Trang chủ Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
Mã học sinh Họ tên hs Giới tính Lớp Ngày sinh
210004 Nguyễn Hoàng Cát Nam 11B1 08/02/2006
210003 Hoàng Minh Cao Nam 11B1 12/11/2006
210001 Phạm Lê Phương Anh nữ 11B1 27/04/2006
210002 Nguyễn Lê Gia Bảo Nam 11B1 24/12/2005
220001 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Nam 10A1 09/08/2007
220002 Lê Ngọc Ánh Nữ 10A1
220003 Phùng Văn Cảnh Nam 10A1
220004 Nguyễn Đức Minh Châu Nữ 10A1 16/11/2007
220005 Đặng Ngọc Đồng Nam 10A1
220006 Bùi Anh Dũng Nam 10A1 22/11/2007
220007 Nguyễn Lê Dũng Nam 10A1
220008 Trần Trung Dũng Nam 10A1 13/02/2007
220009 Trần Quốc Dương Nam 10A1
220010 Đỗ Duy Hiếu Nam 10A1
220011 Phạm Đức Hòa Nam 10A1 05/12/2007
220012 Phan Khánh Hòa Nữ 10A1 16/07/2007
220013 Lê Minh Hoàng Nam 10A1 08/07/2007
220014 Nguyễn Minh Hoàng Nam 10A1 21/05/2007
220015 Nguyễn Hữu Gia Hưng Nam 10A1 22/07/2007
220016 Bùi Quang Huy Nam 10A1 23/02/2007
220017 Phạm Duy Khánh Nam 10A1 11/04/2007
220018 Đặng Gia Khiêm Nam 10A1 07/12/2007
220019 Ngô Minh Khôi Nam 10A1
220020 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 10A1 6/3/2007
220021 Võ Tuấn Kiệt Nam 10A1 15/09/2007
220022 Bùi Mai Gia Kim Nữ 10A1 18/8/2007
220023 Nguyễn Thùy Linh Nữ 10A1 07/11/2007
220024 Bùi Quang Minh Nam 10A1 03/07/2007
220025 Lê Ngọc Minh Nam 10A1 08
220026 Huỳnh Khánh Nguyên Nam 10A1 23/04/2007
220027 Nguyễn Phùng Thiện Nhân Nam 10A1 09/11/2007
220028 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi Nữ 10A1 20/11/2007
220029 Hồ Đức Phát Nam 10A1 03/04/2007
220030 Lê Công Phát Nam 10A1 10/8/2007
220031 Nguyễn Minh Phú Nam 10A1 21/12/2007
220032 Võ Văn Phúc Nam 10A1 13/02/2007
220033 Nguyễn Hoàng Minh Quân Nam 10A1 28/8/2007
220034 Lê Hoàng Khánh Quỳnh Nữ 10A1 27/05/2007
220035 Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh Nữ 10A1 10/8/2007
220036 Nguyễn Thanh Tân Nam 10A1 10/9/2007
220037 Nguyễn Thi Thu Thanh Nữ 10A1 13/02/2007
220038 Nguyễn Hữu Tất Thành Nam 10A1 06/07/2007
220039 Lê Anh Thư Nữ 10A1 14/09/2007
220040 Trần Thị Bảo Trâm Nữ 10A1 30/09/2007
220041 Nguyễn Minh Trí Nam 10A1 7/12/2007
220042 Nguyễn Lê Việt Trung Nam 10A1 28/03/2007
220043 Nguyễn Nhật Anh Nữ 10A10 2/10/2007
220044 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 10A10 03/02/2007
220045 Lương Ngọc Ánh Nữ 10A10 21/1/2007
220046 Thái Quỳnh Chi Nữ 10A10 21/07/2007
220047 Nguyễn Tiến Dũng Nam 10A10 24/9/2007
220048 Trần Thùy Dương Nữ 10A10 22/04/2007
220049 Đỗ Vũ Hoàng Hà Nữ 10A10 18/9/2007
220050 Phạm Đặng Tiểu Hà Nữ 10A10 13/01/2007
220051 Đinh Thị Minh Hiền Nữ 10A10 11/02/2007
220052 Trần Nhật Hoài Nam 10A10 17/02/2007
220053 Đào Phú Huy Hoàng Nam 10A10 11 01 2007
220054 Đào Phúc Anh Hoàng Nam 10A10 11012007
220055 Trần Hoàng Huấn Nam 10A10 25/09/2007
220056 Nguyễn Văn Hùng Nam 10A10 27/09/2007
220057 Huỳnh Hoàng Việt Hương Nữ 10A10 1105207
220058 Nguyễn Gia Huy Nam 10A10
220059 Bùi Nhân Kiệt Nam 10A10 02/03/2007
220061 Nguyễn Tiến Lộc Nam 10A10 29/7/2007
220062 Nguyễn Hoàng Luân Nam 10A10 24/01/2007
220063 Phạm Ngọc Mai Nữ 10A10 29/05/2007
220064 Nguyễn Chí Kim Ngân Nữ 10A10 03/03/2007
220065 Trần Lê Hiếu Ngân Nữ 10A10 11/08/2007
220066 Đặng Như Phương Nghi Nữ 10A10 30/01/2007
220067 Nguyễn Lê Minh Ngọc Nữ 10A10 28/04/2007
220068 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 10A10 11/11/2007
220069 Đặng Như Gia Nhi Nữ 10A10 30/1/2007
220070 Dư Trần Hiến Nhi Nữ 10A10 28/01
220071 Nguyễn Thành Phát Nam 10A10 18/06/2007
220072 Nguyễn Lan Phương Nữ 10A10 04/01/2007
220073 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 10A10 5/11/2007
220074 Trần Nguyễn Đan Phương Nữ 10A13 03/05/2007
220075 Huỳnh Nhật Quyên Nữ 10A10 22/08/2007
220076 Nguyễn Lê Thanh Tâm Nữ 10A10 01/03/2007
220077 Huỳnh Ngọc Thảo Nữ 10A10 27/03/2007
220078 Lê Nguyễn Chí Thiện Nam 10A10 27/9/2007
220079 Nguyễn Anh Thư Nữ 10A10 19/11/2007
220080 Nguyễn Thanh Thư Nữ 10A10 19/12/2007
220081 Trần Nguyễn Minh Thư Nữ 10A10 05/04/2007
220082 Nguyễn Thị Mỹ Trân Nữ 10A10 09/02/2007
220083 Phan Quỳnh Trang Nữ 10A10 14/11/2007
220084 Trần Nhật Trường Nam 10A10 14/3/2007
220085 Võ Thanh Tuấn Nam 10A10 02
220086 Phạm Tâm Tuệ Nữ 10A10 07/01/2007
220087 Võ Nguyễn Bích Tuyền Nữ 10A10 27/07/2007
220088 Huỳnh Tấn Tâm An nam Nghi 12/11/2006
220089 Nguyễn Hoàng Quốc Anh Nam 10A11 22/08/2007
220090 Chu Ngọc Ánh Nữ 10A11 06/05/2007
220091 Đậu Trần Minh Ánh Nữ 10A11 25/10/2007
220092 Trần Phan Phương Danh Nữ 10A11 22/03/2007
220093 Nguyễn Nhật Khương Duy Nam 10A11 5/9/2007
220094 Nguyễn Lê Kiều Duyên Nữ 10A11 05/11/2007
220095 Đào Thanh Hằng Nữ 10A11 11/06/2007
220096 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 10A11 27/5/2007
220097 Lê Thị Phụng Hoàng Nữ 10A11 21/11/2007
220098 Phan Quốc Hoàng Nam 10A8 12/09/2007
220099 Phan Quốc Huy Nam 10A8 12/09/2007
220100 Lê Diệu Huyền Nữ 10A11 20/3/2007
220101 Lê Đình Khang Nam 10A11 29-6-2007
220102 Trần Minh Khôi Nam 10A11 02/06/2007
220103 Phan Gia Kiệt Nam 10A11 03/11/2007
220104 Ngô Nguyễn Bảo Kỳ Nữ 10A11 03/11/2007
220105 Lê Hoàng Khánh Linh Nữ 10A11 16/02/2007
220106 Đỗ Hoàng Khánh Ly Nữ 10A11 05/12/2007
220107 Mấu Ngọc Khánh Mai Nữ 10A11 30/3/2007
220108 Vũ Đức Mạnh Nam 10A11 13/04/2007
220109 Nguyễn Anh Minh Nam 10A11 03/10/2007
220110 Nguyễn Cao Minh Nam 10A11 02/04/2007
220111 Lê Thị Trà My Nữ 10A11 29/12/2007
220112 Nguyễn Phan Gia Nghi 10A11
220113 Huỳnh Nguyễn Thiên Ngọc Nữ 10A11 13/10/2007
220114 Trần Hồ Như Ngọc Nữ 10A11 20/06/2007
220115 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 10A11 03082007
220116 Nguyễn Hoàng Hải Nhi Nữ 10A8 11/10/2007
220117 Trương Tuệ Nhi Nữ 10A11 09/03/2006
220118 Trần Đinh Bích Phượng Nữ 10A11 07/08/2007
220119 Bùi Hoàng Minh Quân Nam 10A11 07/07/2006
220120 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 10A11 04/04/2007
220121 Hà Thúy Quyền Nữ 10A11 25/06/2007
220122 Hoàng Nguyễn Như Quỳnh Nữ 10A11
220123 Trần Thị Thu Quỳnh Nữ 10A11 02/01/2007
220124 Hứa Thị Thanh Thảo Nữ 10A11 16/10/2007
220125 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 10A11 26/06/2007
220126 Phương Trọng Tín Nam 10A11 18/12/2007
220127 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 10A11 10/02/2007
220128 Đinh Ngọc Bảo Trân Nữ 10A11
220129 Lê Ngọc Trinh Nữ 10A11 25/2/2007
220130 Nguyễn Lê Anh Tú Nam 10A11 29/11/2007
220131 Võ Xuân Tuyền Nữ 10A11 05/09/2007
220132 Nguyễn Hoàng Việt Nam 10A11 28/11/2007
220133 Nguyễn Hoài Yến Vy Nữ 10A11 25/01/2007
220134 Huỳnh Trần Nhật Vy Nữ 10A2 25/10/2007
220135 Đinh Đức An Nam 10A12 10/6/2007
220136 Nguyễn Lê Thiên Ân Nữ 10A12 17/6/2007
220137 Dương Nữ Diệp Anh Nữ 10A12 06/08/2007
220138 Nguyễn Lan Anh Nữ 10A12 22/07/2007
220139 Phạm Lê Tú Anh Nữ 10A12 31/10/2007
220140 Phan Trần Hồng Bích Nữ 10A12
220141 Ngô Quỳnh Chi Nữ 10A12 27/6/2007
220142 Đào Tiến Đức Nam 10A12 21/92007
220143 Đào Minh Khánh Duy Nam 10A13 23042007
220144 Đinh Xuân Duy Nam 10A12 10/10/2007
220145 Phạm Khánh Duy Nam 10A12 5/2/2007
220146 Trương Trần Khánh Duy Nam 10A12 16/11/2007
220147 Nguyễn Thanh Hải Nam 10A12 8/5/2007
220148 Phan Thị Ngọc Hân Nữ 10A12 21/04/2007
220149 Nguyễn Thành Phong Huy Nam 10A12 07-02-2007
220150 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền Nữ 10A12 23/02/2007
220151 Nguyễn Thị Bích Khiêm Nữ 10A12 23/10/2007
220152 Lê Vũ Minh Khôi Nam 10A12 21/8/2007
220153 Nguyễn Huỳnh Trúc Linh Nữ 10A12 27/12/2007
220154 Phạm Đỗ Lam Linh Nữ 10A12 14/07/2007
220155 Trần Nguyễn Phương Linh Nữ 10A12 08/04/2007
