005
200103 Nguyễn Lê Trúc Ly Nữ 12C10 22/02/2005
200535 Châu Quỳnh Mai Nữ 12C10 07/12/2005
200189 Lê Nguyễn Bảo Nghi nữ 12C10 30/08/2005
200107 Nguyễn Thiều Kiều Nhi Nữ 12C10 18/2/2005
200108 Nguyễn Trần Ngọc Nhi Nữ 12C10 2/12/2005
200190 Trương Thị Uyển Nhi Nữ 12C10 24/02/2005
200110 Bùi Thị Gia Phú Nữ 12C10 24/08/2005
200111 Lộc Xỉu Phùng Nữ 12C10 15/7/2005
200116 Nguyễn Phương Thảo Nữ 12C10 01/08/2005
200201 Nguyễn Thu Thảo Nữ 12C10 27/07/2005
200203 Đặng Ngọc Khánh Thư Nữ 12C10 14/02/2005
200204 Lê Đức Thuận Nam 12C10 08/04/2005
200252 Ngô Cẩm Thủy Nữ 12C12 25/08/2005
200205 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 12C10 02/05/2005
200207 Đặng Ngọc Đan Trường Nam 12C10 08/07/2005
200209 Đinh Duy Tùng Nam 12C5 26/10/2005
200123 Nguyễn Ngọc Cát Tường Nữ 12C10 30/05/2005
200122 Nguyễn Phước Bảo Tường Nữ 12C10 06/01/2005
200212 Phan Thùy Thúy Vi Nữ 12C10 04/05/2005
200126 Lê Thị Tường Vy Nữ 12C10 06/08/2005
200213 Trần Thao Thanh Vỹ Nam 12C4 03/10/2005
200214 Lê Thị Thu Yến Nữ 12C10 04/10/2005
200432 Đỗ Nhật An Nữ 12C11 20/04/2005
200433 Huỳnh Tấn Cường Nam 12C11 04/05/2005
200262 Chế Thị Nhật Hà Nữ 12C11 06/08/2005
200263 Nguyễn Hoàng Thái Hà Nữ 12C12 26/02/2005
200264 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân Nữ 12C11 25/2/2005
200434 Phan Thị Xuân Hân Nữ 12C11 21/03/2005
200436 Nguyễn Phúc Hảo Nữ 12C11 13/1/2005
200437 Diệp Thanh Hậu Nam 12C11 02/06/2005
200439 Khổng Dương Trọng Hiếu Nam 12C11 12/12/2005
200438 Phạm Trung Hiếu Nam 12C11 10/07/2005
200441 Trịnh Huy Hoàng Nam 12C11 27/10/2005
200268 Lê Thị Thanh Huyền nữ 12C11 12/03/2005
200442 Lê Minh Khang Nam 12C11 21/03/2005
200444 Huỳnh Đăng Khoa Nam 12C11 26/10/2005
200269 Nguyễn Ngọc Khôi Nam 12C11 30/08/2005
200446 Nguyễn Thị Bích Lam Nữ 12C11 09/12/2005
200448 Phan Thị Ngọc Lộc Nữ 12C11 11/11/2005
200449 Tạ Thành Long nam 12C11 05/05/2005
200272 Võ Thị Khánh Ly nữ 12C11 26/12/2005
200451 Nguyễn Đình Khánh Ngân Nữ 12C11 07/09/2005
200453 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 12C11 29/07/2005
200450 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ 12C11 14/10/2005
200452 Trang Bảo Ngân nữ 12C11 28/10/2005
200456 Nguyễn Yến Nhi Nữ 12C11 23/02/2005
200457 Nguy Đặng Quỳnh Như nữ 12C11 07/10/2005
200458 Thẩm Kiều Nhung Nữ 12C11 20/05/2005
200459 Bùi Minh Quốc Nam 12C11 2/8/2005
200461 Lê Ngọc Như Quỳnh Nữ 12C11 16/12/2005
200462 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Nữ 12C11 20/09/2005
200460 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Nữ 12C11 25/02/2005
200463 Nguyễn Phú Tài Nam 12C11 10/05/2005
200464 Nguyễn Thị Thu Nữ 12C11 17/10/2005
200465 Phạm Thành Thọ Thư nữ 12C11 28/1/2005
200467 Huỳnh Ngọc Trâm Nữ 12C11 05/10/2005
200468 Lê Thị Huyền Trâm Nữ 12C11 15/12/2005
200466 Nguyễn Ngọc Phương Trâm Nữ 12C11 01/03/2005
200471 Nguyễn Võ Đoan Trang Nữ 12C11 7/7/2005
200472 Võ Ngọc Khánh Trúc Nữ 12C11 04/11/2005
200476 Lương Thuý Vy Nữ 12C11 02-09-2005
200218 Nguyễn Trung Bửu Nam 12C12 23/01/2005
200301 Huỳnh Ngọc Bảo Châu Nữ 12C12 7/10/2005
200302 Lê Ngọc Đan Nữ 12C12 26/1/2005
200221 Trần Minh Đạo Nam 12C2 16/11/2005
200222 Nguyễn Thành Đạt Nam 12C4 16/02/2005
200223 Đỗ Lê Dinh Nam 12C12 13/11/2005
200224 Nguyễn Thị Đoan Nữ 12C12 02/05/2005
200304 Lê Kim Mỹ Duyên Nữ 12C12 02/09/2005
200305 Lâm Trúc Hà Nữ 12C12 09/05/2005
200226 Vũ Khánh Hà Nữ 12C12 25/09/2005
200306 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nứ 12C12 15/03/2005
200307 Phạm Võ Văn Hảo Nam 12C12 19/02/2005
200308 Bùi Việt Hoàng Nam 12C12 09042005
200309 Nguyễn Đức Duy Hoàng Nam 12C12 06/09/2005
200311 Mai Thanh Huy Nam 12C12 3/7/05
200312 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền Nữ 12C12 24/10/2005
200144 Mai Hải My Nữ 12C12 27/11/2005
200314 Trịnh Văn Nam Nam 12C12 10/08/2005
200316 Nguyễn Yến Ngân Nữ 12C12 19/03/2005
200279 Lê Bảo Nhi Nữ 12C12 17/08/2005
200281 Nguyễn Ánh Phúc Nữ 12C12 26/07/2005
200283 Phan Diễm Phương Nữ 12C12 06/06/2005
200323 Võ Thị Minh Phương Nữ 12C12 17/10/2005
200325 Hà Minh Quân nam 12C12 05/01/2005
200327 Mai Duy Quát Nam 12C12 8/10/2005
200328 Nguyễn Trần Mai Quỳnh Nữ 12C12 9/6/2005
200284 Nguyễn Thị Thanh Tâm nữ 12C12 14/1/2005
200329 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 12C12 04/01/2005
200285 Nguyễn Diệu Thảo Nữ 12C12 15/01/2005
200330 Lê Ngọc An Thư nữ 12C12 22/04/2005
200331 Hứa Minh Thuận nam 12C12 27/04/2005
200333 Hà Xuân Thương Nữ 12C12 27/08/2005
200334 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 12C8 13/04/2005
200336 Đặng Nhật Trường Nam 12C12 29/12/2005
200337 Nguyễn Ngọc Hạ Tú Nữ 12C12 14/05/2005
200338 Nguyễn Hữu Anh Tuấn Nam 12C12 23/11/2005
200339 Nguyễn Trần Thảo Viên Nữ 12C12 19/06/2005
200341 Bùi Nguyễn Công Vinh Nam 12C12 23/9/2005
200343 Đỗ Thúy Vy Nữ 12C12 08/02/2005
200389 Huỳnh Hữu Chính Nam 12C13 10/10/2005
200390 Trương Nguyễn Thành Đạt nam 12C13 16/10/2005
200391 Võ Ngọc Thùy Dương Nữ 12C13 17/07/2005
200393 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 12C13 30/08/2005
200394 Phan Huỳnh Ngọc Hảo Nữ 12C13 10/12/2005
200395 Nguyễn Hứa Huy Hoàng Nam 12C13 04/02/2005
200228 Trương Thị Thanh Huyền Nữ 12C13 8/6/2005
200230 Nguyễn Gia Khiêm Nam 12C13 14/4/2005
200231 Nguyễn Anh Khoa Nam 12C13 22/11/2005
200232 Đoàn Công Kỳ Nam 12C13 27/7/2005
200401 Nguyễn Ngọc Lài Nữ 12C13 26/7/2005
200402 Võ Đại Lộc Nam 12C13 25/04/2005
200234 Võ Thành Luân Nam 12C13 29/01/2005
200404 Phan Trần Trà My Nữ 12C13 08/10/2005
200235 Thái Hoàng Nam Nam 12C2 03/10/2005
200405 Huỳnh Trúc Ngân Nữ 12C13 28/12/2005
200406 Phạm Trúc Ngân Nữ 12C13 27/7
200407 Nguyễn Phùng Uyển Nghi Nữ 12C13 17/05/2005
200238 Phạm Thị Xuân Nghi Nữ 12C13 03/12/2005
200409 Mai Thanh Nhàn Nam 12C13 28/3/2005
200410 Đinh Thiện Ý Như Nữ 12C13 22/04/2005
200411 Phan Hoài Ngọc Oanh Nữ 12C13 06/07/2005
200412 Trần Minh Quân Nam 12C13 07/09/2005
200414 Đặng Trần Tú Quyên Nữ 12C13 28/02/2005
200413 Nguyễn Huỳnh Tố Quyên Nữ 12C13 15/07/2005
200415 Nguyễn Lê Ngọc Quyên Nữ 12C13 17012005
200416 Trần Võ Như Quỳnh Nữ 12C13 24/10/2005
200286 Phạm Nhất Thiên Nam 12C15 28/02/2005
200287 Nguyễn Đàm Thoại Nữ 12C13 30/10/2005
200419 Nguyễn Đặng Anh Thư Nữ 12C13 10/02/2005
200421 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 12C13 25/08/2005
200420 Phạm Hồng Anh Thư Nữ 12C13 27/06/2005
200290 Lương Trần Bảo Tiên Nữ 12C12 14/8/2005
200651 Nguyễn Ngọc Bích Trâm Nữ 12C13 22/02/2005
200424 Đỗ Thị Huyền Trân Nữ 12C15 04/09/2005
200426 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 12C13 26/09/2005
200427 Ngô Minh Tường Nam 12C13 29/10/2005
200429 Lê Hồ Thúy Vy nữ 12C13 08-10-2005
200431 Phạm Hoàng Yến Vy Nữ 12C13 28/04/2005
200430 Phạm Khánh Vy nữ 12C13 08/4/2005