220156 Võ Phạm Khánh Linh Nữ 10A12 4/1/2007
220157 Trần Lê Kim My Nữ 10A12 21/01/2007
220158 Trần Ngọc Thảo My Nữ 10A12 24/11/2007
220159 Đào Thanh Ngân Nữ 10A12 14/06/2007
220160 Phan Ngọc Thanh Ngân Nữ 10A12 16/06/2007
220161 Trần Lê Hải Ngân Nữ 10A12 12/09/2007
220162 Đàm Trọng Nguyên Nam 10A12 12/05/2007
220163 Nguyễn Thành Nguyên Nam 10A12 16/05/2007
220164 Bùi Nhật Khánh Nhã Nữ 10A12 28/07/2007
220165 Nguyễn Uyên Nhi Nữ 10A12 27/10/2007
220166 Nguyễn Chí Phát Nam 10A12 9/4/2007
220167 Trương Hải Nhơn Phát Nữ 10A12 6/7/2007
220168 Võ Trần Ngọc Phúc Nữ 10A12 31/1/2007
220169 Ông Phong Chi Phương Nữ 10A12 24/06/2007
220170 Võ Phạm Nhật Quỳnh Nữ 10A12 30/09/2007
220171 Võ Thiện Tâm Nữ 10A12 23/12/2007
220172 Võ Nguyên Bảo Thạch Nam 10A12 14/12/2007
220173 Trần Đoàn Khánh Thi Nữ 10A12 26/09/2007
220174 Phan Võ Quỳnh Thy Nữ 10A12 14/05/2007
220175 Đinh Thị Hiền Trang Nữ 10A12 19/03/2007
220176 Lương Thị Cát Tường Nữ 10A12 22/4/2007
220177 Đào Phương Uyên Nữ 10A12 11/01/2007
220178 Nguyễn Hồng Nhật Uyên Nữ 10A12 05/06/2007
220179 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 10A12 06/04/2007
220180 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nam 10A13 24/07/2007
220181 Phạm Quỳnh Anh Nữ 10A13 26/12/2007
220182 Mai Huỳnh Như Băng Nữ 10A13 17/05/2006
220183 Nguyễn Vương Đức Nam 10A13 30/4/2007
220184 Lù Thị Hà Nữ 10A13 5/2/2007
220185 Trần Tâm Hân Nữ 10A13 5/11/2007
220186 Lê Hồng Hạnh Nữ 10A13 08/10/2007
220187 Nguyễn Ngọc Huân Nam 10A3 10/02/2007
220188 Nguyễn Huy Hùng Nam 10A13 11/06/2007
220189 Vũ Quốc Hưởng Nam 10A13 14/1/2007
220190 Nguyễn Ngọc Thiên Kiều Nữ 10A13 03/09/2007
220191 Dương Hoàng Nhật Linh Nữ 10A13 04/12/2007
220192 Hoàng Khánh Linh Nữ 10A13 5/5/2007
220193 Võ Nguyễn Ngọc Mai Nữ 10A13 25/10/2007
220194 Nguyễn Thị Hà My Nữ 10A13 03/11/2007
220195 Đỗ Trang Kim Ngân Nữ 10A13 16/11/2007
220196 Lương Khiếu Vy Ngân Nữ 10A13 19/07/2007
220197 Lê Hoàng Bảo Nghi Nữ 10A13 8/5/2007
220198 Hoàng Bảo Nhi Nữ 10A13 08/03/2007
220199 Võ Ngọc Tuyết Nhi Nữ 10A13 1/12/2007
220200 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 10A13 20/08/2007
220201 Yang Hồng Phúc Nữ 10A13 19/05/2007
220202 Trương Thanh Phương Nữ 10A13 23/05
220203 Phạm Hoàng Gia Quân Nam 10A13 26/11/2007
220204 Trần Ngô Quang Sáng Nam 10A13 10/03/2007
220205 Trần Kháng Tài Nam 10A13 16/11/2007
220206 Nguyễn Bá Thắng Nam 10A13 10/12/2006
220207 Nguyễn Châu Minh Thành Nam 10A13 7/8/2007
220208 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 10A13 05/04/2007
220209 Lê Nguyễn Phương Thi Nữ 10A13 6/3/2007
220210 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 10A13 10/8/2007
220211 Triệu Nguyễn Phương Thùy Nữ 10A13 05/10/2005
220212 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ 10A13 29/4/2007
220213 Lê Hoàng Trọng Tín Nam 10A13 09/10/2007
220214 Ngô Mai Trâm Nữ 10A13 31/08/2007
220215 Đỗ Hoài Huyền Trân Nữ 10A13 22/08/2007
220216 Phan Nguyễn Bảo Trân Nữ 10A13 01/06/2007
220217 Tô Nguyễn Bảo Trân Nữ 10A13 14/11/2007
220218 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 10A13 27/10/2007
220219 Trần Xuân Trang Nữ 10A13 02/04/2007
220220 Liêu Phương Uyên Nữ 10A13 1/2/2007
220221 Nguyễn Kim Uyên Nữ 10A13 29/03/2007
220222 Trần Thanh Vân Nữ 10A13 23/07/2007
220223 Vũ Hoàng Khánh Việt Nam 10A13 24/7/2007
220224 Trần Đinh Thúy Vy Nữ 10A13 19112007
220225 Trần Ngọc Vy Nữ 10A13 06/05/2007
220226 Đàm Đức Anh Nam 10A2 14/08/2007
220227 Phạm Gia Bảo Nam 10A2 11/09/2007
220228 Lê Hoàng Minh Đăng Nam 10A2 23/9/2007
220229 Nguyễn Đức Duy Nam 10A2 23/10/2007
220230 Phạm Ngọc Hân Nữ 10A2 28/07/2007
220231 Nguyễn Lê Mạnh Hoàng Nam 10A2 25/08/2007
220232 Nguyễn Văn Hoàng Nam 10A2 05/08/2007
220233 Phạm Gia Hưng Nam 10A2 11/06/2007
220234 Đinh Hoàng Thu Hường Nữ 10A2 3/3/2007
220235 Lê Đỗ Nhật Huy Nam 10A2 16/12/2007
220236 Trần Võ Quang Huy Nam 10A2 08/12/2006
220237 Võ Thị Khánh Huyền Nữ 10A2 21/02/2007
220238 Phạm Trần Gia Khánh Nam 10A2 29/01/2007
220239 Lương Xuân Khiêm Nam 10A2 04/11/2007
220240 Nguyễn Phúc Nguyên Khôi Nam 10A2 31/10/2007
220241 Trình Mai Anh Khôi Nam 10A2 17/09/2007
220242 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt Nam 10A2 13/12/2007
220243 Đỗ Hoàng Lâm Nam 10A2 11/07/2007
220244 Lê Trần Khánh Linh Nữ 10A2 16/10/2007
220245 Nguyễn Đình Khánh Linh Nữ 10A2 20/12/2007
220246 Cao Tấn Lộc Nam 10A2 30/08/2007
220247 Bùi Bảo Minh Nam 10A2 15/06/2007
220248 Đỗ Hoàng Nam Nam 10A2 07/11/2007
220249 Mai Quỳnh Nghi Nữ 10A2 11/5/2007
220250 Nguyễn Kiều Như Ngọc Nữ 10A2 01/11/2007
220251 Nguyễn Ngọc Phát Nam 10A2 31/12/2007
220252 Lưu Huỳnh Nhật Phong Nam 10A2 30/5/2007
220253 Nguyễn Thắng Phong Nam 10A2 03/12/2007
220254 Nguyễn Anh Phúc Nam 10A2 01/08/2007
220255 Lê Đăng Quang Nam 10A2 26/1/2007
220256 Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 10A2 19/12/2007
220257 Trần Nguyễn Sang Nam 10A2 27/7/2007
220258 Văn Công Tài Nam 10A2 07/11/2007
220259 Đặng Đức Tân Nam 10A2 19/2/2007
220260 Lê Thị Thu Thuý Nữ 10A2 23/7/2006
220261 Hà Như Thủy Nữ 10A2 28-12-2007
220262 Nguyễn Hữu Tiến Nam 10A2 10/11/2007
220263 Nguyễn Gia Trí Nam 10A2 16/11/2007
220264 Đặng Trịnh Anh Tuấn Nam 10A2 11/06/2007
220265 Trần Nguyễn Anh Tuấn Nam 10A2 26/09/2007
220266 Lê Việt Nam 10A2 8/9/2007
220267 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 10A2 12/12/2007
220268 Đỗ Thái An Nam 10A3 20/12/2007
220269 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 10A3 14/11/2007
220270 Lê Dương Anh Nam 10A3 25/07/2007
220271 Trần Thị Hoàng Anh Nữ 10A3 08/03/2007
220272 Lê Quốc Bảo Nam 10A3
220273 Trần Gia Bảo Nam 10A3
220274 Huỳnh Tấn Đạt Nam 10A13 18/09/2007
220275 Văn Phú Hưng Nam 10A3 29/01/2007
210661 Phạm Lê Bảo Vy Nữ 11B5 15/05/2006
220277 Võ Gia Huy Nam 10A3 06-11-2007
220278 Bùi Nguyễn Quốc Khang Nam 10A3 24/11/2007
220279 Ngô Văn Toàn Khang Nam 10A3
220280 Trần Đăng Khang Nam 10A3 14/08/2007
220281 Lê Hải An Khánh Nam 10A3 31/10/2007
220282 Nguyễn Công Khiêm Nam 10A3 21/12/2007
220283 Nguyễn Minh Khôi Nam 10A3 16/10/2007
220284 Nguyễn Ngọc Minh Khôi Nam 10A3
220285 Nguyễn Đức Mạnh Nam 10A3 4/7/2007
220286 Phạm Kim Ngân Nữ 10A3 06/04/2007
220287 Mai Hoàng Khôi Nguyên Nam 10A3 15/11/2007
220288 Nguyễn Hoàng Trí Nhân Nam 10A3 20/10/2007
220289 Nguyễn Trần Thịnh Phát Nam 10A3 26/07/2007
220290 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 10A3 23/06/2007
220291 Trần Hồng Phương Nữ 10A3 22/06/2007
220292 Võ Hiền Thanh Phương Nữ 10A3 8/7/2007
220293 Trần Minh Quý Nam 10A3 3/4/2007
220294 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 10A3 12/09/2007
220295 Vũ Xuân Sơn Nam 10A3 12/5/2007
220296 Nguyễn Phạm Chí Sự Nam 10A3 9/11/2007
220297 Nguyễn Thị Tú Sương Nữ 10A3 07/07/2007
220298 Nguyễn Vũ Đức Tài Nam 10A3 23/09/2007
220299 Lê Minh Chính Tâm Nam 10A3 27/09/2007
220300 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 10A3
220301 Võ Anh Thư Nữ 10A3 07-08-2007
220302 Phạm Huỳnh Thùy Trúc Nữ 10A3 11/4/2007
220303 Ngô Mai Anh Tuấn Nam 10A3 18/04/2007
220304 Lê Thanh Tùng Nam 10A3 02/09/2007
220305 Bùi Nguyễn Thảo Uyên Nữ 10A3 03/05/2007
220306 Lều Ngọc Tú Uyên Nữ 10A3 21/4/2007
220307 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Nữ 10A3 01/03/2007
220308 Lê Thục Lan Vy Nữ 10A3 14/09/2007
220309 Huỳnh Như Ý Nữ 10A3 3/8/2007
220310 Lê Nguyễn Việt Anh Nam 10A4 7/11/2007
220311 Lê Quang Tâm Anh Nam 10A4 21/7/2007
220312 Lê Tuấn Anh Nam 10A4 25/11/2006
220313 Trần Thị Minh Anh Nữ 10A4 18/12/2007