200565 Nguyễn Lan Anh Nữ 12C14 18/5/2005
200568 Võ Thế Dũng Nam 12C14 20/07/2005
200569 Nguyễn Thanh Hiên Nữ 12C14 13/10/2005
200527 Phan Quốc Bảo Hòa Nam 12C14 16/2/205
200528 Đặng Tuấn Hưng Nam 12C14 11/1/2004
200573 Trần Huỳnh Đức Huy Nam 12C14 12/08/2005
200529 Võ Gia Huy Nam 12C14 13/01/2005
200532 Hồ Nhật Khôi Nam 12C14 24/1/2005
200576 Ngô Thanh Kiều Nữ 12C14 24/08/2005
200534 Phạm Ngọc Đoan Lan Nữ 12C14 13/10/2005
200577 Trần Huỳnh Thị Lập nữ 12C14 31/08/2005
200579 Trần Thị Mỹ Na Nữ 12C14 27/06/2005
200582 Lê Nguyễn Khánh Nguyên Nữ 12C14 29/06/2005
200540 Nguyễn Mai Thanh Nhàn Nữ 12C14 02/05/2005
200583 Nguyễn Lê Tống Hoàng Nhi Nữ Nghi 28/02/2005
200542 Đỗ Thị Quyên Như Nữ 12C14 28/11/2004
200585 Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ 12C14 20/10/2005
200586 Phan Thị Mỹ Nhung Nữ 12C7 15/03/2005
200654 Đàm Ngọc Xuân Phương Nữ 12C14 06/03/2005
200588 Đỗ Thị Hồng Sang Nữ 12C14 22/03/2005
200548 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 12C14 17/12/2005
200589 Vũ Ngọc Minh Tâm Nữ 12C14 24/07/2005
200591 Đặng Thị Mỹ Thảo Nữ 12C14 08/10/2005
200592 Huỳnh Cao Minh Thọ Nam 12C14 07/12/2005
200552 Cao Thị Bích Thủy Nữ 12C14 16/09/2005
200553 Lê Nguyễn Thủy Tiên Nữ 12C14 05/04/2005
200554 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 12C14 5/52005
200556 Đỗ Ngọc Khánh Trân Nữ 12C14 17/08/2005
200559 Hoàng Thị Vy Trang Nữ 12C14 24/08/2004
200558 Trương Thị Minh Trang Nữ 12C14 15/3/2005
200597 Võ Thiên Trang Nữ 12C6 15/04/2005
200600 Huỳnh Thị Thùy Trinh nữ 12C14 28/07/2005
200601 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 12C14 10/08/2005
200560 Phan Thanh Tùng Nam 12C14 15/02/2005
200602 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 12C14 03/04/2005
200603 Tu Ngọc Thanh Uyên Nữ 12C14 26/04/2005
200562 Lê Nguyễn Huyền Vy Nữ 12C14 30/06/2005
200604 Nguyễn Phương Tường Vy Nữ 12C14 08/06/2005
200605 Huỳnh Thị Thanh Xuân Nữ 12C14 14/06/2005
200609 Đỗ Đặng Ngọc Anh nam 12C15 2/8/2005
200610 Võ Ngọc Ánh nữ 12C15 04/01/2005
200260 Lê Trần Đại Cát Nam 12C15 28/10/2005
200611 Nguyễn Huỳnh Tường Duy Nam 12C15 20/08/2005
200613 Võ Nguyễn Gia Huy nam 12C15 21/7/2005
200617 Lê Trung Kiên Nam 12C15 18/08/2005
200618 Đào Thanh Lê nữ 12C15 22/9/2005
200621 Nguyễn Ý Ái Ngân Nữ 12C15 20/05/2005
200239 Huỳnh Minh Nghiêm Nam 12C15 24-7-2005
200622 Nguyễn Hoàng Vũ Nguyên Nam 12C15 12-10-2005
200623 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 12C15 23/09/2005
200240 Trần Thị Mỹ Nhàn Nữ 12C15 26082005
200624 Trần Ngọc Ái Như nữ 12C15 22/09/2005
200243 Đinh Quốc Phú nam 12C2 16/8/2005
200242 Lê Công Hồng Phú Nam 12C15 03/12/2005
200246 Nguyễn Quốc Anh Quân Nam 12C15 08/10/2005
200628 Lê Gia Sơn Nam 12C15 03/08/2005
200630 Phan Hữu Thắng Nam 12C15 28/11/2005
200631 Nguyễn Ngô Phương Thảo Nữ 12C15 28/12/2005
200248 Trần Bảo Thiên Nam 12C15 01/05/2005
200632 Nguyễn Lê Như Thiện nữ 12C15 22/8/2005
200253 Huỳnh Đức Tín Nam 12C15 21/5/2005
200292 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 12C15 01/09/2005
200635 Nguyễn Văn Triển Nam 12C15 27/8/2004
200636 Nguyễn Hoàng Bảo Trúc Nữ 12C15 11/4/2005
200293 Phan Nhật Trường Nam 12C4 17/12/2005
200638 Hà Lê Anh Tuấn Nam 12C15 23092005
200641 Trần Mai Nhật Uyên nữ 12C15 26/9/2005
200643 Chu Bùi Khánh Vân Nữ 12C15 27/9/2005
200297 Đỗ Thị Hải Vân Nữ 12C15 03/10/2005
200642 Sử Khánh Vân Nữ 12C15 14/02/2005
200257 Vũ Quang Vinh Nam 12C15 16/04/2005
200645 Phan Tường Vy Nữ 12C15 07/06/2005
200646 Thiều Xuân Ý Nữ 12C15 30/05/2005
200647 Cao Thục Yến Nữ 12C15 16/06/2005
200648 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 12C15 28/03/2005
200300 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 12C15 03/10/2005
200215 Trần Bình An Nam 12C2 1/1/2005
200216 Lê Minh Đức Anh Nam 12C2 24 12 2005
200217 Nguyễn Quang Anh Nam 12C2 14122005
200345 Nguyễn Hữu Bắc Nam 12C2 14/10/2005
200346 Huỳnh Thiên Bảo Nam 12C2 04/08/2005
200219 Lê Hữu Chiến Nam 12C2 03/01/2005
200220 Đỗ Thành Danh Nam 12C2 29/07/2005
200350 Trần Đăng Duy Nam 12C14 8/12/2005
200354 Nguyễn Khánh Hân Nữ 12C2 13/2/2005
200358 Đinh Đức Hoàng nam 12C8 19/1/2005
200227 Trần Thị Minh Hoàng Nữ 12C2 25/10/2005
200360 Đỗ Gia Hưng Nam 12C2 22/04/2005
200359 Lâm Quang Hưng Nam 12C2 12/08/2005
200361 Đỗ Lê Gia Huy Nam 12C2 16/06/2005
200362 Nguyễn Gia Huy Nam 12C2 13-6-2005
200229 Lê Quốc Khang Nam 12C2 29/10/2005
200363 Phan Nguyễn Đăng Khoa Nam 12C2 30/05/2005
200364 Lê Vĩnh Đăng Khôi Nam 12C2 22/1/2005
200233 Trần Xuân Long Nam 12C2 08/12/2005
200370 Nguyễn Đức Minh Nam 12C2 25/06/2005
200236 Đoàn Thị Hồng Nga Nữ 12C2 06/09/2005
200237 Võ Kim Ngân nữ 12C2 15/11/2005
200371 Nguyễn Bảo Nguyên Nam 12C2 30/08/2005
200372 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ 12C2 11/04/2005
200373 Trương Lập Nhân Nam 12C8 3/6/2005
200241 Dương Công Phong nam 12C2 19/03/2005
200375 Lê Trần Hồng Phúc Nam 12C2 29-06-2005
200244 Trần Đình Phúc Nam 12C2 18/12/2005
200376 Lê Thị Xuân Phương Nữ 12C8 31/05/2005
200245 Đặng Nguyên Quân Nam 12C2 13/01/2005
200377 Dương Thanh Quang Nam 12C2 07/04/2005
200247 Hứa Hữu Tài nam 12C2 15/01/2005
200629 Nguyễn Anh Tài Nam 12C2 24/08/2005
200379 Phan Văn Thanh Nam 12C2 23/12/2005
200381 Bùi Thu Thảo Nữ 12C2 20/11/2005
200249 Lê Minh Thông Nam 12C2 24/05/2005
200250 Văn Công Thuận Nam 12C2 14/06/2005
200251 Nguyễn Ngọc Bích Thủy Nữ 12C2 30/07/2005
200384 Nguyễn Ngọc Nhật Tiến Nam 12C2 09/01/2005
200254 Phạm Mai Trúc Nữ 12C2 13/03/2005
200255 Vương Vĩnh Tú nam 12C2 13/03/2005
200256 Lâm Quang Tùng nam 12C2 25/12/2005
200387 Nguyễn Ngọc Phương Uyên nữ 12C2 06/10/2005
200388 Nguyễn Song Cát Viên Nữ 12C2 18.10.2004
200128 Đinh Đồng Ân Nam 12C3 15/11/2005
200129 Nguyễn Hà Anh nữ 12C3 18/06/2005
200130 Huỳnh Xuân Bắc Nam 12C3 23/10/2005
200046 Nguyễn Phạm Công Danh Nam 12C3 27/09/2005
200131 Lương Tấn Đạt Nam 12C3 02/03/2005
200133 Nguyễn Xuân Được Nam 12C3 21/7/2005
200135 Đồng Lê Hương Giang Nữ 12C3 25/11/2005
200136 Lê Quốc Hàn Nam 12C3 22/03/2005
200048 Nguyễn Minh Hào Nam 12C3 04/06/2005
200137 Hà Huy Hùng Nam 12C3 06/09/2005
200050 Phạm Thành Hưng Nam 12C3 02/08/2005
200138 Phan Gia Hưng nam 12C3 10/8/2005
200310 Lê Gia Huy nam 12C3 12/5/2005
190236 Nguyễn Hữu Khang nam 12C3 25/11/2004
200139 Lê Thùy Linh Nữ 12C3 23/10/2005
200140 Nguyễn Kiều Linh Nữ 12C3 20/05/2005
200142 Ngô Huỳnh Luân Nam 12C3 13/8/2005
200143 Phạm Quang Minh Nam 12C3 4/11/2005
200057 Đỗ Nhật Nam Nam 12C3 25/02/2005
200060 Nguyễn Phúc Ân Nguyên Nam 12C3 15/10/2005
200146 Nguyễn Trí Nguyên Nam 12C3 24/02/2005
200147 Nguyễn Lê Thành Nhân Nam 12C3 12/10/2005
200149 Bùi Nguyễn Xuân Nhi Nữ 12C3 14/09/2005
200061 Nguyễn Thùy Nhi Nữ 12C3 30/09/2005
200062 Nguyễn Nhật Phi Nam 12C3 21/1/2005