220314 Trần Thị Phương Anh Nữ 10A4 18/12/2007
220315 Nguyễn Vĩnh Gia Bách Nam 10A10 2/12/2007
220316 Phạm An Bảo Châu Nữ 10A4 06/11/2007
220317 Trần Dạ Minh Châu Nữ 10A4 13/4/2007
220318 Trần Thi Mỹ Dân Nữ 10A4 16/05/2007
220319 Lê Minh Đăng Nam 10A4 14082007
220320 Phan Tấn Đạt Nam 10A4 24/06/2007
220321 Đặng Hữu Duy Nam 10A3 23/04/2007
220322 Phạm Minh Hoàng Nam 10A4 08/01/2007
220323 Lê Nguyễn Duy Huân Nam 10A4 18/02/2007
220324 Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền Nữ 10A4 28/10/2007
220325 Trần Nguyễn Khang Nam 10A4 30/09/2007
220326 Nguyễn Việt Anh Khoa Nam 10A4 09/12/2007
220327 Trần Bá Lân Nam 10A4 16/07/2007
220328 Phan Hoàng Ngọc Linh Nữ 10A3 14/5/2007
220329 Nguyễn Tấn Lộc Nam 10A4 26122007
220330 Huỳnh Trúc Mai Nữ 10A4 8/11/2007
220331 Đoàn Vũ Thảo My Nữ 10A4 21/12/2007
220332 Nguyễn Thuy Na Nữ 10A4 29/04/2007
220333 Trần Thanh Nga Nữ 10A4 05/03/2007
220334 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 10A4 07/07/2007
220335 Nguyễn Kim Ngân Nữ 10A4 14/9/2007
220336 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ 10A4 21/9/2007
220337 Phạm Trần Thanh Ngân Nữ 10A4 16/7/2007
220338 Nguyễn Song Nhi Nữ 10A4 24/11/2007
220339 Nguyễn Uyển Nhi Nữ 10A4 24/11/2007
220340 Bùi Trọng Nhơn Nam 10A4 22/10/2007
220341 Nguyễn Ngọc Tín Phát Nam 10A4 21/12
220342 Trần Cao Phi Nam 10A4 7/1/2007
220343 Phạm Lê Quốc Phúc Nam 10A4 04092007
220344 Nguyễn Trương Minh Quang Nam Nghi 01/01/2007
220345 Ngô Hoàng Sơn Nam 10A4 23/9/2007
220346 Ngô Hoàng Sơn Nam 10A4 12/11/2007
220347 Nguyễn Ngọc Thành Nam 10A4 28/7/2007
220348 Đinh Thị Ngọc Thảo Nữ 10A4 27/11/2007
220349 Bùi Vũ Tiên Tiến Nữ 10A4 23/02/2007
220350 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 10A4 25/11/2007
220351 Nguyễn Vũ Nhật Uyên Nữ 10A4 18/12
220352 Phan Nguyễn Hồng Vi Nữ 10A4 18/07/2007
220353 Phạm Công Vinh Nam 10A1 17/8/2007
220354 Phạm Ngọc Phương Vy Nữ 10A4 18/07/2007
220355 Hồ Như Ý Nữ 10A4 13/6/2007
220356 Phan Nguyễn Thiên An Nữ 10A5 09/06/2007
220357 Đặng Võ Quỳnh Anh Nữ 10A11 06/08/2007
220358 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nữ 10A5 04/12/2007
220359 Ngô Bảo Châu Nữ 10A5 10/8
220360 Nguyễn Ngọc Bích Châu Nữ 10A5 29/01/2007
220361 Phan Thị Thùy Dung Nữ 10A5 29/11/2007
220362 Lương Thái Duyên Nữ 10A5 22/03/2007
220363 Tôn Nữ Gia Hân Nữ 10A5 6/11/2007
220364 Đặng Phước Hòa Nữ 10A12 15/02/2007
220365 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 10A5 6/8/2007
220366 Nguyễn Hoàng Minh Huệ Nữ 10A5 19/10
220367 Phạm Phúc Hưng Nam 10A5 14/10/2007
220368 Trần Thanh Hương Nữ 10A5 12/09/2007
220369 Nguyễn Đinh Khánh Huyền Nữ 10A5 23/03/2007
220370 Nguyễn Thu Lợi Nữ 10A5 30102007
220371 Ngô Thanh Ly Nữ 10A5 18/06/2007
220372 Phạm Trương Nhật Minh Nam 10A5 19/7/2007
220373 Bạch Bảo Ngân Nữ 10A5 13/07/2007
220374 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 10A5 07/01/2007
220375 Lê Hoàng Dạ Ngân Nữ 10A5 13/01/2007
220376 Võ Lê Nhật Nghi Nữ 10A5 09/08/2007
220377 Phạm Thảo Nguyên Nữ 10A5 05/04/2007
220378 Huỳnh Lê Yến Nhi Nữ 10A5 22/10/2007
220379 Cái Nguyễn Tâm Như Nữ 10A10 01/09/2007
220380 Chu Thiên Phong Nam 10A5 18/12/2007
220381 Nguyễn Văn Phong Nam 10A5 04/10/2007
220382 Trần Ngô Kim Phượng Nữ 10A5 21/1/2007
220383 Rơ Lan Quyên Nam 10A5 30/9/2006
220384 Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 10A5 13/8/2007
220385 Phạm Nguyễn Tấn Tài Nam 10A11 25/11/2007
220386 Trần Thùy Minh Tâm Nữ 10A5 23/04/2007
220387 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh Nữ 10A5 10/11/2007
220388 Nguyễn Thiên Thanh Nữ 10A5 11/9/2006
220389 Võ Hà Thanh Nữ 10A6 02/12/2007
220390 Phan Thị Minh Thảo Nữ 10A11 03/01/2007
220391 Nguyễn Quốc Minh Thư Nữ 10A2 14/9/2007
220392 Đào Ngọc Khánh Trang Nữ 10A5 19/05/2007
220393 Phạm Thu Trang Nữ 10A5 05/08/2007
220394 Trần Thùy Trang Nữ 10A5 08/11/2007
220395 Võ Ngọc Trinh Nữ 10A5 07/09/2007
220396 Lý Thanh Tuyền Nữ 10A12 19/05/2007
220397 Nguyễn Hàng Ánh Tuyết Nữ 10A5 Z
220398 Huỳnh Nhật Phương Uyên Nữ 10A5 16/8/2007
220399 Nguyễn Hạ Trúc Vy Nữ 10A5 26/06/2007
220400 Phạm Hồ Khánh Vy Nữ 10A5 01/11/2007
220401 Ngô Thị Như Ý Nữ 10A5
220402 Lâm Hoàng Thiện Ân Nam 10A6 18/09/2007
220403 Lê Ngọc Vân Anh Nữ 10A6 31/1/2007
220404 Lê Phương Anh Nữ 10A6 21/11/2007
220405 Bùi Tiến Đạt Nam 10A6
220406 Trương Tiến Đạt Nam 10A6 09/06/2007
220407 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 10A6 26/02/2007
220408 Phan Mạnh Duy Nam 10A6 10/05/2007
220409 Phan Thùy Duyên Nữ 10A6 05/07/2007
220410 Trần Thùy Duyên Nữ 10A6 29/11/2007
220411 Phùng Như Thái Hà Nữ 10A6 27/12/2007
220412 Ngô Chí Hoài Nam 10A6 18/06/2007
220413 Nguyễn Khánh Hưng Nam 10A6 12/10/2007
220414 Phạm Duy Hưng Nam 10A6 19/10/2007
220415 Huỳnh Nhật Huy Nam 10A6 23/5/2007
220416 Nguyễn Hoàng Quang Huy Nam 10A6 5/1/2007
220417 Nguyễn Đăng Nhật Khánh Nữ 10A6 02/09/2007
220418 Nguyễn Huỳnh Kim Khánh Nữ 10A6 29/07/2007
220419 Nguyễn Đăng Khoa Nam 10A6 30/1/2007
220420 Nguyễn Minh Khôi Nam 10A6
220421 Trần Nguyễn Hoàng Lâm Nam 10A6 27/07/2007
220422 Từ Châu Tường Lâm Nam 10A6
220423 Nguyễn Duy Lợi Nam 10A6 05/08/2007
220424 Nguyễn Lê Mạnh Nam 10A6 09/06/2007
220425 Võ Quang Minh Nam 10A6 22 09 2007
220426 Nguyễn Hằng Mơ Nữ 10A6 07/07/2007
220427 Nguyễn Viết Thanh Ngân Nữ 10A6 26/06/2007
220428 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 10A6 07/07/2007
220429 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên Nam 10A6
220430 Nguyễn Trường Bảo Nguyên Nam 10A6 25/1/2007
220431 Phan Văn Thiện Nhân Nam 10A6 08/06/2007
220432 Lê Minh Phương Nữ 10A6 21/02/2007
220433 Nguyễn Hà Phương Nữ 10A6
220434 Trần Phước Linh Phương Nữ 10A6 18/06/2007
220435 Đoàn Nguyễn Minh Quân Nam 10A6
220436 Nguyễn Minh Quân Nam 10A6 5/6/2007
220437 Đinh Đồng Tâm Nam 10A6 5/11/2007
220438 Trịnh Ngọc Thanh Tâm Nữ 10A6 21/04/2007
220439 Đàm Ngọc Tấn Nam 10A6 21/1/2007
220440 Nguyễn Cao Thiên Thạch Nam 10A6 05/06/2007
220441 Nguyễn Huỳnh Kim Thoa Nữ 10A6 19/10/2007
220442 Phạm Ngọc Tiến Nam 10A6 06072007
220443 Nguyễn Trung Trực Nam 10A6 03/04/2007
220444 Võ Trần Thái Tuấn Nam 10A6 14/06/2007
220445 Phạm Hải Tuệ Nữ 10A6 31/10/2007
220446 Nguyễn Anh Vinh Nam 10A6 15/04/2007
220447 Phan Khánh Vy Nữ 10A6 28/04/2007
220448 Vĩnh Huyền Tôn Nữ Như Ý Nữ 10A6 21/01/2007
220449 Tôn Thất Huy Anh Nam 10A7 18/10/2007
220450 Đoàn Ngọc Ánh Nữ 10A7 20/2/2007
220451 Nguyễn Hữu Bằng Nam 10A7 26/03/2007
220452 Đỗ Thị Kim Cúc Nữ 10A7 13-04-2007
220453 Nguyễn Hữu Cường Nam 10A7 10/02/2007
220454 Trần Nguyễn Khánh Đoan Nữ 10A7 18/12/2007
220455 Trần Thị Khánh Hà Nữ 10A7 18/07/2007
220456 Lê Bảo Hân Nữ 10A7 21/8/2007
220457 Lương Phạm Bảo Hân Nữ 10A7 22/10/2007
220458 Đồng Minh Hoàng Nam 10A7 17/11/2007
220459 Nguyễn Nhật Hoàng Nam 10A7 25/10/2007
220460 Vũ Lê Hoàng Nam 10A7 12/04/2007
220461 Lã Phúc Huy Nam 10A7 17/03/2007
220462 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 10A7 12/10/2007
220463 Bạch Ngọc Khải Nam 10A7 19/01/2007
220464 Nguyễn Võ Minh Khải Nam 10A7 02/02/2007
220465 Phạm Đăng Khôi Nam 10A7 22/12/2007
220466 Phạm Trung Kiên Nam 10A7 23/03/2007
220467 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 10A7 25-6-2007
220468 Lê Ngọc Linh Nữ 10A7 15/08/2007
220469 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 10A7 26/11/2007
220470 Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 10A7 16/12/2007
220471 Phạm Thùy Linh Nữ 10A7 26/7/2007
220472 Trần Mai Phương Linh Nữ 10A7 17/06/2007