200154 Hoàng Kiều Vương Phú nam 12C3 16 6 2005
200064 Nguyễn Trọng Phụng Nam 12C3 23/02/2005
200067 Bùi Trọng Tấn Nam 12C3 24/12/2005
200156 Lê Quốc Thắng Nam 12C3 13/11/2005
200157 Trần Lê Thanh Thảo Nữ 12C3 18/10/2005
200418 Nguyễn Lê Ngọc Thiện Nam 12C4 18102005
200070 Nguyễn Văn Thiện Nam 12C3 19/8/2005
200161 Thái Hoàng Thiện Nam 12C3 5/6/2005
200163 Nguyễn Ngọc Uyên Thư Nữ 12C3 24/32005
200162 Nguyễn Thị Minh Thư nữ 12C3 03/04/2005
200164 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 12C3 21/09/2005
200072 Trần Thị Kiều Trâm Nữ 12C3 20/09/2005
200074 Võ Hoài Trang Nữ 12C3 09/02/2005
200167 Nguyễn Trung Trực Nam 12C3 28/04/2005
200168 Lương Thành Trung Nam 12C3 21/11/2005
200169 Trần Nguyễn Thành Trung Nam 12C3 8/42005
200076 Nguyễn Vĩnh Bảo Tú Nam 12C3 27/9/2005
200078 Nguyễn Sơn Tùng nam 12C3 09/11/2005
200081 Lê Đinh Tường Vy Nữ 12C3 18/12/2005
200085 Mai Trần Khánh An Nữ 12C4 27/03/2005
200086 Dương Xuân Ánh Nữ 12C4 11/10/2005
200088 Phan Thanh Đạt Nam 12C4 01/06/05
200089 Nguyễn Đăng Đoàn Nam 12C4 10
200090 Ngọ Phương Dung Nữ 12C4 15/12/2005
200092 Nguyễn Hoàng Nhật Duy Nam 12C4 0/09/2005
200392 Hồ Lê Hân nữ 12C4 02/09/2005
200435 Nguyễn Lê Ngọc Hân Nữ 12C4 01/04/2005
200440 Thiều Nhật Hoàng Nam 12C4 8/3/2005
200396 Hồ Châu Quốc Hưng Nam 12C4 16/11/2005
200398 Nguyễn Gia Huy Nam 12C4 03/08/2005
200399 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 12C13 02/05/2005
200400 Đặng Tấn Khang nam 12C4 27/08/2005
200445 Nguyễn Anh Kiệt Nam 12C4 19/06/2005
200100 Phan Nguyễn Ngọc Liên 12C4
200447 Lưu Thị Thúy Lộc Nữ 12C4 22/09/2005
200403 Nguyễn Tấn Lộc Nam 12C4 06/04/2005
200104 Lê Thị Tuyết Nga Nữ 12C10 10/06/2005
200408 Bùi Đức Ngọc nam 12C4 07032005
200454 Phạm Kiều Ý Ngọc nữ 12C4 06/04/2005
200105 Hồ Thành Nhân Nam 12C4 31/05/2005
200106 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 12C4 05/10/2005
200109 Lê Nguyên Phong Nam 12C4 15/10/2005
200112 Nguyễn Duy Thái Nam 12C4 14/11/2004
200113 Trương Quốc Thắng Nam 12C10 27/08/2005
200115 Nguyễn Minh Thành Nam 12C4 21/1/2005
200114 Phan Lập Thành Nam 12C4 27/07/2005
200118 Hà Minh Thịnh Nam 12C4 03
200117 Nguyễn Ngọc Khánh Thịnh Nam 12C10 12/11/2005
200423 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Nữ 12C4 05/11/2005
200469 Trần Ngọc Khánh Trân Nữ 12C11 29/10/2005
200425 Bùi Thị Đoan Trang Nữ 12C4 02/07/2005
200470 Hồ Thị Thu Trang Nữ 12C4 03/12/2005
200119 Nguyễn Ánh Triệu Nữ 12C4 13/3/2005
200120 Nguyễn Hữu Trọng Nam 12C4 16/07/2005
200121 Mai Lưu Trực Nam 12C4 08/10/2005
200473 Trần Anh Tuấn Nam 12C4 12/06/2005
200124 Trần Thị Mỹ Vân 12C4
200428 Nguyễn Hoàng Lâm Vũ Nam 12C4 22/05/2005
200125 Tạ Nguyễn Hoàn Vũ Nam 12C4 28/12/2005
200474 Nguyễn Duy Vương Nam 12C4 26/4/2005
200475 Ngô Thị Phương Vy Nữ 12C4 21/11/2005
200127 Phan Hoàng Như Yến Nữ 12C4 04/10/05
200521 Mai Nguyễn Trúc An Nữ 12C5 8/7/2005
200520 Trần Nhật An Nam 12C5 01/10/2005
200173 Trần Xuân Anh Nam 12C5 10/10/2005
190397 Trà Nguyễn Quốc Bảo BL
200523 Đỗ Ngọc Bảo Châu Nữ 12C5 04/02/2005
200178 Bùi Ngọc Thái Hà nữ 12C5 22/12/2005
200525 Nguyễn Nhật Bảo Hân Nữ 12C5 13/05/2005
200678 Huỳnh Nguyễn Phương Hạnh Nữ 12C5 10/1/2005
200526 Lê Trần Nhật Hào Nam 12C5 11/04/2005
200180 Ngô Trung Hiếu Nam 12C5 18/03/2005
200181 Bùi Quang Huy Nam 12C5 18/01/2005
200530 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12C5 25/09/2005
200531 Nguyễn Quốc Gia Khang Nam 12C5 11092005
200533 Đặng Minh Khôi Nam 12C5 02/07/2005
200536 Nguyễn Lê Minh Nam 12C10 13/12/2005
200185 Phan Võ Quốc Minh Nam 12C5 28/8/2005
200187 Phan Nguyễn Trà My Nữ 12C5 12/01/2005
200188 Lê Kim Ngân Nữ 12C5 15/12/2005
200537 Nguyễn Tùng Bảo Ngân nữ 12C5 12/8/2005
200538 Nguyễn Tuấn Ngọc Nam 12C5 18/11/2005
200539 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 12C5 23/05/2005
200192 Trần Thạch Nhi Nữ 12C5 29/04/2005
200541 Vũ Hoài Nhi nữ 12C5 14/02/2005
200543 Nguyễn Thục Như Nữ 12C5 29/09/2005
200321 Huỳnh Thị Bích Ni Nữ 12C5 10/06/2005
200544 Bùi Phan Hồng Pha Nữ 12C5 17/12/2005
200195 Lâm Thiên Phúc Nam 12C5 08/01/2005
200196 Nguyễn Hồng Quang Nam 12C5 08/09/2005
200546 Nguyễn Thụy Diễm Quyên nữ 12C5 17032005
200545 Nguyễn Tú Quyên Nữ 12C5 23/12/2005
200197 Huỳnh Minh Tâm Nam 12C5 3/1/2005
200549 Nguyễn Thùy Thanh Tâm Nữ 12C14 7/7/2005
200198 Nguyễn Hữu Tất Thắng Nam 12C5 31/5/2005
200550 Nguyễn Vĩ Thành Nam 12C5 23/12/2005
200200 Trần Ngô Phương Thảo Nữ 12C5 23/01/2005
200417 Trần Hoài Bảo Thiên Nữ 12C5 24/12/2005
200202 Trương Thiện Nam 12C5 26/02/2005
200289 Bùi Viết Thương Nam 12C5 28/04/2005
200206 Bùi Văn Tiến Nam 12C5 05/06/2005
200555 Nguyễn Thị Huyền Trâm Nữ 12C5 10/07/2005
200557 Nguyễn Hoài Khánh Trang Nữ 12C5 10/10/2005
200208 Lê Ngọc Tuân Nam 12C5 20/4/2005
200211 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên Nữ 12C5 21/11/2005
200561 Nguyễn Huỳnh Thanh Vy Nữ 12C5 29/04/2005
200563 Nguyễn Thành An Nam 12C6 25/2/2005
200479 Bùi Ngọc Anh Nữ 12C6 26/01/2005
200482 Nguyễn Đàm Hà Anh Nam 12C8 21/11/2005
200483 Nguyễn Vũ Châu Anh Nữ 12C6 22/12/2005
200566 Phạm Duy Anh Nam 12C6 16/09/2005
200484 Phạm Nhật Anh Nam 12C6 10/08/2005
200567 Lê Quốc Bảo nam 12C6 12/10/2005
200486 Trần Khánh Bình Nam 12C6 18/9/2005
200485 Trần Thái Bình Nam 12C6 3/4/2005
200488 Trần Minh Đăng Nam 12C6 17/11/2005
200489 Văn Thanh Danh nam 12C6 21/3/2005
200490 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 12C6 08/11/2005
200492 Phan Ngô Thành Đạt Nam 12C6 02/02/2005
200493 Võ Lê Ngọc Diễm Nữ 12C6 27/01/2005
200495 Phan Xuân Dũng Nam 12C6 07/01/2005
200497 Nguyễn Mỹ Thùy Duyên Nữ 12C6 13/12/2005
200498 Lê Thu Hà Nữ 12C6 01/11/2005
200499 Trần Hồng Bảo Hân Nữ 12C6 15/03/05
200500 Hoàng Trọng Hòa Nam 12C6 06/07/2005
200501 Ngô Minh Hoàng Nam 12C6 28092005
200502 Nguyễn Văn Nam Hoàng Nam 12C6 10/1/2005
200503 Nguyễn Viết Hoàng Nam 12C6 04082005
200570 Nguyễn Việt Hoàng Nam 12C6 1/11/2005
200504 Trần Lưu Bá Khánh Hoàng Nữ 12C6 28/01/2005
200506 Nguyễn Gia Huy nam 12C6 27/01/2005
200572 Nguyễn Gia Huy Nam 12C6 26/10/2005
200571 Nguyễn Thành Huy Nam 12C6 15/12/2005
200505 Trần Quốc Huy Nam 12C6 29/08/2005
200507 Bùi Xuân Kha Nam 12C6 22/04/2005
200575 Lê Minh Khôi Nam 12C6 04/04/2005
200578 Nguyễn Trương Minh Mẫn Nam 12C6 11/05/2005
200513 Lê Phạm Hoài Nam Nam 12C6 02/10/2005
200514 Nguyễn Lại Phương Nam Nam 12C6 23/07/2005
200580 Lại Khánh Ngọc Nữ 12C6 22/12/2005
200584 Dương Phượng Tường Như Nam 12C6 06/12/2005
200515 Trương Nguyễn Tấn Phước Nam 12C6 8/10/2005
200587 Huỳnh Lê Ngọc Phương Nữ 12C6 04/10/2005
200516 Trịnh Nguyễn Chí Tâm Nam 12C6 24/12/2004
200590 Trần Thanh Tân Nam 12C6 09042005
200517 Lê Huỳnh Thái Nam 12C6 21/3/2005
200593 Nguyễn Việt Tiến Nam 12C6 31/03/2005
200594 Bùi Văn Tịnh Nam 12C6 03/03/2005
200595 Nguyễn Trịnh Bảo Toàn Nam 12C6 18/5/2005
200596 Lý Hoàng Bảo Trân nữ 12C14 05/12/05
200606 Trần Quốc An Nam 12C7 11/07/2005
200607 Lương Trọng Vương Anh Nam 12C7 11/08/2005
200303 Hà Bạch Diệp Nữ 12C7 23/02/2005
200261 Nguyễn Tấn Dũng Nam 12C7 10/082005
200650 Lê Vũ Thị Diệu Hiền Nữ 12C7 13/3/2005
200612 Huỳnh Thanh Hiếu nam 12C7 7/6/2005
200267 Nguyễn Lê Mạnh Hùng Nam 12C7 21/12/2005
200614 Phạm Nhật Huy Nam 12C7 14/07/2005
200615 Trần Đình Khanh Nam 12C7 20/08/2005
200616 Nguyễn Duy Khoa Nam 12C7 13/10/2005
200270 Phùng Đức Khuê Nam 12C7 01/08/2005
200271 Phan Thị Mỹ Loan Nữ 12C7 08/09/2005
200620 Lâm Nguyệt Minh Nữ 12C7 31/7/2005
200273 Trần Cao Ngọc Minh Nữ 12C7 16/05/2005
200315 Nguyễn Tài Khánh Nam Nam 12C7 01/11/2005
200275 Nguyễn Thiên Nga nữ 12C7 25/08/2005
200277 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nghi Nữ 12C7 06/01/2005
200317 Nguyễn Thục Nghi nữ 12C12 8/10/2005
200319 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 12C11 06/09/2005
200318 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 12C7 14/02/2005
200278 Nguyễn Trung Nguyên Nam 12C14 09/12/2005
200320 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12C7 25/12/2005
200625 Nguyễn Tấn Phát Nam 12C7 18/4/2005
200626 Võ Trần Đức Phát Nam 12C7 21/01/2005
200280 Nguyễn Duy Phúc Nam 12C7 19/01/2005
200627 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 12C7 25/8/2005
200322 Trần Minh Phước Nam 12C7 16/11/2005
200282 Hoàng Thị Hoài Phương Nữ 12C7 14/10/2005
200326 Hồng Lê Việt Quang Nam 12C7 19/06/2005
200288 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 12C7 08/08/2005
200633 Lê Phương Trâm Nữ 12C7 24/11/2005
200291 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 12C7 06/10/2005
200335 Dương Ngọc Bảo Trân Nữ 12C7 12/10/2005
200634 Trần Hương Trang Nữ 12C7 24/03/2005
200637 Phạm Nhật Trường Nam 12C7 3/10/2005
200294 Phạm Bá Tuân Nam 12C7 19/06/2005
200639 Phan Văn Tuấn Nam 12C15 28/03/2004
200296 Lưu Thị Hoàng Vân Nữ 12C12 25/07/2005
200644 Hoàng Ngọc Việt Nam 12C7 23/06/2005
200340 Ngô Văn Vinh Nam 12C7 29/05/2005
200298 Nguyễn Tiến Vũ Nam 12C7 7/3/2005
200342 Phan Long Nhật Vy Nữ 12C7 24/06/2005
200299 Nguyễn Thùy Như Ý nữ 12C7 04/06/2005
200477 Mai Thanh An Nam 12C8 18/10/2005
200652 Nguyễn Quốc An 12C8
200478 Nguyễn Hồng Khánh Ân Nữ 12C8 17/11/2005
200480 Cao Nguyệt Anh nữ 12C8 25/4/2005
200481 Đặng Ngọc Châu Anh Nữ 12C8 18/02/2005
200344 Phạm Võ Phương Anh nữ 12C8 05/05/2005
200005 Nguyễn Hà Uyển Chi Nữ 12C8 18/03/2005
200487 Trần Kim Chi Nữ 12C8 23/05/2005
200348 Ngô Thành Danh Nam 12C8 10/08/2005
200494 Bùi Võ Hoàng Dung Nữ 12C8 28/3/2005
200349 Phạm Vũ Lân Dũng Nam 12C8 28/12/2005
200351 Lê Thị Hương Giang Nữ 12C8 27/08/2005
200353 Nguyễn Mạnh Hà Nam 12C8 22/02/2005
200009 Biện Thị Thúy Hiền Nữ 12C8 17/11/2005
200355 Nguyễn Lê Minh Hiếu Nữ 12C8 11/11/2005
200356 Đặng Khải Hoàn Nam 12C8 26/11/2005
200422 Nguyễn Minh Hoàng Nam 12C8 04/12/2005
200508 Trần Đình Văn Khải Nam 12C8 16/06/05
200509 Nguyễn An Khang Nam 12C8 05/11/2005
200653 Trần Gia Kiệt Nam 12C8 3/12/2005
200366 Nguyễn Ngọc Thiên Lam Nữ 12C8 28/04.2005
200012 Hồ Tài Linh Lan Nữ 12C8 14/10/2005
200367 Võ Hoàng Lân Nam 12C8 27/02/2005
200511 Hoàng Trúc Linh Nữ 12C8 20/11/2005
200368 Nguyễn Phương Thùy Linh Nữ 12C8 27/12/2005
200369 Nguyễn Thùy Uyên Linh Nữ 12C8 04/08/2005
200649 Trần Phương Trúc Mai Nữ 12C8 12/08/2004
200512 Bùi Hoàng Minh Nam 12C8 27/07/2005
200023 Mai Thị Tình Nhi Nữ 12C8 17/06/2005
200374 Nguyễn Ánh Quỳnh Nhi Nữ 12C8 19/07/2005
200378 Nguyễn Thái Hạ Quyên Nữ 12C8 19/06/2005
200382 Võ Minh Thư Nữ 12C8 08/11/2005
200383 Phạm Đỗ Thu Thủy Nữ 12C8 13/10/2005
200385 Vũ Phan Khánh Trân Nữ 12C8 22/12/2005
200031 Đặng Thị Mỹ Trang Nữ 12C8 11/11/2005
200679 Vũ Nguyễn Huyền Trang Nữ 12C8 10/07/2005
200035 Lưu Cao Thanh Tú Nữ 12C8 11/12/2005
200038 Trịnh Nguyễn Khánh Tường Nữ 12C8 18/01/2005
200519 Lê Biện Anh Ý Nữ 12C8 2/1/2005
200044 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 12C9 09/06/2005
200043 Nguyễn Vũ Trâm Anh Nữ 12C9 20/05/2005
200042 Trần Phương Anh Nữ 12C9 15/05/2005
200045 Lê Ngọc Ánh nữ 12C9 10/10/2005
200132 Vũ Tiến Dũng Nam 12C9 18/09/2005
200134 Nguyễn Ngọc Đại Dương Nam 12C9 11/11/2005
200047 Nguyễn Trọng Khánh Duy Nam 12C9 06/07/2005
200051 Phạm Quốc Khánh Nam 12C9 20/3/2005
200052 Quách Hồng An Khương Nữ 12C9 27-2-2005
200053 Bùi Hữu Kiên Nam 12C9 09/12/2005
200055 Nguyễn Khánh Linh Nữ 12C9 24/7/2005
200141 Nguyễn Trịnh Khánh Linh nữ 12C9 15/11/2005
200056 Hoàng Thị Hồng Mơ nữ 12C9 10/10/2005
200145 Bùi Thị Ngọc Ngà Nữ 12C9 01/04/2005
200059 Phạm Thị Mỹ Ngọc Nữ 12C9 21/04/2005
200058 Võ Yến Ngọc Nữ 12C9 30/10/2005
200150 Giã Thị Ý Nhi Nữ 12C9 11/03/2005
200151 Phạm An Nhiên Nữ 12C9 20/02/2005
200152 Vũ Trần Minh Phi nam 12C9 23/10/2005
200155 Đào Văn Phụng Nam 12C9 30/01/2005
200065 Vũ Minh Phương Nữ 12C9 22/12/2005
200066 Trần Minh Quang Nam 12C9 07/03/2005
200068 Mai Phú Thành Nam 12C9 26/10/2005
200158 Lương Trần Phương Thảo Nữ 12C9 31/1
200159 Nguyễn Tiến Thảo 12C9
200069 Trần Quang Thanh Thảo 12C9
200160 Võ Thu Thảo Nữ 12C9 03/02/2005
200071 Đặng Lê Anh Thư Nữ 12C9 16/4/2005
200073 Nguyễn Ngọc Bảo Trân nữ 12C9 08/05/2005
200166 Nguyễn Thị Minh Trang nữ 12C9 06/08/2005
200075 Nguyễn Minh Trí Nam 12C9 30/01/2005
200077 Nguyễn Anh Tuấn Nam 12C4 13/9/2005
200079 Lê Thanh Vân Nữ 12C9 29/01/2005
200170 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 12C9 03/02/2005
200080 Nguyễn Anh Vũ Nam 12C9 18/09/2005
200082 Dương Ngọc Hiền Vy 12C9
200171 Nguyễn Hoàng Khánh Vy Nữ 12C9 21/08/2005
200083 Lê Như Ý Nữ 12C9 21/12/2005
200084 Nguyễn Ngọc Bảo Yến Nữ 12C9 28/07/2005
222587 Nguyễn Võ Tuấn Khang Nam 10A7 25/04/2006
222589 Nguyễn Nhật Khải 10A11
222590 Hoàng Huy Nam Nghi 07/10/2007
222591 Huỳnh Bảo Ngọc Tài Nam Nghi 17/12/2004
210005 Bùi Bảo Trâm Châu Nữ 11B1 19/07/2006
210006 Huỳnh Nguyễn Bảo Châu 11B1
210008 Đinh Trung Dũng Nam 11B1 23/09
210009 Nguyễn Thành Dương Nam 11B1 13/10/2006
210007 Đỗ Thành Đạt Nam 11B1 29/4/2006
210010 Đinh Đức Hiếu nam 11B1 06/08
210014 Phan Nguyễn Đức Huy nam 11B15 14/03/2006
210012 Phạm Quốc Hùng Nam 11B1 09/12/2006
210013 Lê Huỳnh Khánh Hưng Nam 11B1 22/05/2006
210015 Phạm Anh Khoa Nam 11B1 04/01/2006
210016 Nguyễn Thành Khôi Nam 11B1 04/11/2006
210017 Lê Đình Duy Long Nam 11B1 8/5/2006
210018 Lý Huỳnh Nhật Ly Nữ 11B1 310106
210019 Phạm Khải Minh Nam 11B1 18/3/2006
210020 Đặng Hữu Nghĩa nam 11B1 7/1/2006
210021 Từ Văn Hòa Nhã Nữ 11B1 18/05/2006
210022 Huỳnh Dương Tuyết Nhi nữ 11B1 20/1/2006
210024 Nguyễn Lê Quỳnh Như Nữ 11B1 03/09/2006
210025 Trần Khánh Ninh Nam 11B1 20/08/2006
210026 Nguyễn Mạnh Phong Nam 11B1 23/9/2006