220473 Nguyễn Thành Luân Nam 10A7 23/12/2007
220474 Nguyễn Lê Quang Minh Nam 10A7 21/4/2007
220475 Nguyễn Lưu Thanh Ngân Nữ 10A7 25/05/2007
220476 Nguyễn Anh Ngọc Nữ 10A7 28/4/2007
220477 Phạm Ngọc Nguyên Nam 10A7 06/10/2007
220478 Nguyễn Phúc Nhân Nam 10A7 29/10/2007
220479 Trương Hoàng Phát Nam 10A7
220480 Nguyễn Hoàng Phú Nam 10A7 24/04/2007
220481 Lê Quý Phúc Nam 10A7 28/11/2007
220482 Nguyễn Vinh Quang Nam 10A7 15/6/2007
220483 Phạm Thị Diệu Quỳnh Nữ 10A7 24/07/2006
220484 Trần Hữu Sang Nam 10A7 20/8/2007
220485 Trần Lê Anh Sơn Nam 10A7 10/02/2007
220486 Nguyễn Anh Thư Nữ 10A7 12/01/2007
220487 Võ Anh Tiến Nam 10A7 10/08/2007
220488 Lê Minh Trí Nam 10A7 13/05/2007
220489 Nguyễn Đặng Phương Trinh Nữ 10A10 15/01/2007
220490 Nguyễn Trần Bích Tuyết Nữ 10A7 17/01/2007
220491 Lê Phan Anh Vũ Nam 10A7 10/9/2007
220492 Đặng Thị Tường Vy Nữ 10A7 22/11/2007
220493 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 10A7 10/10/2007
220494 Thân Triệu Vỹ Nam 10A7 04/09/2007
220495 Cao Ngọc Phương Anh Nữ 10A8 13/12/2007
220496 Nguyễn Hoàng Phúc Anh Nam 10A8 2/10/2007
220497 Nguyễn Lê Phương Anh Nữ 10A8 1/9/2007
220498 Đặng Ngọc Bảo Nam 10A8 4/9/2007
220499 Trần Ngọc Bích Nữ 10A8 07/11/2007
220500 Trần Phùng Tiến Đạt Nam 10A8 26/08/2007
220501 Hồ Việt Hà Nữ 10A8 25/08/2007
220502 Huỳnh Thị Gia Hân Nữ 10A8 07/07/2007
220503 Lê Trần Gia Hân Nữ 10A8 14/8/2007
220504 Đặng Phi Hổ Nam 10A8 28/4/2007
220505 Lê Đình Hoàn Nam 10A8 8/11/2007
220506 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 10A8 13/11/2006
220507 Bùi Thiên Hương Nữ 10A8 20/3/2007
220508 Dương Nguyễn Nhật Huy Nam 10A8 20/03/2007
220509 Phan Võ Quốc Huy Nam 10A8 07/05/2007
220510 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 10A8 05/11/2007
220511 Trần Nhật Khánh Nam 10A8 26/11/2006
220512 Từ Hồng Khuê Nữ 10A8 05/10/2007
220513 Nguyễn Đỗ Tú Linh Nữ 10A8 18/07/2007
220514 Nguyễn Khánh Linh Nữ 10A8 18/11/2007
220515 Đoàn Hoàng Long Nam 10A8 25/10/2007
220516 Nguyễn Xuân Mai Nữ 10A8 24/07/2007
220517 Võ Ngọc Tuyết Mai Nữ 10A8 19/01/2007
220518 Bùi Phạm Gia Nghi Nữ 10A8 01/11/2007
220519 Châu Gia Nghi Nữ 10A8 17/03/2007
220520 Nguyễn Chí Nghĩa Nam 10A8 29/04/2007
220521 Lê Thị Bảo Ngọc Nữ 10A8 20/09/2007
220522 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 10A8 23/08/2007
220523 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc Nữ 10A8 05022007
220524 Nguyễn Huỳnh Phương Ngọc Nữ 10A8 05/02/2007
220525 Nguyễn Thanh Minh Ngọc Nữ 10A8 14/01/2007
220526 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 10A8 28/09/2007
220527 Nguyễn Lê Minh Nhật Nam 10A8 28/2/2007
220528 Nguyễn Tấn Phát Nam 10A9 28/05/2007
220529 Đặng Thanh Phong Nam 10A8 16/11/2006
220530 Lê Thạch Thiên Phú Nữ 10A8 07/05/2007
220531 Võ Thiên Phúc Nam 10A8 24/9/2007
220532 Dương Ngọc Quyến Nam 10A8 16/11/2007
220533 Ngô Nguyễn Đức Tài Nam 10A8 6/4/2007
220534 Bùi Tá Thanh Nam 10A8 19/3/2007
220535 Hoàng Thịnh Nam 10A8 22/09/2007
220536 Nguyễn Việt Tiến Nam 10A8 06/06/2007
220537 Trần Hồ Tú Trinh Nữ 10A8 3/11/2007
220538 Bùi Thị Mỹ Trúc Nữ 10A8 05/06/2007
220539 Trần Triệu Vỹ Nam 10A8 05/07/2007
220541 Trần Thiệu Ân Nam 10A9 19/9/2007
220542 Lê Chí Bảo Nam 10A9 12/4/2007
220543 Lưu Hải Đăng Nam 10A9 13/01/2007
220544 Lê Thị Tâm Đoan Nữ 10A9 27/12/2007
220545 Nguyễn Trần Bảo Hân Nữ 10A9 10/11/2007
220546 Huỳnh Long Cảnh Hào Nam 10A9 11/12/2007
220547 Nguyễn Lương Huy Hoàng Nam 10A9 9/1/2007
220548 Phan Gia Huy Nam 10A9 27/04/2007
220549 Lê Nguyên Khang Nam 10A9 20/12/2007
220550 Dương Hoàng Linh Nữ 10A9 08/082007
220551 Nguyễn Minh Lộc Nam 10A9 02/02/2007
220552 Nguyễn Quang Minh Nam 10A9 18/7/2007
220553 Trần Khánh Nam Nam 10A9 2/9/2007
220554 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 10A9 26-05-2007
220555 Nguyễn Trúc Ngân Nữ 10A9 19/10/2007
220556 Nguyễn Quỳnh Nghi Nữ 10A9 13/10/2007
220557 Đặng Hoàng Bảo Ngọc Nữ 10A9 9/6/2007
220558 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 10A9 22/11/2007
220559 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 10A9 23/07/2007
220560 Võ Trần Khánh Ngọc Nữ 10A9 17/3/2007
220561 Võ Đức Khôi Nguyên Nam 10A9 29/10/2007
220562 Ngô Minh Nguyễn Nam 10A9 6/3/2005
220563 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 10A9 7/4/2007
220564 Trần Cao Khánh Nhi Nữ 10A9 01/08/2007
220565 Võ Trần Tuyết Nhi Nữ 10A9 23/06/07
220566 Dương Tố Như Nữ 10A9 13/11/2007
220567 Lê Thuần Phục Nữ 10A9 12/09/2007
220568 Đỗ Anh Quân Nam 10A9 27/07/2007
220569 Trần Nhật Quang Nam 10A9 02/02/2007
220570 Đặng Nhật Quỳnh Nữ 10A9 23/12/2007
220571 Ngô Đức Sơn Nam 10A9 17/10/2007
220572 Hoàng Huỳnh Công Thắng Nam 10A9 1/12/2007
220573 Hoàng Anh Thư Nữ 10A4 16/08/2007
220574 Đặng Thu Thủy Nữ 10A9 14/1/2007
220575 Lê Nguyễn Ngọc Tiến Nam 10A9 11/10/2007
220576 Nguyễn Minh Triết Nam 10A9 12/11/2007
220577 Đỗ Anh Tuấn Nam 10A9 28/07/2007
220578 Nguyễn Thái Anh Tuấn Nam 10A9 10/7/2007
220579 Võ Ngọc Cát Tường Nữ 10A9 26/03/2007
220580 Vương Băng Tuyền Nữ 10A9 15/12/2007
220581 Nguyễn Thúy Giang Uyên Nữ 10A9 02/10/2007
220582 Mai Thành Vinh Nam 10A9 12/10/2007
220583 Trần Anh Vinh Nam 10A9 21/03/2007
220584 Lê Ngọc Vy Nữ 10A9 20/11/2007
220585 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 10A9 07/04/2007
220586 Nguyễn Trần Như Ý Nữ 10A9 27/11/2006
210687 Phạm Quỳnh Trâm Anh Nữ 11B2 7/10/2006
200564 Lê Nguyễn Vân Anh Nữ 12C6 26/08/2005
200003 Nguyễn Đức Anh Nam 12C1 20/09/2005
200001 Nguyễn Hà Nhật Anh Nữ 12C1 14/12/2005
200002 Phạm Minh Anh Nữ 12C1 26/04/2005
200004 Đỗ Nguyễn Ngọc Bích nữ 12C1 12/04/2005
200347 Nguyễn Bá Huy Chương Nam 12C1 10/11/2005
200491 Hồ Quốc Đạt Nam 12C1 08/03/2005
200006 Nguyễn Tôn Vân Giao Nữ 12C1 07/08/2005
200007 Hoàng Ngọc Thiên Hà Nữ 12C1 14/02/2005
200008 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12C1
200010 Đoàn Trọng Hiệp 12C1
200049 Huỳnh Tấn Hoài Nam 12C3 12/09/2005
200397 Huỳnh Quang Huy Nam 12C1 17/11/2005
200011 Dương Trung Kiên Nam 12C1 28/05/2005
200054 Đỗ Thị Lệ Nữ 12C3 5/4/2005
200013 Phùng Thị Thảo Linh Nữ 12C1 11/1/2005
200014 Võ Thế Mạnh 12C1
200015 Bùi Quang Minh Nam 12C1 28/04/2005
200619 Đặng Nguyễn Quang Minh nam 12C1 30/04/2005
200016 Nguyễn Hữu Minh nam 12C1 09/12/2005
200017 Huỳnh Nhật Nam 12C1
200018 Phạm Hữu Trọng Nghĩa Nam 12C1 10/01/2005
200021 Đào Thiện Nguyên Nam 12C1 16/11/2005
200019 Nguyễn Phúc Xuân Nguyên Nam 12C1 30/03/2005
200020 Vũ Trường Nguyên Nam 12C1 27/11/2005
200022 Mai Ngọc Nhân Nam 12C1 15/02/2005
200024 Trần Thị Yến Nhi Nữ 12C1 08/08/2005
200025 Lê Hồng Quang Nam 12C1 02/04/2005
200026 Phan Nhật Quang 12C1
200027 Nguyễn Phương Thảo Nữ 12C1 26/07/2005
200380 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 12C1 29/07/2005
200199 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 12C1 19/11/2005
200029 Trương Xuân Thư Nữ 12C1 12/08/2005
200028 Lê Nguyễn Xuân Thủy Nam 12C1 26/11/2005
200030 Ngô Nguyễn Trung Tiến 12C1
200032 Nguyễn Ngọc Khánh Trang Nữ 12C1 31/10/2005
200033 Lê Thị Kim Trinh Nữ 12C1 09/08/2005
200518 Phạm Thanh Trúc Nữ 12C1 17/08/2005
200036 Hà Văn Tuấn nam 12C1 19/12/2005
200034 Huỳnh Lê Anh Tuấn Nam 12C1 24/07/2005
200037 Nguyễn Khánh Bảo Tường Nam 12C1 28/02/2005
200210 Nguyễn Hà Như Tuyết Nữ 12C1 22/05/2005
200039 Nguyễn Phương Uyên Nữ 12C1 26/08/2005
200041 Trần Linh Như Ý Nữ 12C1 04/10/2005
200259 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 12C10 07/12/2005
200174 Phan Trần Gia Bảo Nam 12C10 11/12/2005