210027 Nguyễn Hữu Phú nam 11B1 17/01/2006
210075 Đinh Hoàng Phúc 11B1
210028 Đỗ Minh Phương Nữ 11B1 19/12/2006
210660 Lê Thúy Quỳnh Nữ 11B1 12/03/2006
210029 Nguyễn Ngọc Hạ Quyên Nữ 11B1 19/07/2006
210030 Nguyễn Tấn Tài Nam 11B5 03/01/2006
210031 Phạm Anh Tài nam 11B1 23/04/2006
210033 Nguyễn Quỳnh Ái Thi Nữ 11B1 28/12/2006
210034 Vũ Trần Minh Thùy Nữ 11B1 21/11/2006
210035 Huỳnh Nguyễn Khánh Tiên Nam 11B1 08/08/2006
210036 Trần Lê Thủy Tiên Nữ 11B1 31/07/2006
210038 Ngô Quang Tiến Nam 11B1 17/11/06
210039 Nguyễn Hoài Trang Nữ 11B1 12/03/2006
210040 Nguyễn Hương Trang Nữ 11B1 06/10/2006
210041 Đặng Ngọc Khánh Trinh Nữ 11B1 24/10/2006
210043 Nguyễn Phạm Duy Uyên Nữ 11B1 02/04/2006
210044 Trần Thiện Vinh Nam 11B1 6/6/2006
210045 Nguyễn Quốc Anh Nam 11B2 12/06/2006
210046 Đặng Thái Bảo Nam 11B2 23/05/2006
210047 Lê Gia Bảo Nam 11B2 14/10/06
210048 Vũ Đăng Doanh Minh Châu Nữ 11B2 22/08/2006
210049 Mai Danh Chính 11B12
210050 Võ Minh Đăng Nam 11B2 24/06/2006
210051 Đặng Thị Khánh Đoan Nữ 11B2 04/08/2006
210052 Nguyễn Phương Hà Nữ 11B2 01/09/2006
210053 Nguyễn Hoàng Hải Nam 11B2 11/1/2006
210054 Phạm Trần Thu Hằng 11B2
210055 Vũ Minh Hiếu Nam 11B1 14/08/2006
210058 Ngô Huy Hoàng nam 11B2 29/11/2006
210056 Đỗ Mỹ Hậu Hòa Nữ 11B2 20/03/2006
210057 Huỳnh Thị Nhựt Hòa Nữ 11B2 08/06/2006
210059 Huỳnh Thái Hưng nam 11B2 10/03/2006
210060 Nguyễn Trầm Hương Nữ 11B2 01/01/2006
210061 Phạm Thị Ngọc Khánh nữ 11B2 20/03/2006
210062 Trần Huỳnh Khánh Nam 11B2 15/06/2006
210193 Hồ Nguyên Khôi Nghi
210063 Nguyễn Đình Khôi Nam 11B2 03122006
210064 Ngô Chung Kỳ 11B2
210065 Huỳnh Mỹ Linh Nữ 11B2 02/07/2006
210066 Trần Khánh Linh Nữ 11B2 20/04/2006
210067 Dương Thành Long Nam 11B2 30/7/2006
210068 Lê Như Ngọc Mai Nữ 11B2 06/01/2006
210069 Phạm Huỳnh Ngọc Mai Nữ 11B4 05/04/2006
210070 Nguyễn Quang Minh Nam 11B2 13/12/2006
210071 Đoàn Ngọc Huyền My Nữ 11B2 21/4/2006
210072 Lê Thành Nam nam 11B2 13/3/2006
210073 Nguyễn Hà Trọng Nguyên Nam 11B2 28/02/2006
210074 Vũ Thảo Nguyên Nữ 11B2 01/03/2006
210076 Bùi Nguyễn Minh Phương Nam 11B2 30/03/2006
210077 Lê Minh Phương nữ 11B2 11/3/2006
210078 Đinh Hữu Quang Nam 11B2 21/02/2006
210079 Nguyễn Tuấn Quang Nam 11B2 7/9
210080 Hoàng Thiện Nam 11B2 27/04/2006
210081 Đặng Anh Thư Nữ 11B2 27/9/2006
210082 Lâm Minh Thư Nữ 11B2 21/10/2006
210433 Phan Minh Thức Nam 11B2 19
210084 Lê Hoàng Trang Nữ 11B2 28/06/2006
210083 Nguyễn Huyền Trâm Nữ 11B2 15/10/2006
210888 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ 11B2 30/03/2006
210085 Lê Đức Trường 11B2
210087 Trần Minh Tuệ Nam 11B2 14/11/2006
210086 Phạm Đỗ Khuê Tú Nữ 11B1 17/01/2006
210089 Phạm Việt Anh Nam 11B3 13/11/2006
210090 Trịnh Thị Nguyệt Ánh Nữ 11B3 8/9/2006
210088 Dương Thiện Ân Nam 11B3 18/04/2006
210658 Đỗ Tấn Bình nam 11B3 23/02/2004
210312 Trần Thanh Bình Nam 11B3 18/012006
210092 Trần Thị Kim Diễm Nữ 11B3 05/09/2006
210093 Trần Anh Dũng Nam 11B3 27/02/2006
210091 Trần Võ Tuấn Đạt nam 11B3 25/03/2006
210094 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 11B3 19112006
210096 Cù Gia Huệ Nữ 11B3 22-07-2006
210097 Trần Quang Khải nam 11B3 28/04/2006
210098 Ngô Đức Lộc Nam 11B3 03/06/2006
210099 Nguyễn Gia Luân 11B3
210100 Đỗ Trương Tuyết Ly Nữ 11B3 04/10/2006
210101 Nguyễn Phan Tiểu Minh Nữ 11B3 27/10/2006
210102 Tăng Thị Bích Ngọc Nữ 11B3 18/07/2006
210103 Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên nữ 11B3 23/07/2006
210104 Nguyễn Thị Huyền Nhi Nữ 11B3 21/12/2006
210105 Phạm Yến Nhi 11B3
210106 Cao Kỳ Phát Nam 11B3 22/12/2006
210107 Nguyễn Tấn Phát Nam 11B3 11/11/2006
210108 Nguyễn Văn Phong Nam 11B3 19/02/2006
210109 Trần Đình Phú Nam 11B3 24/10/2006
210110 Nguyễn Lê Hữu Quân nam 11B3 24/4/2006
210111 Lê Ngọc Quỳnh 11B3
210113 Nguyễn Xuân Thành Tân Nam 11B3 06/06/2006
210115 Mai Thị Ngọc Thanh Nữ 11B3 30/10/2006
210114 Nguyễn Quốc Thái 11B3
210116 Lại Hưng Thịnh 11B3
210117 Dương Minh Thoại 11B3
210118 Trần Thị Minh Thu Nữ 11B3 13/01/2006
210119 Ngô Anh Thư Nữ 11B3 12/12/2006
210120 Hoàng Minh Tiến Nam 11B3 17/02/2006
210122 Lê Võ Thùy Trang nữ 11B3 29/10/2006
210123 Trần Thị Huyền Trang 11B3
210121 Vũ Ngọc Bảo Trân Nữ 11B3 5/11/2006
210125 Phạm Thị Ngọc Trinh Nữ 11B3 12/4/2006
210126 Nguyễn Anh Tuấn nam 11B3 10/9/2006
210127 Nguyễn Đức Tuấn Nam 11B3 18/02/2006
210128 Nguyễn Nhật Uyên Nữ 11B3 2/8/2006
210129 Trần Ngô Thụy Hoàng Vân Nữ 11B3 29/3/2006
210130 Lê Quang Vinh Nam 11B3 18/04/2006
210131 Nguyễn Thúy Vy Nữ 11B3 01/01/2006
210132 Nguyễn Minh Ánh Nữ 11B4 16/8/2006
210133 Ngô Lê Bắc 11B4
210134 Hồ Đắc Minh Đạt Nam 11B4 10/12/2005
210135 Nguyễn Trần Khánh Đoan nữ 11B4 22/1/2006
210136 Đặng Ngọc Bảo Hân Nữ 11B4 03/01/2006
210139 Giã Tấn Huy 11B4
210137 Nguyễn Xuân Hùng 11B4
210360 Nguyễn Hà Thanh Hương Nữ 11B4 29/11/2006
210138 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 11B4
210140 Huỳnh Nhật Khang nam 11B4 12/08/2006
210141 Lê Trần Thái Nguyễn Thiện Khôi 11B4
210142 Huỳnh Phúc Ngân Kim Nữ 11B4 14/11/2006
210143 Hồ Kiều Khánh Linh nữ 11B4 03/02/2006
210144 Lã Đức Mạnh Nam 11B4 13/12/2006
210145 Nguyễn Văn Mạnh Nam 11B4 120426
210146 Nguyễn Quang Minh Nam 11B4 15/04/2006
210147 Nguyễn Thanh Hoàng Minh Nam 11B4 02/07/2006
210689 Nguyễn Văn Đạt 11B3
210149 Phan Võ Thảo My Nữ 11B4 19/03/2006
210150 Nguyễn Trần Khôi Nguyên Nam 11B4 25/05/2006
210151 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 11B4 02/07/2006
210152 Chu Hồ Ngọc Nhi Nữ 11B4 13/10/2006
210153 Ngô Thanh Quyền 11B4
210154 Lương Diễm Quỳnh Nữ 11B4 20/10/2006
210155 Bùi Thị My Sa Nữ 11B4 08/06/2006
210156 Hàng Mai Sơn Nam 11B4 18/12/2006
210157 Nguyễn Minh Tân Nam 11B4 22/01/2006
210158 Trần Trọng Tấn Nam 11B4 22102006
210160 Võ Quốc Thịnh 11B4
210161 Trần Mai Anh Thy 11B4
210162 Trần Quỳnh Thy Nữ 11B4 18/10/2006
210163 Phan Hạ Tiên 11B4
210164 Nguyễn Hữu Toàn Nam 11B4 20/02/2006
210165 Lê Bảo Trân Nữ 11B4 17/01/2006
210166 Phạm Thụy Khánh Trân Nữ 11B4 19/05/2006
210167 Trương Lê Huyền Trân Nữ 11B4 20/09/2006
210168 Nguyễn Đức Trọng Nam 11B4 07/08/2006
210169 Lê Trương Thục Uyên nữ 11B4 25/8/2006
210170 Nguyễn Dương Vũ Nam 11B4 07/09/2006
210171 Huỳnh Tiểu Vy Nữ 11B4 13/03/2006
210172 Lê Nguyễn Khánh Vy Nữ 11B4 06/12/2006
210173 Trần Thị Phương Vy Nữ 11B4 18/09/2006
210175 Nguyễn Trần Như Ý Nữ 11B4 29/04/2006
210095 Trần Thị Hồng nữ 11B4 02/02/2006
210176 Hồ Phan Bảo Anh Nữ 11B5 2/5/2006
210177 Nguyễn Thái Nguyên Bảo Nam 11B5 12/02/2006
210178 Lê Ngọc Bích Nữ 11B5 27/12/2006
210179 Nguyễn Duy Chiến Nam 11B5 4/8/2006
210532 Nguyễn Thúy Diễm Nữ 11B5 29/06/2006
210180 Nguyễn Thành Đạt Nam 11B5 20/10/2006
210181 Trần Thị Khánh Hà Nữ 11B5 28/02/2006
210182 Trần Thúy Hà Nữ 11B5 08/07/06
210183 Trần Hoàng Hải Nam 11B5 12/10/2006
210184 Nguyễn Bảo Hân Nữ 11B5 15/09/2006
210185 Đỗ Thu Hiền Nữ 11B5 01/12/2006
210189 Ngô Hoàng Huy Nam 11B5 24/01/2006
210190 Phạm Minh Huy Nam 11B5 15/07/2006
210191 Trương Hoàng Huy Nam 11B5 08/01/2006
210187 Nguyễn Thành Hưng Nam 11B5 29/05/2006
210188 Trần Thị Thu Hường Nữ 11B5 04/05/2006
210192 Bùi Phạm An Khánh Nữ 11B5 29/09/2006
210194 Nguyễn Xuân Kiên Nam 11B5 18/03/2006
210195 Vũ Viết Duy Lân Nam 11B5 11/09/2006
200101 Nguyễn Ngọc Khánh Linh nữ 11B5 19/09/2005
210196 Nguyễn Hồ Quỳnh My Nữ 11B5 07/10/2006
210197 Nguyễn Tuyết My Nữ 11B5 18/10/2006
210199 Vũ Thị Thùy Ngân nữ 11B5 30/01/2006
210201 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 11B5 07/04/2006
210202 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 11B5 02/08/06
210204 Phan Thanh Phát Nam 11B5 28/09/2006
210205 Lê Hoàng Phúc Nam 11B5 01/05/2006
210206 Nguyễn Hồ Gia Phúc Nam 11B5 22/11/2006
210208 Nguyễn Nhật Quang Nam 11B5 25/09/2006
210209 Huỳnh Nguyễn Ngọc Kim Sang Nữ 11B5 21/01/2006
210210 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 11B5 25/1/2006
210211 Trần Ngọc Thảo Nữ 11B5 18/6/2006
210212 Nguyễn Lâm Bảo Thiên nữ 11B5 15/9/2006
210213 Nguyễn Quang Thịnh Nam 11B5 10/11/2006
210214 Lê Trần Kim Thoa Nữ 11B5 24/06/2006
210215 Nguyễn Hàng Ngân Thư Nữ 11B5 28/11/2006
210216 Nguyễn Hoàng Anh Tú Nữ 11B5 09/09/2006
210217 Lê Tiến Vinh Nam 11B5 31/08/2006
210218 Nguyễn Hoàng Yến Vy Nữ 11B5 04/11/2006
210219 Nguyễn Vân Anh nữ 11B6 21/01/2006
210220 Nguyễn Quốc Bảo 11B6
210221 Vũ Ngọc Cát Chương Nam 11B6 14/7
210223 Mai Anh Dũ Nam 11B6 9/1/2006
210224 Nguyễn Tiến Dũng 11B6
210222 Nguyễn Hòa Đồng Nam 11B6 15/11/2006
210225 Nguyễn Thu Hà Nữ 11B6 30/10/2006
210226 Lương Mỹ Hân Nữ 11B6 20/01/2006
210227 Trương Thị Bảo Hân nữ 11B6 21/06/2006
210228 Đinh Thị Thanh Hiền 11B6
210229 Bùi Đoàn Tấn Kha 11B6
210230 Lê Phùng Phúc Khang Nam 11B6 5/2/2006
210231 Nguyễn Trung Kiên 11B6
210232 Nguyễn Anh Kiệt 11B6
210233 Phạm Phương Linh 11B6
210234 Nguyễn Lý Tất Lộc 11B6
210235 Nguyễn Vĩnh Lộc Nữ 11B6 25/08/2006
210236 Lê Ngọc Mẫn Nữ 11B6 17/02/2006
210237 Nguyễn Quang Minh 11B6
210238 Trần Hồ Khánh My Nữ 11B6 03/08/2006
210239 Trần Trung Nam Nam 11B6 18/11/2006
210240 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 11B6
210241 Võ Lê Thanh Ngân 11B6
210242 Nguyễn Minh Ngọc nữ 11B6 30/07/2006
210243 Trần Lê Thành Nhân Nam 11B6 12/11/2006
210244 Nguyễn Ý Nhi Nữ 11B6 10/1/2006
210245 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 11B6 20/7/2006
210246 Nguyễn Tấn Sang Nam 11B6 24/08/2006
210247 Vũ Nguyên Tâm Nam 11B6 14/10/2006
210248 Lê Thành Thiện Nam Nghi 24/10/2006
210251 Nguyễn Lê Phương Thùy 11B6
210249 Kim Lê Thanh Thư 11B6
210250 Nguyễn Hữu Anh Thư Nữ 11B6 10/11/2006
210254 Nguyễn Ngọc Yến Trang 11B6
210253 Nguyễn Thị Hồng Trâm Nữ 11B6 23/12/2006
210255 Nguyễn Hồ Anh Tuấn 11B6
210256 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam 11B6 1/11/2006
210257 Trần Ngọc Yến Vi Nữ 11B6 8/8/2006
210258 Kim Ngọc Yến Vy Nứ 11B6 23/07/2006
210259 Vũ Ngọc Đoan Vy Nữ 11B6 5
210260 Nguyễn Khúc Hoàng Vỹ 11B6
210262 Bùi Thị Kim Yến Nữ 11B6 230406
210261 Trần Như Ý Nữ 11B6 14/12/2006
210263 Nguyễn Phan Bảo Anh nam 11B7 27/03/2006
210264 Lê Hoàng Bửu Nam 11B7 12/02/2006
210265 Lê Nguyễn Hoàng Châu nữ 11B7 30/10/2006
210266 Trần Nguyễn Bảo Châu Nữ 11B7 5/11/2006
210270 Lại Trịnh Mỹ Duyên Nữ 11B7 17/08/2006
210267 Dương Thành Đạt Nam 11B7 15/11/2006
210268 Ngô Lê Phú Đạt Nam 11B7 24/1/2006
210269 Lê Nguyễn Phương Đoan Nữ 11B7 11/07/2006
210271 Nguyễn Lê Việt Hà Nữ 11B7 17/07/2006
210272 Nguyễn Văn Hiền Nam 11B7 01/06/2006
210273 Trương Thị Diệu Hiền Nữ 11B7 30/07/2006
210274 Võ Minh Hiếu nam 11B7 29/05/2006
210275 Nguyễn Văn Hùng Nam 11B7 24/02/2006
210276 Nguyễn Văn Hùng Nam 11B7 29/10/2006
210277 Lưu Thụ Khoa Nam 11B7 10
210278 Nguyễn Trung Kiên Nam 11B7 25/01/2006
210279 Nguyễn Kiều Linh Nữ 11B7 09/03/2006
210281 Phạm Xuân Mai Nữ 11B7 27/08/2006
210282 Đinh Võ Trà My Nữ 11B7 08/02/2006
210283 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 11B7 09/03/2006
210284 Bùi Ngọc Yến Nhi Nữ 11B7 02/03/2006
210285 Hà Ngọc Phương Nhi nữ 11B7 14/04/2006
210286 Nguyễn Yến Nhi nữ 11B7 05/04/2006
210287 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 11B7 03/07/2006
210288 Trần Đức Phát Nam 11B7 26/02/2006
210289 Nguyễn Tuấn Phong nam 11B7 22/03/2006
210290 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 11B7 05/02/2006
210292 Lê Đại Tân Nam 11B7 21/3/2006
210293 Đỗ Minh Thảo nữ 11B7 05/12/2006
210294 Trần Lê Thanh Thảo Nữ 11B7 06/05/2006
210296 Phạm Hoàng Khánh Thuận Nam 11B7 25/8/2006
210297 Nguyễn Thị Kim Thùy Nữ 11B7 26/01/2006
210295 Nguyễn Anh Thư Nữ 11B7 24/1/2006
210299 Đặng Nguyễn Đăng Triết Nam 11B7 25/11/2006
210300 Trần Thanh Trúc nữ 11B7 22/02/2006
210302 Lê Thị Ánh Tuyết Nữ 11B7 10/11/2006
210303 Đào Võ Đình Vĩ Nam 11B7 11/7/2006
210304 Châu Anh Vũ Nam 11B7 15/5/2006
210305 Trương Hà Vy Nữ 11B7 18.8.2006
210306 Hồ Như Ý Nữ 11B7 17022006
210307 Phạm Nguyễn Thái An Nam 11B8 11/9/2006
200258 Bùi Tuấn Anh Nam 11B8 31/3/2005
210308 Hồ Nhã Anh Nữ 11B8 22/03/2006
210309 Thân Ngọc Mai Anh Nữ 11B8 18/10/2006
210310 Lê Ngọc Ánh Nữ 11B8 12/12/2006
210311 Phạm Ngọc Nhật Ánh Nữ 11B8 10/04/2005
210313 Lê Thị Ngọc Chi Nữ 11B8 21/09/2006
210314 Nguyễn Trần Minh Chính Nam 11B8 20/11/2006
210318 Kiều Minh Duy Nam 11B8 08/07/2006
210319 Lê Hoàng Khánh Duy Nam 11B8 13/08/2006
210315 Nguyễn Ngọc Quỳnh Đan Nữ 11B8 23/07/2006
210317 Lý Trọng Đạt Nam 11B8 09
210316 Trần Hiếu Đăng 11B8
210320 Phạm Xuân Giàu Nữ 11B8 09/08/2006
210321 Bùi Phú Hòa Nam 11B8 4/4/2006
210322 Nguyễn Ngọc Khang Nam 11B8 17/11/2006
210323 Nguyễn Tấn Khanh Nam Nghi 20/01/2006
210324 Đỗ Trần Anh Khoa nữ 11B8 24/08/2006
210326 Nguyễn Ngọc Phương Lan Nữ 11B8 09.11.2006
210327 Nguyễn Phan Thúy Linh Nữ 11B8 09/07/2006
210328 Trần Hồng Lĩnh Nam 11B8 11/01/2006
210329 Lê Minh Mẫn Nữ 11B8 28/10/2006
210330 Lưu Vĩnh Tường Minh Nữ 11B8 03/01/2006
210331 Lê Phương Nguyên Nữ 11B8 13/05/2006
210332 Nguyễn Hạ Trúc Nguyên Nữ 11B8 24/12/2006
210333 Hà Phạm Yến Nhi Nữ 11B8 13/10/2006
210637 Võ Thiên Tố Nhi Nữ 11B8 28072006
210335 Võ Hồng Nhung Nữ 11B8 05/03/2006
210334 Võ Thiên Tố Như Nữ 11B8 28/07/2006
210336 Lê Văn Pháp Nam 11B8 02/05/2006
210337 Nguyễn Ngọc Thiên Phước Nữ 11B8 15/06/2006
210338 Nguyễn Hoàng Quang 11B8
210339 Lê Hiếu Thành Nam 11B8 18/06/2006
210340 Lê Lân Thành Nam 11B8 13092006
210342 Nguyễn Nhất Thống Nam 11B8 27/11/2006
210470 Đặng Minh Thư Nữ 11B8 18/10/2006
210344 Bùi Ngọc Tiến Nam 11B8 18/01/2006
210345 Nguyễn Thu Trang Nữ 11B8 01/03/2006
210346 Lê Minh Trung Nam 11B8 06/02/2006
210347 Nguyễn Trần Khánh Uyên Nữ 11B8 08/12/2006