200087 Nguyễn Thành Dân Nam 12C10 12/10/2005
200176 Nguyễn Hữu Dương Nam 12C10 29/01/2005
200093 Võ Thế Duy Nam 12C10 20/07/2005
200177 Võ Thụy Hương Giang Nữ 12C10 23/12/2005
200179 Huỳnh Ngọc Hân Nữ 12C10 16/20/2005
200094 Phạm Huy Hoàng Nam 12C10 10/12/2005
200095 Vũ Ngọc Thiên Hương Nữ 12C10 29/3/2005
200096 Nguyễn Phúc Đăng Kiên Nam 12C10 04/07/2005
200097 Trần Huỳnh Thị Mỹ Kiều Nữ 12C10 13/03/2005
200098 Phạm Thư Kỳ Nữ 12C10 19/10/2005
200099 Đỗ Thị Bình Lan Nữ 12C10 03/11/2005
200182 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 12C5 21/05/2005
200183 Trần Ái Linh Nữ 12C10 27/11/2005
200184 Lê Trịnh Thanh Long nam 12C10 06/10/2005
200102 Nguyễn Văn Long nam 12C10 17/07/2005
200103 Nguyễn Lê Trúc Ly Nữ 12C10 22/02/2005
200535 Châu Quỳnh Mai Nữ 12C10 07/12/2005
200189 Lê Nguyễn Bảo Nghi nữ 12C10 30/08/2005
200107 Nguyễn Thiều Kiều Nhi Nữ 12C10 18/2/2005
200108 Nguyễn Trần Ngọc Nhi Nữ 12C10 2/12/2005
200190 Trương Thị Uyển Nhi Nữ 12C10 24/02/2005
200110 Bùi Thị Gia Phú Nữ 12C10 24/08/2005
200111 Lộc Xỉu Phùng Nữ 12C10 15/7/2005
200116 Nguyễn Phương Thảo Nữ 12C10 01/08/2005
200201 Nguyễn Thu Thảo Nữ 12C10 27/07/2005
200203 Đặng Ngọc Khánh Thư Nữ 12C10 14/02/2005
200204 Lê Đức Thuận Nam 12C10 08/04/2005
200252 Ngô Cẩm Thủy Nữ 12C12 25/08/2005
200205 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 12C10 02/05/2005
200207 Đặng Ngọc Đan Trường Nam 12C10 08/07/2005
200209 Đinh Duy Tùng Nam 12C10 26/10/2005
200123 Nguyễn Ngọc Cát Tường Nữ 12C10 30/05/2005
200122 Nguyễn Phước Bảo Tường Nữ 12C10 06/01/2005
200212 Phan Thùy Thúy Vi Nữ 12C10 04/05/2005
200126 Lê Thị Tường Vy Nữ 12C10 06/08/2005
200213 Trần Thao Thanh Vỹ Nam 12C4 03/10/2005
200214 Lê Thị Thu Yến Nữ 12C10 04/10/2005
200432 Đỗ Nhật An Nữ 12C11 20/04/2005
200433 Huỳnh Tấn Cường Nam 12C11 04/05/2005
200262 Chế Thị Nhật Hà Nữ 12C11 06/08/2005
200263 Nguyễn Hoàng Thái Hà Nữ 12C12 26/02/2005
200264 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân Nữ 12C11 25/2/2005
200434 Phan Thị Xuân Hân Nữ 12C11 21/03/2005
200436 Nguyễn Phúc Hảo Nữ 12C11 13/1/2005
200437 Diệp Thanh Hậu Nam 12C11 02/06/2005
200439 Khổng Dương Trọng Hiếu Nam 12C11 12/12/2005
200438 Phạm Trung Hiếu Nam 12C11 10/07/2005
200441 Trịnh Huy Hoàng Nam 12C11 27/10/2005
200268 Lê Thị Thanh Huyền nữ 12C11 12/03/2005
200442 Lê Minh Khang Nam 12C11 21/03/2005
200444 Huỳnh Đăng Khoa Nam 12C11 25/10/2005
200269 Nguyễn Ngọc Khôi Nam 12C11 30/08/2005
200446 Nguyễn Thị Bích Lam Nữ 12C11 09/12/2005
200448 Phan Thị Ngọc Lộc Nữ 12C11 11/11/2005
200449 Tạ Thành Long nam 12C11 05/05/2005
200272 Võ Thị Khánh Ly nữ 12C11 26/12/2005
200451 Nguyễn Đình Khánh Ngân Nữ 12C11 07/09/2005
200453 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 12C11 29/07/2005
200450 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ 12C11 14/10/2005
200452 Trang Bảo Ngân nữ 12C11 28/10/2005
200456 Nguyễn Yến Nhi Nữ 12C11 23/02/2005
200457 Nguy Đặng Quỳnh Như nữ 12C11 07/10/2005
200458 Thẩm Kiều Nhung Nữ 12C11 20/05/2005
200459 Bùi Minh Quốc Nam 12C11 2/8/2005
200461 Lê Ngọc Như Quỳnh Nữ 12C11 16/12/2005
200462 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Nữ 12C11 20/09/2005
200460 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Nữ 12C11 25/02/2005
200463 Nguyễn Phú Tài Nam 12C11 10/05/2005
200464 Nguyễn Thị Thu Nữ 12C11 17/10/2005
200465 Phạm Thành Thọ Thư nữ 12C11 28/1/2005
200467 Huỳnh Ngọc Trâm Nữ 12C11 05/10/2005
200468 Lê Thị Huyền Trâm Nữ 12C11 15/12/2005
200466 Nguyễn Ngọc Phương Trâm Nữ 12C11 01/03/2005
200471 Nguyễn Võ Đoan Trang Nữ 12C11 7/7/2005
200472 Võ Ngọc Khánh Trúc Nữ 12C11 04/11/2005
200476 Lương Thuý Vy Nữ 12C11 02-09-2005
200218 Nguyễn Trung Bửu Nam 12C12 23/01/2005
200301 Huỳnh Ngọc Bảo Châu Nữ 12C12 7/10/2005
200302 Lê Ngọc Đan Nữ 12C12 26/1/2005
200221 Trần Minh Đạo Nam 12C12 16/11/2005
200222 Nguyễn Thành Đạt Nam 12C12 16/02/2005
200223 Đỗ Lê Dinh Nam 12C12 13/11/2005
200224 Nguyễn Thị Đoan Nữ 12C12 02/05/2005
200304 Lê Kim Mỹ Duyên Nữ 12C12 02/09/2005
200305 Lâm Trúc Hà Nữ 12C12 09/05/2005
200226 Vũ Khánh Hà Nữ 12C12 25/09/2005
200306 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nứ 12C12 15/03/2005
200307 Phạm Võ Văn Hảo Nam 12C12 19/02/2005
200308 Bùi Việt Hoàng Nam 12C12 09042005
200309 Nguyễn Đức Duy Hoàng Nam 12C12 06/09/2005
200311 Mai Thanh Huy Nam 12C12 3/7/05
200312 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền Nữ 12C12 24/10/2005
200144 Mai Hải My Nữ 12C12 27/11/2005
200314 Trịnh Văn Nam Nam 12C12 10/08/2005
200316 Nguyễn Yến Ngân Nữ 12C12 19/03/2005
200279 Lê Bảo Nhi Nữ 12C12 17/08/2005
200281 Nguyễn Ánh Phúc Nữ 12C12 26/07/2005
200283 Phan Diễm Phương Nữ 12C12 06/06/2005
200323 Võ Thị Minh Phương Nữ 12C12 17/10/2005
200325 Hà Minh Quân nam 12C12 05/01/2005
200327 Mai Duy Quát Nam 12C12 8/10/2005
200328 Nguyễn Trần Mai Quỳnh Nữ 12C12 9/6/2005
200284 Nguyễn Thị Thanh Tâm nữ 12C12 14/1/2005
200329 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 12C12 04/01/2005
200285 Nguyễn Diệu Thảo Nữ 12C12 15/01/2005
200330 Lê Ngọc An Thư nữ 12C12 22/04/2005
200331 Hứa Minh Thuận nam 12C12 27/04/2005
200333 Hà Xuân Thương Nữ 12C12 27/08/2005
200334 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 12C8 13/04/2005
200336 Đặng Nhật Trường Nam 12C12 29/12/2005
200337 Nguyễn Ngọc Hạ Tú Nữ 12C12 14/05/2005
200338 Nguyễn Hữu Anh Tuấn Nam 12C12 23/11/2005
200339 Nguyễn Trần Thảo Viên Nữ 12C12 19/06/2005
200341 Bùi Nguyễn Công Vinh Nam 12C12 23/9/2005
200343 Đỗ Thúy Vy Nữ 12C12 08/02/2005
200389 Huỳnh Hữu Chính Nam 12C13 10/10/2005
200390 Trương Nguyễn Thành Đạt nam 12C13 16/10/2005
200391 Võ Ngọc Thùy Dương Nữ 12C13 17/07/2005
200393 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 12C13 30/08/2005
200394 Phan Huỳnh Ngọc Hảo Nữ 12C13 10/12/2005
200395 Nguyễn Hứa Huy Hoàng Nam 12C13 04/02/2005
200228 Trương Thị Thanh Huyền Nữ 12C13 8/6/2005
200230 Nguyễn Gia Khiêm Nam 12C13 14/4/2005
200231 Nguyễn Anh Khoa Nam 12C13 22/11/2005
200232 Đoàn Công Kỳ Nam 12C13 27/7/2005
200401 Nguyễn Ngọc Lài Nữ 12C13 26/7/2005
200402 Võ Đại Lộc Nam 12C13 25/04/2005
200234 Võ Thành Luân Nam 12C13 29/01/2005
200404 Phan Trần Trà My Nữ 12C13 08/10/2005
200235 Thái Hoàng Nam Nam 12C13 03/10/2005
200405 Huỳnh Trúc Ngân Nữ 12C13 28/12/2005
200406 Phạm Trúc Ngân Nữ 12C13 27/7
200407 Nguyễn Phùng Uyển Nghi Nữ 12C13 17/05/2005
200238 Phạm Thị Xuân Nghi Nữ 12C13 03/12/2005
200409 Mai Thanh Nhàn Nam 12C13 28/3/2005
200410 Đinh Thiện Ý Như Nữ 12C13 22/04/2005
200411 Phan Hoài Ngọc Oanh Nữ 12C13 06/07/2005
200412 Trần Minh Quân Nam 12C13 07/09/2005
200414 Đặng Trần Tú Quyên Nữ 12C13 28/02/2005
200413 Nguyễn Huỳnh Tố Quyên Nữ 12C13 15/07/2005
200415 Nguyễn Lê Ngọc Quyên Nữ 12C13 17012005
200416 Trần Võ Như Quỳnh Nữ 12C13 24/10/2005
200286 Phạm Nhất Thiên Nam 12C15 28/02/2005
200287 Nguyễn Đàm Thoại Nữ 12C13 30/10/2005
200419 Nguyễn Đặng Anh Thư Nữ 12C13 10/02/2005
200421 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 12C13 25/08/2005
200420 Phạm Hồng Anh Thư Nữ 12C13 27/06/2005
200290 Lương Trần Bảo Tiên Nữ 12C12 14/8/2005
200651 Nguyễn Ngọc Bích Trâm Nữ 12C13 22/02/2005
200424 Đỗ Thị Huyền Trân Nữ 12C15 04/09/2005
200426 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 12C13 26/09/2005
200427 Ngô Minh Tường Nam 12C13 29/10/2005
200429 Lê Hồ Thúy Vy nữ 12C13 08-10-2005
200431 Phạm Hoàng Yến Vy Nữ 12C13 28/04/2005
200430 Phạm Khánh Vy nữ 12C13 08/4/2005
200565 Nguyễn Lan Anh Nữ 12C14 18/5/2005