210348 Nguyễn Ngọc Nhật Việt Nam 11B8 14/10/2006
210349 Phạm Quang Vương Nam 11B8 14/06/2006
210350 Nguyễn Ngọc Yến Vy Nữ 11B8 21/11/2006
210351 Nguyễn Tấn Bảo Nam 11B9 22/5/2006
210352 Ngô Lê Nhật Biên Nam 11B9 16/11/2006
210353 Võ Hoàng Kim Chi Nữ 11B9 19/04/2006
210357 Trần Hoàng Duy Nam 11B9 4/10/2006
210356 Lê Văn Dũng Nqm 11B9 15/2/2006
210354 Kiều Tiến Đạt Nam 11B9 02/04/2006
210355 Lê Nguyễn Thành Đạt 11B9
210358 Nguyễn Võ Cẩm Giang Nữ 11B9 09.09.2006
210361 Lê Minh Huy Nam 11B9 24/01/2006
210359 Trần Tấn Hưng Nam 11B9 15/11/2006
210362 Trần Quốc Khánh nam 11B9 1/5/2006
210363 Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi Nam 11B9 09/02/2006
210364 Võ Xuân Lành Nữ 11B9 24092006
210365 Lý Huỳnh Nhật Linh Nữ 11B9 310106
210366 Hoàng Tấn Lộc Nam 11B9 10/10/2006
210367 Đàm Quang Nhật Minh Nam 11B9 19/11/2006
210368 Nguyễn Huỳnh Thu Ngân Nữ 11B9 19/09/2006
210369 Nguyễn Thanh Tuấn Nguyên Nam 11B9 11082006
210370 Nguyễn Ngọc Thiện Nhân Nam 11B9 09/11/2006
210371 Phạm Xuân Nhi Nữ 11B9 06/09/2006
210372 Võ Tấn Nhiệm Nam 11B9 24/10/2006
210373 Đặng Thị Phối Nữ 11B9 13/10/2006
210374 Nguyễn Thị Tuấn Phú Nữ 11B9 12/5/2006
210375 Trần Minh Anh Phú Nam 11B9 29/06/2006
210376 Nguyễn Thanh Phúc Nam 11B9 24/8/2006
210377 Võ Anh Phương Nữ 11B9 9/11/2006
210378 Nguyễn Duy Quân Nam 11B9 19/09/2006
210379 Trần Minh Quân Nam 11B9 17/08/2006
210380 Vòng Đỗ Nhật Sơn 11B9
210381 Ngô Trọng Tấn Nam 11B9 08/01/2006
210159 Mai Nguyễn Phúc Thái Nam 11B9 31/03/2006
210383 Tô Hữu Thắng Nam 11B9 24/06/2006
210382 Trần Dương Thân nam 11B9 22/10/2006
210384 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 11B9 17/09/2006
210385 Trần Phạm Thanh Thư Nữ 11B9 19/06/2006
210386 Lý Thiện Toàn Nam 11B9 13/6/2006
210387 Nguyễn Phúc Toàn Nam 11B9 5/9/2006
210388 Nguyễn Thanh Trúc nữ 11B9 28/09/2006
210389 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 11B9 20/12/2006
210390 Nguyễn Hồ Đức Việt Nam 11B9 11/12/2006
210391 Dương Đình Khánh Vy Nữ 11B9 25/11/2006
210392 Nguyễn Thanh Xuyên Nữ 11B9 13/09/2006
210393 Trần Hạ Yên Nữ 11B9 14/8/2006
210394 Nguyễn Lê Kiều Yến Nữ 11B9 31/07/2006
210395 Nguyễn Ngọc Khánh An Nam 11B10 1/3/2006
210396 Nguyễn Trần Vinh Anh Nam 11B10 18/05/2006
210397 Trần Ngọc Quỳnh Anh Nữ 11B10 24/01/2006
210398 Trương Văn Bảo Nam 11B10 25/2/2006
210399 Phạm Thị Kiều Cúc nữ 11B10 12/9
210401 Trần Minh Duy Nam 11B10 17/05/2006
210400 Trần Ngọc Thái Dương 11B10
200266 Nguyễn Trần Trung Hiếu 11B10
210402 Trần Văn Hoàn Nam 11B10 21/10/2006
210011 Ngô Đình Hoàng Nam 11B10 9/10/2006
210404 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11B10 16/9/2006
210405 Nguyễn Duy Hưng nam 11B10 24.05.2006
210662 Nguyễn Hữu Hưng Nam 11B10 10/11/2005
210407 Nguyễn Trần Duy Hưng Nam 11B10 23/06/2006
210409 Nguyễn Tấn Kha Nam 11B10 7/7/2006
210411 Hoàng Nhật Khôi Nam 11B10 25/11/2006
210412 Lê Kim Khuê 11B10
210415 Trần Thanh Kiều Nữ 11B10 18/052006
210413 Nguyễn Gia Kiện nam 11B10 19/09/2006
210416 Nguyễn Đức Hoàng Kim 11B10
210417 Trần Vũ Ái My Nữ 11B10 04/02/2006
210418 Nguyễn Đỗ Hoài Nam 11B10
210419 Lê Nguyệt Mỹ Nga 11B10
210420 Trần Trọng Nghĩa Nam 11B10 27/3/2006
210421 Phan Thị Mỹ Ngọc Nữ 11B10 05/02/2006
210422 Huỳnh Mỹ Nhật 11B10
210423 Nguyễn Minh Nhật Nam 11B10 27/09/2006
210424 Lê Thị Phương Nhi Nữ 11B10 15/6/2006
210427 Đinh Tuyết Nhung nữ 11B10 6/2/2006
210425 Đinh Thị Thảo Như nữ 11B10 26/11/2006
210426 Võ Ngọc Như Nữ 11B10 24/4/2006
210428 Hoàng Ngọc Phú Nam 11B10 8/11/2006
210429 Nguyễn Bành Ngọc Quan 11B10
210430 Mai Nguyễn Đức Thái Sơn Nam 11B10 24/08/2006
210431 Nguyễn Thùy Mỹ Tâm 11B10
210432 Phan Thị Kim Thoa Nữ 11B10 20/5
210434 Phan Đức Trung Nam 11B10 22/11/2006
210435 Lê Thị Thục Uyên 11B10
210436 Mai Kim Gia Vi Nữ 11B10 27/08/2006
210437 Hồ Nguyễn Bảo Vinh Nam 11B10 15/11/06
210438 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 11B10 6/9/2006
210440 Hồ Hồng Anh 11B11
210441 Phan Quỳnh Anh Nữ 11B11 04/062006
210442 Nguyễn Ngọc Thảo Chi Nữ 11B11 08/02/2006
210443 Nguyễn Minh Đức nam 11B11 01/06/2006
210446 Phạm Nguyễn Minh Hằng 11B11
210445 Nguyễn Thị Bảo Hân 11B11
210448 Nguyễn Huy Hoàng 11B11
210449 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11B11 27/09/2006
210450 Nguyễn Tấn Hoàng 11B11
210447 Nguyễn Đình Thuận Hòa 11B11
210452 Lê Công Huy 11B11
210451 Lâm Thiên Hùng Nam 11B11 13/02/2006
210453 Hà Văn Khánh Nam 11B11 03/12/2006
210454 Phan Ngọc Thùy Linh Nữ 11B11 25/02/2006
210455 Trần Hoàng Trúc Linh nữ 11B11 02/02/2006
210456 Nguyễn Thành Lợi Nam 11B11 07/06/2006
210457 Nguyễn Phan Quang Minh 11B11
210458 Huỳnh Thị Kim Nga Nữ 11B11 19/10/2006
210459 Lý Thục Nguyên 11B11
210460 Trần Thiện Nhân 11B11
210461 Đặng Thảo Nhi Nữ 11B11 30/10/2006
210462 Lại Thị Quế Nhi 11B11
210463 Nguyễn Hoàng Bảo Như Nữ 11B11 29/5/2006
210464 Nguyễn Hồ Trúc Ny nữ 11B11 5/3/2006
210465 Trần Lê Văn Phát 11B11
210467 Nguyễn Đặng Uyên Phương Nữ 11B11 08/08/2006
210468 Nguyễn Đức Tài Nghi
210469 Trần Ngô Bảo Thanh Nữ 11B11 29/06/2006
210471 Đặng Thị Thu Thúy 11B11
210472 Nguyễn Thành Tiến Nam 11B11 24/12/2006
210473 Bùi Minh Toàn Nam 11B11 28/12/2006
210474 Nguyễn Vũ Huyền Trân Nữ 11B11 14/5/2006
210476 Hồ Bích Tuyền 11B11
210477 Võ Minh Tuyết 11B11
210475 Lê Thanh Tùng 11B11
210478 Lê Uyên 11B11
210479 Trần Ngọc Khánh Vân Nữ 11B11 3/7/2006
210480 Mai Ái Vy 11B11
210481 Nguyễn Phương Triệu Vy Nữ 11B11 15/12/2006
210482 Võ Thanh Vy 11B11
210483 Phùng Thị Ngọc Anh Nữ 11B12 30/05/2006
210484 Nguyễn Xuân Bách Nam 11B12 4/2/2006
210485 Nguyễn Hữu Thiện Chí Nam 11B12 12/04/2006
210486 Nguyễn Lê Cường Nam 11B12 12/04/2006
210487 Bùi Ngọc Khánh Đoan Nữ 11B12 18/12/2006
210488 Đào Trí Gia nam 11B12 18/12/2006
210490 Lê Gia Hân Nữ 11B12 6/7/2006
210492 Trần Mai Nhật Hiếu 11B12
210493 Phạm Thu Hòa Nữ 11B12 12/10/2006
210496 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 11B12 23/11/2006
210414 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 11B12 05/12/2006
210497 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 11B12 29/07/2006
210498 Nguyễn Nhật Khánh Linh Nữ 11B12 1/10/2006
210499 Vũ Hoàng Khánh Linh Nữ 11B12 12/03/2006
210500 Huỳnh Nguyễn Quang Minh Nam 11B12 14/04/2006
210501 Nguyễn Huỳnh Nguyên Minh Nam 11B12 11/01/2006
210502 Nguyễn Nhất Nam nam 11B12 26/02/2006
210503 Nguyễn Tấn Nam Nam 11B12 09/08/2006
210504 Bùi Nguyên Ngọc Nữ 11B12 26/10/2006
210505 Bùi Minh Tuyết Như Nữ 11B12 12/08/2006
210112 Lưu Thanh Sơn Nam 11B12 20/05/2006
210507 Phạm Thị Bảo Tâm Nữ 11B12 14/02/2006
210508 Nguyễn Nhật Tân Nam 11B12 09/01/2006
210509 Hà Quang Thành Nam 11B12 12/08/2006
210341 Lê Quang Thành Nam 11B12 04/12/2006
210510 Nguyễn Đăng Thiên Nam 11B12 24/08/2006
210511 Nguyễn Phú Thịnh Nam 11B12 28/10/2006