200568 Võ Thế Dũng Nam 12C14 20/07/2005
200569 Nguyễn Thanh Hiên Nữ 12C14 13/10/2005
200527 Phan Quốc Bảo Hòa Nam 12C14 16/2/205
200528 Đặng Tuấn Hưng Nam 12C14 11/1/2004
200573 Trần Huỳnh Đức Huy Nam 12C14 12/08/2005
200529 Võ Gia Huy Nam 12C14 13/01/2005
200532 Hồ Nhật Khôi Nam 12C14 24/1/2005
200576 Ngô Thanh Kiều Nữ 12C14 24/08/2005
200534 Phạm Ngọc Đoan Lan Nữ 12C14 13/10/2005
200577 Trần Huỳnh Thị Lập nữ 12C14 31/08/2005
200579 Trần Thị Mỹ Na Nữ 12C14 27/06/2005
200582 Lê Nguyễn Khánh Nguyên Nữ 12C14 29/06/2005
200540 Nguyễn Mai Thanh Nhàn Nữ 12C14 02/05/2005
200583 Nguyễn Lê Tống Hoàng Nhi Nữ 12C14 28/02/2005
200542 Đỗ Thị Quyên Như Nữ 12C14 28/11/2004
200585 Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ 12C14 20/10/2005
200586 Phan Thị Mỹ Nhung Nữ 12C7 15/03/2005
200654 Đàm Ngọc Xuân Phương Nữ 12C14 06/03/2005
200588 Đỗ Thị Hồng Sang Nữ 12C14 22/03/2005
200548 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 12C14 17/12/2005
200589 Vũ Ngọc Minh Tâm Nữ 12C14 24/07/2005
200591 Đặng Thị Mỹ Thảo Nữ 12C14 08/10/2005
200592 Huỳnh Cao Minh Thọ Nam 12C14 07/12/2005
200552 Cao Thị Bích Thủy Nữ 12C14 16/09/2005
200553 Lê Nguyễn Thủy Tiên Nữ 12C14 05/04/2005
200554 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 12C14 5/52005
200556 Đỗ Ngọc Khánh Trân Nữ 12C14 17/08/2005
200559 Hoàng Thị Vy Trang Nữ 12C14 24/08/2004
200558 Trương Thị Minh Trang Nữ 12C14 15/3/2005
200597 Võ Thiên Trang Nữ 12C6 15/04/2005
200600 Huỳnh Thị Thùy Trinh nữ 12C14 28/07/2005
200601 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 12C14 10/08/2005
200560 Phan Thanh Tùng Nam 12C14 15/02/2005
200602 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 12C14 03/04/2005
200603 Tu Ngọc Thanh Uyên Nữ 12C14 26/04/2005
200562 Lê Nguyễn Huyền Vy Nữ 12C14 30/06/2005
200604 Nguyễn Phương Tường Vy Nữ 12C14 08/06/2005
200605 Huỳnh Thị Thanh Xuân Nữ 12C14 14/06/2005
200609 Đỗ Đặng Ngọc Anh nam 12C15 2/8/2005
200610 Võ Ngọc Ánh nữ 12C15 04/01/2005
200260 Lê Trần Đại Cát Nam 12C15 28/10/2005
200611 Nguyễn Huỳnh Tường Duy Nam 12C15 20/08/2005
200613 Võ Nguyễn Gia Huy nam 12C15 21/7/2005
200617 Lê Trung Kiên Nam 12C15 18/08/2005
200618 Đào Thanh Lê nữ 12C15 22/9/2005
200621 Nguyễn Ý Ái Ngân Nữ 12C15 20/05/2005
200239 Huỳnh Minh Nghiêm Nam 12C15 24-7-2005
200622 Nguyễn Hoàng Vũ Nguyên Nam 12C15 12-10-2005
200623 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 12C15 23/09/2005
200240 Trần Thị Mỹ Nhàn Nữ 12C15 26082005
200624 Trần Ngọc Ái Như nữ 12C15 22/09/2005
200243 Đinh Quốc Phú nam 12C2 16/8/2005
200242 Lê Công Hồng Phú Nam 12C15 03/12/2005
200246 Nguyễn Quốc Anh Quân Nam 12C15 08/10/2005
200628 Lê Gia Sơn Nam 12C15 03/08/2005
200630 Phan Hữu Thắng Nam 12C15 28/11/2005
200631 Nguyễn Ngô Phương Thảo Nữ 12C15 28/12/2005
200248 Trần Bảo Thiên Nam 12C15 01/05/2005
200632 Nguyễn Lê Như Thiện nữ 12C15 22/8/2005
200253 Huỳnh Đức Tín Nam 12C15 21/5/2005
200292 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 12C15 01/09/2005
200635 Nguyễn Văn Triển Nam 12C15 27/8/2004
200636 Nguyễn Hoàng Bảo Trúc Nữ 12C15 11/4/2005
200293 Phan Nhật Trường Nam 12C4 17/12/2005
200638 Hà Lê Anh Tuấn Nam 12C15 23092005
200641 Trần Mai Nhật Uyên nữ 12C15 26/9/2005
200643 Chu Bùi Khánh Vân Nữ 12C15 27/9/2005
200297 Đỗ Thị Hải Vân Nữ 12C15 03/10/2005
200642 Sử Khánh Vân Nữ 12C15 14/02/2005
200257 Vũ Quang Vinh Nam 12C15 16/04/2005
200645 Phan Tường Vy Nữ 12C15 07/06/2005
200646 Thiều Xuân Ý Nữ 12C15 30/05/2005
200647 Cao Thục Yến Nữ 12C15 16/06/2005
200648 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 12C15 28/03/2005
200300 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 12C15 03/10/2005
200215 Trần Bình An Nam 12C2 1/1/2005
200216 Lê Minh Đức Anh Nam 12C2 24 12 2005
200217 Nguyễn Quang Anh Nam 12C2 14122005
200345 Nguyễn Hữu Bắc Nam 12C2 14/10/2005
200346 Huỳnh Thiên Bảo Nam 12C2 04/08/2005
200219 Lê Hữu Chiến Nam 12C2 03/01/2005
200220 Đỗ Thành Danh Nam 12C2 29/07/2005
200350 Trần Đăng Duy Nam 12C14 8/12/2005
200354 Nguyễn Khánh Hân Nữ 12C2 13/2/2005
200358 Đinh Đức Hoàng nam 12C2 19/1/2005
200227 Trần Thị Minh Hoàng Nữ 12C2 25/10/2005
200360 Đỗ Gia Hưng Nam 12C2 22/04/2005
200359 Lâm Quang Hưng Nam 12C2 12/08/2005
200361 Đỗ Lê Gia Huy Nam 12C2 16/06/2005
200362 Nguyễn Gia Huy Nam 12C2 13-6-2005
200229 Lê Quốc Khang Nam 12C2 29/10/2005
200363 Phan Nguyễn Đăng Khoa Nam 12C2 30/05/2005
200364 Lê Vĩnh Đăng Khôi Nam 12C2 22/1/2005
200233 Trần Xuân Long Nam 12C2 08/12/2005
200370 Nguyễn Đức Minh Nam 12C2 25/06/2005
200236 Đoàn Thị Hồng Nga Nữ 12C2 06/09/2005
200237 Võ Kim Ngân nữ 12C2 15/11/2005
200371 Nguyễn Bảo Nguyên Nam 12C2 30/08/2005
200372 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ 12C2 11/04/2005
200373 Trương Lập Nhân Nam 12C2 3/6/2005
200241 Dương Công Phong nam 12C2 19/03/2005
200375 Lê Trần Hồng Phúc Nam 12C2 29-06-2005
200244 Trần Đình Phúc Nam 12C2 18/12/2005
200376 Lê Thị Xuân Phương Nữ 12C2 31/05/2005
200245 Đặng Nguyên Quân Nam 12C2 13/01/2005
200377 Dương Thanh Quang Nam 12C2 07/04/2005
200247 Hứa Hữu Tài nam 12C2 15/01/2005
200629 Nguyễn Anh Tài Nam 12C2 24/08/2005
200379 Phan Văn Thanh Nam 12C2 23/12/2005
200381 Bùi Thu Thảo Nữ 12C2 20/11/2005
200249 Lê Minh Thông Nam 12C2 24
200250 Văn Công Thuận Nam 12C2 14/06/2005
200251 Nguyễn Ngọc Bích Thủy Nữ 12C2 30/07/2005
200384 Nguyễn Ngọc Nhật Tiến Nam 12C2 09/01/2005
200254 Phạm Mai Trúc Nữ 12C2 13/03/2005
200255 Vương Vĩnh Tú nam 12C2 13/03/2005
200256 Lâm Quang Tùng nam 12C2 25/12/2005
200387 Nguyễn Ngọc Phương Uyên nữ 12C2 06/10/2005
200388 Nguyễn Song Cát Viên Nữ 12C2 18.10.2004
200128 Đinh Đồng Ân Nam 12C3 15/11/2005
200129 Nguyễn Hà Anh nữ 12C3 18/06/2005
200130 Huỳnh Xuân Bắc Nam 12C3 23/10/2005
200046 Nguyễn Phạm Công Danh Nam 12C3 27/09/2005
200131 Lương Tấn Đạt Nam 12C3 02/03/2005
200133 Nguyễn Xuân Được Nam 12C3 21/7/2005
200135 Đồng Lê Hương Giang Nữ 12C3 25/11/2005
200136 Lê Quốc Hàn Nam 12C3 22/03/2005
200048 Nguyễn Minh Hào Nam 12C3 04/06/2005
200137 Hà Huy Hùng Nam 12C3 06/09/2005
200050 Phạm Thành Hưng Nam 12C3 02/08/2005
200138 Phan Gia Hưng nam 12C3 10/8/2005
200310 Lê Gia Huy nam 12C3 12/5/2005
190236 Nguyễn Hữu Khang nam 12C3 25/11/2004
200139 Lê Thùy Linh Nữ 12C3 23/10/2005
200140 Nguyễn Kiều Linh Nữ 12C3 20/05/2005
200142 Ngô Huỳnh Luân Nam 12C3 13/8/2005
200143 Phạm Quang Minh Nam 12C3 4/11/2005
200057 Đỗ Nhật Nam Nam 12C3 25/02/2005
200060 Nguyễn Phúc Ân Nguyên Nam 12C3 15/10/2005
200146 Nguyễn Trí Nguyên Nam 12C3 24/02/2005
200147 Nguyễn Lê Thành Nhân Nam 12C3 12/10/2005
200149 Bùi Nguyễn Xuân Nhi Nữ 12C3 14/09/2005
200061 Nguyễn Thùy Nhi Nữ 12C3 30/09/2005
200062 Nguyễn Nhật Phi Nam 12C3 21/1/2005
200154 Hoàng Kiều Vương Phú nam 12C3 16 6 2005
200064 Nguyễn Trọng Phụng Nam 12C3 23/02/2005
200067 Bùi Trọng Tấn Nam 12C3 24/12/2005
200156 Lê Quốc Thắng Nam 12C3 13/11/2005
200157 Trần Lê Thanh Thảo Nữ 12C3 18/10/2005
200418 Nguyễn Lê Ngọc Thiện Nam 12C4 18102005
200070 Nguyễn Văn Thiện Nam 12C3 19/8/2005
200161 Thái Hoàng Thiện Nam 12C3 5/6/2005
200163 Nguyễn Ngọc Uyên Thư Nữ 12C3 24/32005
200162 Nguyễn Thị Minh Thư nữ 12C3 03/04/2005
200164 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 12C3 21/09/2005
200072 Trần Thị Kiều Trâm Nữ 12C3 20/09/2005
200074 Võ Hoài Trang Nữ 12C3 09/02/2005
200167 Nguyễn Trung Trực Nam 12C3 28/04/2005
200168 Lương Thành Trung Nam 12C3 21/11/2005
200169 Trần Nguyễn Thành Trung Nam 12C3 8/42005