210512 Diệp Hải Minh Thư Nữ 11B12 06/03/2006
210513 Lê Minh Thư Nữ 11B12 04/07/2006
210514 Nguyễn Hồ Thủy Tiên Nữ 11B12 18/12/2006
210516 Phan Văn Tiến Nam 11B12 09/03/2006
210517 Lữ Nguyễn Phước Tín Nam 11B12 21/11/2006
210519 Hoàng Đào Thái Trang Nữ 11B12 21/08/2006
210518 Nguyễn Ngọc Khánh Trân Nữ 11B12 02/03/2006
210522 Quang Nhựt Anh Tuấn Nam 11B12 16/12/2006
210523 Nguyễn Thị Kim Tuyền nữ 11B12 07/08/2006
210524 Thái Thị Thanh Tuyền Nữ 11B12 28/07/2006
210520 Trần Anh Tú Nam 11B12 23/4/2006
210525 Phạm Thị Kim Yến Nữ 11B12 1/112006
210526 Ngô Kim Anh Nữ 11B13 2/5/2006
210528 Võ Lê Quỳnh Anh Nữ 11B13 14/07/2006
210529 Nguyễn Đình Bách Nam 11B13 1/8/2006
210530 Lê Thị Thanh Bình Nữ 11B13 31/08/2006
210531 Huỳnh Công Bửu Nam 11B13 25/05/2006
210533 Nguyễn Khổng Minh Đoan Nữ 11B13 23/03/2006
210535 Phan Hoàng Hảo Nam 11B13 05/09/06
210534 Phan Gia Hân Nữ 11B13 08082006
210536 Lê Trí Hoàng Nam 11B13 04/10/2006
210537 Vũ Ngọc Hưng Nam 11B13 6/7/2006
210538 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 11B13 10/08/2006
210539 Ngô Trung Kiên Nam 11B13 03/01/2006
210540 Nguyễn Trung Kiên Nam 11B13 28 03 2006
210541 Lê Hoàng Mai Linh Nữ 11B13 04/04/2006
210542 Nguyễn Ngọc Loan Nữ 11B13 31/08/2006
210543 Đỗ Đức Long nam 11B13 23/4/2006
210544 Lê Khánh Nam Nam 11B13 28/08/2006
210545 Nguyễn Lâm Xuân Nghi Nữ 11B13 22/03/2006
210546 Bùi Gia Nghĩa Nam 11B13 18/12/2006
210547 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 11B13 31/01/2006
210548 Võ Nguyên Bảo Ngọc nữ 11B13 13/02/2006
210549 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 11B13 22/10/2006
210550 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 11B13
210551 Trần Thị Phương Nhi Nữ 11B13 28/05/2006
210552 Phạm Gia Phú 11B13
210554 Huỳnh Xuân Phước Nam 11B13 21/10/2006
210555 Phạm Lê Nguyên Tấn 11B13
210556 Đặng Tường Đan Thanh Nữ 11B13 07/“6/2006
210557 Vũ Trường Thịnh nam 11B13 24/09/2006
210558 Phan Ngọc Thu Nữ 11B13 29/10/2006
210559 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 11B13 13/03/2006
210560 Nguyễn Thị Kim Trâm Nữ 11B13 29/04/2006
210561 Nguyễn Thụy Minh Trâm Nữ 11B13 15/01/2006
210562 Trần Ngọc Huyền Trân Nữ 11B13 18/05/2006
210563 Võ Lê Hải Triều Nam 11B13 06/09/2006
210564 Trần Hạnh Trinh Nữ 11B13 11/01/2006
210565 Lê Phi Trường nam 11B13 03 11 2006
210566 Nguyễn Đức Vinh 11B13
210567 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ 11B13 02/07/2006
210568 Nguyễn Ngọc Minh Ý Nữ 11B13 03/02/2006
210569 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 11B13 15/09/2006
200640 Lê Bách Tùng Nam 11B14 23/09/2005
210570 Hoàng Anh Nam 11B14 05/08/2006
210571 Nguyễn Viên Quỳnh Anh Nữ 11B14 03/04/2006
210572 Nguyễn Phạm Thanh Bình Nam 11B14 01/01/2006
210575 Lê Việt Khương Duy Nam 11B14 13/12/2006
210576 Phạm Hoàng Thúy Duyên Nữ 11B14 04/09/2006
210574 Quảng Khánh Đạt Nam 11B14 24/02/2006
210577 Trương Bùi Hương Giang Nữ 11B14 30/4/2006
210578 Đỗ Ngọc Hà Nữ 11B14 20/10/2006
210579 Nguyễn Chí Hiếu Nam 11B14 15/7/2006
210580 Lê Quốc Huy Nam 11B14 26/06/2006
210581 Trần Nhật Huy Nam 11B14 12/1/2006
210582 Phạm Thế Khang Nam 11B14 20/03/2006
210583 Phạm Đăng Khôi Nam 11B14 25/12/2005
210585 Chu Nguyễn Mai Linh Nữ 11B14 16/12/2006
210586 Lý Ngọc Gia Linh nữ 11B14 21/2/2006
210587 Nguyễn Thị Diễm My nữ 11B14 26/11/2006
210588 Phạm Lộc Ngân Nữ 11B14 02/05/2006
210589 Phạm Gia Nghi Nữ 11B14 05/12/2006
210590 Nguyễn Đình Nghĩa Nam 11B14 05/01/2006
210591 Võ Huỳnh Thúy Ngọc Nữ 11B14 19/10/2006
210592 Dương Anh Nguyên Nam 11B14 02/11/2006
210593 Nguyễn Hoàng Trang Nhã nữ 11B14 29/12/2006
210596 Lê Thùy Bảo Như Nữ 11B14 18/07/2006
210597 Nguyễn Lê Hoài Như Nữ 11B14 30/11/2006
210598 Nguyễn Hữu Phước Nam 11B14 16/06/2006
210599 Nguyễn Đăng Quyền Nam 11B14 25/05/2006
210600 Trương Minh Sơn Nam 11B14 04/04/2006
210601 Trần Thị Mỹ Tâm Nữ 11B14 07/04/2006
210603 Phan Thanh Thảo Nữ 11B14 30/11/2006
210604 Hồ Ngọc Bảo Thư Nữ 11B14 08/12/2006
210605 Văn Ngọc Thương Nữ 11B14 23/08/2006
210608 Nguyễn Ngọc Hòa Trang Nữ 11B14 20/06/2006
210607 Nguyễn Phan Khánh Trân Nữ 11B14 13/06/2006
210609 Phạm Hồ Thanh Trúc Nữ 11B14 27/11/2006
210610 Nguyễn Thị Cát Tường Nữ 11B14 19/07/2006
210612 Từ Đức Vinh nam 11B14 14/042006
210613 Lê Đặng Như Ý Nữ 11B14 28/02/2006
210301 Trần Đăng Tuấn nam 11B14 18/01/2006
210614 Đặng Quỳnh Anh 11B15
210615 Trương Thị Châu Anh Nữ 11B15 04/02/2006
210616 Đồng Quốc Công 11B15
210617 Nguyễn Công Danh Nam 11B15 16/8/2006
210618 Nguyễn Thành Danh Nam 11B15 25/02/2006
210621 Vũ Ngọc Diệp Nữ 11B15 21/03/2006
210623 Lê Ngọc Dung Nữ 11B15 19/10/2006
210619 Nguyễn Thành Đạt Nam 11B15 3/5/2006
210620 Nguyễn Tuấn Đạt 11B15
210622 Hồ Hữu Thục Đoan Nữ 11B15 03/03/2006
210624 Nguyễn Thị Hậu Nữ 11B15 09/02/2006
210625 Phạm Trần Hoàng 11B15
210626 Huỳnh Thị Thu Hồng Nữ 11B15 16/05/2006
210628 Hồ Gia Huy 11B15
210627 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 11B15 13/7/2006
210629 Nguyễn Hoàng Khang Nam 11B15 20/7/2006
210630 Phan Thảo Khoa Nữ 11B15 26/10/2006
210631 Võ Khánh Linh Nữ 11B15 12/01/2006
210632 Phạm Trần Gia Long 11B15
210633 Nguyễn Trương Hữu Luân 11B15
210634 Dư Thế Minh Nam 11B15 16/8/2006
210635 Hồ Lê Yến Nhi Nữ 11B15 6/3/2006
210636 Phan Thảo Nhi Nữ 11B15 17/4/2006
210638 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11B15 18/06/2006
210639 Ngô Uyên Phương 11B15
210640 Lê Thị Như Quyên Nữ 11B15 30/12/2006
210641 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 11B15 4/1/2006
210642 Lù Thị Mào Sua 11B15
210644 Lê Minh Thành Nam 11B15 24/7/2006
210645 Nguyễn Phương Thảo nữ 11B15 13/7/2006
210646 Phan Trần Thanh Thảo Nữ 11B15 30/12/2006
210647 Bùi Thanh Thu Nữ 11B15 17/02/2006
210648 Đỗ Xuân Triệu 11B15
210649 Đỗ Ngọc Diệu Trinh Nữ 11B15 02/11/2006
210650 Nguyễn Phạm Kiều Trinh Nữ 11B15 30/06/2006
210651 Huỳnh Tiến Trung 11B15
210652 Nguyễn Đức Tuấn 11B15
210654 Nguyễn Minh Tuyết 11B15
210655 Lê Nguyễn Phương Uyên 11B15
210656 Hồ Nguyễn Thanh Vy Nữ 11B15 24/10
210657 Nguyễn Lê Thanh Vy Nữ 11B15 07/12/2006
190671 Huỳnh Xuân Trí Nam 12C1 22/07/2001
220587 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 10A3
210665 Nguyễn Nhật Khải 10A11
210664 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân Nữ 10A5 12/3/2006
210663 Hoàng Ngọc Trâm Nữ 11B5 01/01/2006
210659 Lưu Ly Ly 11B11
200547 Nguyễn Võ Như Quỳnh Nữ 11B14 28/12/2005
220276 Phan Gia Huy Nam 10A3 27/4/2007
210410 Nguyễn Võ Tuấn Khang 10A7
210668 Vũ Đức Toàn 10A9
210666 Hoàng Huy Nam 10A12 07/10/2007
210667 Huỳnh Bảo Ngọc Tài 10A12
220588 Ngô Tuấn Vũ Nam 10A12 28/04/2007
210691 Lê Thị Hồng Hạnh 11B10
210669 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 10A10 6/12/2007
210680 Hồ Hạnh Đoan Trang Nữ 11B6 15/7/2006