200076 Nguyễn Vĩnh Bảo Tú Nam 12C3 27/9/2005
200078 Nguyễn Sơn Tùng nam 12C3 09/11/2005
200081 Lê Đinh Tường Vy Nữ 12C3 18/12/2005
200085 Mai Trần Khánh An Nữ 12C4 27/03/2005
200086 Dương Xuân Ánh Nữ 12C4 11/10/2005
200088 Phan Thanh Đạt Nam 12C4 01/06/05
200089 Nguyễn Đăng Đoàn Nam 12C4 10
200090 Ngọ Phương Dung Nữ 12C4 15/12/2005
200092 Nguyễn Hoàng Nhật Duy Nam 12C4 0/09/2005
200392 Hồ Lê Hân nữ 12C4 02/09/2005
200435 Nguyễn Lê Ngọc Hân Nữ 12C4 01/04/2005
200440 Thiều Nhật Hoàng Nam 12C4 8/3/2005
200396 Hồ Châu Quốc Hưng Nam 12C4 16/11/2005
200398 Nguyễn Gia Huy Nam 12C4 03/08/2005
200399 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 12C4 02/05/2005
200400 Đặng Tấn Khang nam 12C4 27/08/2005
200445 Nguyễn Anh Kiệt Nam 12C4 19/06/2005
200100 Phan Nguyễn Ngọc Liên 12C4
200447 Lưu Thị Thúy Lộc Nữ 12C4 22/09/2005
200403 Nguyễn Tấn Lộc Nam 12C4 06/04/2005
200104 Lê Thị Tuyết Nga Nữ 12C10 10/06/2005
200408 Bùi Đức Ngọc nam 12C4 07032005
200454 Phạm Kiều Ý Ngọc nữ 12C4 06/04/2005
200105 Hồ Thành Nhân Nam 12C4 31/05/2005
200106 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 12C4 05/10/2005
200109 Lê Nguyên Phong Nam 12C4 15/10/2005
200112 Nguyễn Duy Thái Nam 12C4 14/11/2004
200113 Trương Quốc Thắng Nam 12C4 27/08/2005
200115 Nguyễn Minh Thành Nam 12C4 21/1/2005
200114 Phan Lập Thành Nam 12C4 27/07/2005
200118 Hà Minh Thịnh Nam 12C4 03
200117 Nguyễn Ngọc Khánh Thịnh Nam 12C4 12/11/2005
200423 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Nữ 12C4 05/11/2005
200469 Trần Ngọc Khánh Trân Nữ 12C4 29/10/2005
200425 Bùi Thị Đoan Trang Nữ 12C4 02/07/2005
200470 Hồ Thị Thu Trang Nữ 12C4 03/12/2005
200119 Nguyễn Ánh Triệu Nữ 12C4 13/3/2005
200120 Nguyễn Hữu Trọng Nam 12C4 16/07/2005
200121 Mai Lưu Trực Nam 12C4 08/10/2005
200473 Trần Anh Tuấn Nam 12C4 12/06/2005
200124 Trần Thị Mỹ Vân 12C4
200428 Nguyễn Hoàng Lâm Vũ Nam 12C4 22/05/2005
200125 Tạ Nguyễn Hoàn Vũ Nam 12C4 28/12/2005
200474 Nguyễn Duy Vương Nam 12C4 26/4/2005
200475 Ngô Thị Phương Vy Nữ 12C4 21/11/2005
200127 Phan Hoàng Như Yến Nữ 12C4 04/10/05
200521 Mai Nguyễn Trúc An Nữ 12C5 8/7/2005
200520 Trần Nhật An Nam 12C5 01/10/2005
200173 Trần Xuân Anh Nam 12C5 10/10/2005
190397 Trà Nguyễn Quốc Bảo 12C5
200523 Đỗ Ngọc Bảo Châu Nữ 12C5 04/02/2005
200178 Bùi Ngọc Thái Hà nữ 12C5 22/12/2005
200525 Nguyễn Nhật Bảo Hân Nữ 12C5 13/05/2005
200678 Huỳnh Nguyễn Phương Hạnh Nữ 12C5 10/1/2005
200526 Lê Trần Nhật Hào Nam 12C5 11/04/2005
200180 Ngô Trung Hiếu Nam 12C5 18/03/2005
200181 Bùi Quang Huy Nam 12C5 18/01/2005
200530 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12C5 25/09/2005
200531 Nguyễn Quốc Gia Khang Nam 12C5 11092005
200533 Đặng Minh Khôi Nam 12C5 02/07/2005
200536 Nguyễn Lê Minh Nam 12C5 13/12/2005
200185 Phan Võ Quốc Minh Nam 12C5 28/8/2005
200187 Phan Nguyễn Trà My Nữ 12C5 12/01/2005
200188 Lê Kim Ngân Nữ 12C5 15/12/2005
200537 Nguyễn Tùng Bảo Ngân nữ 12C5 12/8/2005
200538 Nguyễn Tuấn Ngọc Nam 12C5 18/11/2005
200539 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 12C5 23/05/2005
200192 Trần Thạch Nhi Nữ 12C5 29/04/2005
200541 Vũ Hoài Nhi nữ 12C5 14/02/2005
200543 Nguyễn Thục Như Nữ 12C5 29/09/2005
200321 Huỳnh Thị Bích Ni Nữ 12C5 10/06/2005
200544 Bùi Phan Hồng Pha Nữ 12C5 17/12/2005
200195 Lâm Thiên Phúc Nam 12C5 08/01/2005
200196 Nguyễn Hồng Quang Nam 12C5 08/09/2005
200546 Nguyễn Thụy Diễm Quyên nữ 12C5 17032005
200545 Nguyễn Tú Quyên Nữ 12C5 23/12/2005
200197 Huỳnh Minh Tâm Nam 12C5 3/1/2005
200549 Nguyễn Thùy Thanh Tâm Nữ 12C5 7/7/2005
200198 Nguyễn Hữu Tất Thắng Nam 12C5 31/5/2005
200550 Nguyễn Vĩ Thành Nam 12C5 23/12/2005
200200 Trần Ngô Phương Thảo Nữ 12C5 23/01/2005
200417 Trần Hoài Bảo Thiên Nữ 12C5 24/12/2005
200202 Trương Thiện Nam 12C5 26/02/2005
200289 Bùi Viết Thương Nam 12C5 28/04/2005
200206 Bùi Văn Tiến Nam 12C5 05/06/2005
200555 Nguyễn Thị Huyền Trâm Nữ 12C5 10/07/2005
200557 Nguyễn Hoài Khánh Trang Nữ 12C5 10/10/2005
200208 Lê Ngọc Tuân Nam 12C5 20/4/2005
200211 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên Nữ 12C5 21/11/2005
200561 Nguyễn Huỳnh Thanh Vy Nữ 12C5 29/04/2005
200563 Nguyễn Thành An Nam 12C6 25/2/2005
200479 Bùi Ngọc Anh Nữ 12C6 26/01/2005
200482 Nguyễn Đàm Hà Anh Nam 12C8 21/11/2005
200483 Nguyễn Vũ Châu Anh Nữ 12C6 22/12/2005
200566 Phạm Duy Anh Nam 12C6 16/09/2005
200484 Phạm Nhật Anh Nam 12C6 10/08/2005
200567 Lê Quốc Bảo nam 12C6 12/10/2005
200486 Trần Khánh Bình Nam 12C6 18/9/2005
200485 Trần Thái Bình Nam 12C6 3/4/2005
200488 Trần Minh Đăng Nam 12C6 17/11/2005
200489 Văn Thanh Danh nam 12C6 21/3/2005
200490 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 12C6 08/11/2005
200492 Phan Ngô Thành Đạt Nam 12C6 02/02/2005
200493 Võ Lê Ngọc Diễm Nữ 12C6 27/01/2005
200495 Phan Xuân Dũng Nam 12C6 07/01/2005
200497 Nguyễn Mỹ Thùy Duyên Nữ 12C6 13/12/2005
200498 Lê Thu Hà Nữ 12C6 01/11/2005
200499 Trần Hồng Bảo Hân Nữ 12C6 15/03/05
200500 Hoàng Trọng Hòa Nam 12C6 06/07/2005
200501 Ngô Minh Hoàng Nam 12C6 28092005
200502 Nguyễn Văn Nam Hoàng Nam 12C6 10/1/2005
200503 Nguyễn Viết Hoàng Nam 12C6 04082005
200570 Nguyễn Việt Hoàng Nam 12C6 1/11/2005
200504 Trần Lưu Bá Khánh Hoàng 12C6 28/01/2005
200506 Nguyễn Gia Huy nam 12C6 27/01/2005
200572 Nguyễn Gia Huy Nam 12C6 26/10/2005
200571 Nguyễn Thành Huy Nam 12C6 15/12/2005
200505 Trần Quốc Huy Nam 12C6 29/08/2005
200507 Bùi Xuân Kha Nam 12C6 22/04/2005
200575 Lê Minh Khôi Nam 12C6 04/04/2005
200578 Nguyễn Trương Minh Mẫn Nam 12C6 11 05 2005
200513 Lê Phạm Hoài Nam Nam 12C6 02/10/2005
200514 Nguyễn Lại Phương Nam Nam 12C6 23/07/2005
200580 Lại Khánh Ngọc Nữ 12C6 22/12/2005
200584 Dương Phượng Tường Như Nam 12C6 06/12/2005
200515 Trương Nguyễn Tấn Phước Nam 12C6 8/10/2005
200587 Huỳnh Lê Ngọc Phương Nữ 12C6 04/10/2005
200516 Trịnh Nguyễn Chí Tâm Nam 12C6 24/12/2004
200590 Trần Thanh Tân Nam 12C6 09042005
200517 Lê Huỳnh Thái Nam 12C6 21/3/2005
200593 Nguyễn Việt Tiến Nam 12C6 31/03/2005
200594 Bùi Văn Tịnh Nam 12C6 03/03/2005
200595 Nguyễn Trịnh Bảo Toàn Nam 12C6 18/5/2005
200596 Lý Hoàng Bảo Trân nữ 12C6 05/12/05
200606 Trần Quốc An Nam 12C7 11/07/2005
200607 Lương Trọng Vương Anh Nam 12C7 11/08/2005
200303 Hà Bạch Diệp Nữ 12C7 23/02/2005
200261 Nguyễn Tấn Dũng Nam 12C7 10/082005
200650 Lê Vũ Thị Diệu Hiền Nữ 12C7 13/3/2005
200612 Huỳnh Thanh Hiếu nam 12C7 7/6/2005
200267 Nguyễn Lê Mạnh Hùng Nam 12C7 21/12/2005
200614 Phạm Nhật Huy Nam 12C7 14/07/2005
200615 Trần Đình Khanh Nam 12C7 20/08/2005
200616 Nguyễn Duy Khoa Nam 12C7 13/10/2005
200270 Phùng Đức Khuê Nam 12C7 01/08/2005
200271 Phan Thị Mỹ Loan Nữ 12C7 08/09/2005
200620 Lâm Nguyệt Minh Nữ 12C7 31/7/2005
200273 Trần Cao Ngọc Minh Nữ 12C7 16/05/2005
200315 Nguyễn Tài Khánh Nam Nam 12C7 01/11/2005
200275 Nguyễn Thiên Nga nữ 12C7 25/08/2005
200277 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nghi Nữ 12C7 06/01/2005
200317 Nguyễn Thục Nghi nữ 12C7 8/10/2005
200319 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 12C11 06/09/2005
200318 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 12C7 14/02/2005
200278 Nguyễn Trung Nguyên Nam 12C14 09/12/2005
200320 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12C7 25/12/2005
200625 Nguyễn Tấn Phát Nam 12C7 18/4/2005
200626 Võ Trần Đức Phát Nam 12C7 21/01/2005
200280 Nguyễn Duy Phúc Nam 12C7 19/01/2005
200627 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 12C7 25/8/2005
200322 Trần Minh Phước Nam 12C7 16/11/2005
200282 Hoàng Thị Hoài Phương Nữ 12C7 14/10/2005
200326 Hồng Lê Việt Quang Nam 12C7 19/06/2005
200288 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 12C7 08/08/2005
200633 Lê Phương Trâm Nữ 12C7 24/11/2005
200291 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 12C7 06/10/2005
200335 Dương Ngọc Bảo Trân Nữ 12C7 12/10/2005
200634 Trần Hương Trang Nữ 12C7 24/03/2005
200637 Phạm Nhật Trường Nam 12C7 3/10/2005
200294 Phạm Bá Tuân Nam 12C7 19/06/2005
200639 Phan Văn Tuấn Nam 12C7 28/03/2004
200296 Lưu Thị Hoàng Vân Nữ 12C7 25/07/2005
200644 Hoàng Ngọc Việt Nam 12C7 23/06/2005
200340 Ngô Văn Vinh Nam 12C7 29/05/2005
200298 Nguyễn Tiến Vũ Nam 12C7 7/3/2005
200342 Phan Long Nhật Vy Nữ 12C7 24/06/2005
200299 Nguyễn Thùy Như Ý nữ 12C7 04/06/2005
200477 Mai Thanh An Nam 12C8 18/10/2005
200652 Nguyễn Quốc An 12C8
200478 Nguyễn Hồng Khánh Ân Nữ 12C8 17/11/2005
200480 Cao Nguyệt Anh nữ 12C8 25/4/2005
200481 Đặng Ngọc Châu Anh Nữ 12C8 18/02/2005
200344 Phạm Võ Phương Anh nữ 12C8 05/05/2005
200005 Nguyễn Hà Uyển Chi Nữ 12C8 18/03/2005
200487 Trần Kim Chi Nữ 12C8 23/05/2005
200348 Ngô Thành Danh Nam 12C8 10/08/2005
200494 Bùi Võ Hoàng Dung Nữ 12C8 28/3/2005
200349 Phạm Vũ Lân Dũng Nam 12C8 28/12/2005
200351 Lê Thị Hương Giang Nữ 12C8 27/08/2005
200353 Nguyễn Mạnh Hà Nam 12C8 22/02/2005
200009 Biện Thị Thúy Hiền Nữ 12C8 17/11/2005
200355 Nguyễn Lê Minh Hiếu Nữ 12C8 11/11/2005
200356 Đặng Khải Hoàn Nam 12C8 26/11/2005
200422 Nguyễn Minh Hoàng Nam 12C8 04/12/2005
200508 Trần Đình Văn Khải Nam 12C8 16/06/05
200509 Nguyễn An Khang Nam 12C8 05/11/2005
200653 Trần Gia Kiệt Nam 12C8 3/12/2005
200366 Nguyễn Ngọc Thiên Lam Nữ 12C8 28/04.2005
200012 Hồ Tài Linh Lan Nữ 12C8 14/10/2005
200367 Võ Hoàng Lân Nam 12C8 27/02/2005
200511 Hoàng Trúc Linh Nữ 12C8 20/11/2005
200368 Nguyễn Phương Thùy Linh Nữ 12C8 27/12/2005
200369 Nguyễn Thùy Uyên Linh Nữ 12C8 04/08/2005
200649 Trần Phương Trúc Mai Nữ 12C8 12/08/2004
200512 Bùi Hoàng Minh Nam 12C8 27/07/2005
200023 Mai Thị Tình Nhi Nữ 12C8 17/06/2005
200374 Nguyễn Ánh Quỳnh Nhi Nữ 12C8 19/07/2005
200378 Nguyễn Thái Hạ Quyên Nữ 12C8 19/06/2005
200382 Võ Minh Thư Nữ 12C8 08/11/2005
200383 Phạm Đỗ Thu Thủy Nữ 12C8 13/10/2005
200385 Vũ Phan Khánh Trân Nữ 12C8 22/12/2005
200031 Đặng Thị Mỹ Trang Nữ 12C8 11/11/2005
200679 Vũ Nguyễn Huyền Trang Nữ 12C8 10/07/2005
200035 Lưu Cao Thanh Tú Nữ 12C8 11/12/2005
200038 Trịnh Nguyễn Khánh Tường Nữ 12C8 18/01/2005
200519 Lê Biện Anh Ý Nữ 12C8 2/1/2005
200044 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 12C9 09/06/2005
200043 Nguyễn Vũ Trâm Anh Nữ 12C9 20/05/2005
200042 Trần Phương Anh Nữ 12C9 15/05/2005
200045 Lê Ngọc Ánh nữ 12C9 10/10/2005
200132 Vũ Tiến Dũng Nam 12C9 18/09/2005
200134 Nguyễn Ngọc Đại Dương Nam 12C9 11/11/2005
200047 Nguyễn Trọng Khánh Duy Nam 12C9 06/07/2005
200051 Phạm Quốc Khánh Nam 12C9 20/3/2005
200052 Quách Hồng An Khương Nữ 12C9 27-2-2005
200053 Bùi Hữu Kiên Nam 12C9 09/12/2005
200055 Nguyễn Khánh Linh Nữ 12C9 24/7/2005
200141 Nguyễn Trịnh Khánh Linh nữ 12C9 15/11/2005
200056 Hoàng Thị Hồng Mơ nữ 12C9 10/10/2005
200145 Bùi Thị Ngọc Ngà Nữ 12C9 01/04/2005
200059 Phạm Thị Mỹ Ngọc Nữ 12C9 21/04/2005
200058 Võ Yến Ngọc Nữ 12C9 30/10/2005
200150 Giã Thị Ý Nhi Nữ 12C9 11/03/2005
200151 Phạm An Nhiên Nữ 12C9 20/02/2005
200152 Vũ Trần Minh Phi nam 12C9 23/10/2005
200155 Đào Văn Phụng Nam 12C9 30/01/2005
200065 Vũ Minh Phương Nữ 12C9 22/12/2005
200066 Trần Minh Quang Nam 12C9 07/03/2005
200068 Mai Phú Thành Nam 12C9 26/10/2005
200158 Lương Trần Phương Thảo Nữ 12C9 31/1
200159 Nguyễn Tiến Thảo 12C9
200069 Trần Quang Thanh Thảo 12C9
200160 Võ Thu Thảo Nữ 12C9 03/02/2005
200071 Đặng Lê Anh Thư Nữ 12C9 16/4/2005
200073 Nguyễn Ngọc Bảo Trân nữ 12C9 08/05/2005
200166 Nguyễn Thị Minh Trang nữ 12C9 06/08/2005
200075 Nguyễn Minh Trí Nam 12C9 30/01/2005
200077 Nguyễn Anh Tuấn Nam 12C9 13/9/2005
200079 Lê Thanh Vân Nữ 12C9 29/01/2005
200170 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 12C9 03/02/2005
200080 Nguyễn Anh Vũ Nam 12C9 18/09/2005
200082 Dương Ngọc Hiền Vy 12C9
200171 Nguyễn Hoàng Khánh Vy Nữ 12C9 21/08/2005
200083 Lê Như Ý Nữ 12C9 21/12/2005
200084 Nguyễn Ngọc Bảo Yến Nữ 12C9 28/07/2005
222587 Nguyễn Võ Tuấn Khang Nam 10A7 25/04/2006
222589 Nguyễn Nhật Khải 10A11
222590 Hoàng Huy Nam Nghi 07/10/2007
222591 Huỳnh Bảo Ngọc Tài Nam Nghi 17/12/2004
210005 Bùi Bảo Trâm Châu Nữ 11B1 19/07/2006
210006 Huỳnh Nguyễn Bảo Châu 11B1
210008 Đinh Trung Dũng Nam 11B1 23/09
210009 Nguyễn Thành Dương Nam 11B1 13/10/2006
210007 Đỗ Thành Đạt Nam 11B1 29/4/2006
210010 Đinh Đức Hiếu nam 11B1 06/08
210014 Phan Nguyễn Đức Huy nam 11B1 14/03/2006
210012 Phạm Quốc Hùng Nam 11B1 09/12/2006
210013 Lê Huỳnh Khánh Hưng Nam 11B1 22/05/2006
210015 Phạm Anh Khoa Nam 11B1 04/01/2006
210016 Nguyễn Thành Khôi Nam 11B1 04/11/2006
210017 Lê Đình Duy Long Nam 11B1 8/5/2006
210018 Lý Huỳnh Nhật Ly Nữ 11B1 310106
210019 Phạm Khải Minh Nam 11B1 18/3/2006
210020 Đặng Hữu Nghĩa nam 11B1 7/1/2006
210021 Từ Văn Hòa Nhã Nữ 11B1 18/05/2006
210022 Huỳnh Dương Tuyết Nhi nữ 11B1 20/1/2006
210024 Nguyễn Lê Quỳnh Như Nữ 11B1 03/09/2006
210025 Trần Khánh Ninh Nam 11B1 20/08/2006
210026 Nguyễn Mạnh Phong Nam 11B1 23/9/2006
210027 Nguyễn Hữu Phú nam 11B1 17/01/2006
210075 Đinh Hoàng Phúc 11B1
210028 Đỗ Minh Phương Nữ 11B1 19/12/2006
210660 Lê Thúy Quỳnh Nữ 11B1 12/03/2006
210029 Nguyễn Ngọc Hạ Quyên Nữ 11B1 19/07/2006
210030 Nguyễn Tấn Tài Nam 11B5 03/01/2006
210031 Phạm Anh Tài nam 11B1 23/04/2006
210033 Nguyễn Quỳnh Ái Thi Nữ 11B1 28/12/2006
210034 Vũ Trần Minh Thùy Nữ 11B1 21/11/2006
210035 Huỳnh Nguyễn Khánh Tiên Nam 11B1 08/08/2006
210036 Trần Lê Thủy Tiên Nữ 11B1 31/07/2006
210037 Ngô Minh Tiến 11B1
210038 Ngô Quang Tiến Nam 11B1 17/11/06
210039 Nguyễn Hoài Trang Nữ 11B1 12/03/2006
210040 Nguyễn Hương Trang Nữ 11B1 06/10/2006
210041 Đặng Ngọc Khánh Trinh Nữ 11B1 24/10/2006
210043 Nguyễn Phạm Duy Uyên Nữ 11B1 02/04/2006
210044 Trần Thiện Vinh Nam 11B1 6/6/2006
210045 Nguyễn Quốc Anh Nam 11B2 12/06/2006
210046 Đặng Thái Bảo Nam 11B2 23/05/2006
210047 Lê Gia Bảo Nam 11B2 14/10/06
210048 Vũ Đăng Doanh Minh Châu Nữ 11B2 22/08/2006
210049 Mai Danh Chính 11B12
210050 Võ Minh Đăng Nam 11B2 24/06/2006
210051 Đặng Thị Khánh Đoan Nữ 11B2 04/08/2006
210052 Nguyễn Phương Hà Nữ 11B2 01/09/2006
210053 Nguyễn Hoàng Hải Nam 11B2 11/1/2006
210054 Phạm Trần Thu Hằng 11B2
210055 Vũ Minh Hiếu Nam 11B1 14/08/2006
210058 Ngô Huy Hoàng nam 11B2 29/11/2006
210056 Đỗ Mỹ Hậu Hòa Nữ 11B2 20/03/2006
210057 Huỳnh Thị Nhựt Hòa Nữ 11B2 08/06/2006
210059 Huỳnh Thái Hưng nam 11B2 10/03/2006
210060 Nguyễn Trầm Hương Nữ 11B2 01/01/2006
210061 Phạm Thị Ngọc Khánh nữ 11B2 20/03/2006
210062 Trần Huỳnh Khánh Nam 11B2 15/06/2006
210193 Hồ Nguyên Khôi 11B2
210063 Nguyễn Đình Khôi Nam 11B2 03122006
210064 Ngô Chung Kỳ 11B2
210065 Huỳnh Mỹ Linh Nữ 11B2 02/07/2006
210066 Trần Khánh Linh Nữ 11B2 20/04/2006
210067 Dương Thành Long Nam 11B2 30/7/2006
210068 Lê Như Ngọc Mai Nữ 11B2 06/01/2006
210069 Phạm Huỳnh Ngọc Mai Nữ 11B4 05/04/2006
210070 Nguyễn Quang Minh Nam 11B2 13/12/2006
210071 Đoàn Ngọc Huyền My Nữ 11B2 21/4/2006
210072 Lê Thành Nam nam 11B2 13/3/2006
210073 Nguyễn Hà Trọng Nguyên Nam 11B2 28/02/2006
210074 Vũ Thảo Nguyên Nữ 11B2 01/03/2006
210076 Bùi Nguyễn Minh Phương Nam 11B2 30/03/2006
210077 Lê Minh Phương nữ 11B2 11/3/2006
210078 Đinh Hữu Quang Nam 11B2 21/02/2006
210079 Nguyễn Tuấn Quang Nam 11B2 7/9
210080 Hoàng Thiện Nam 11B2 27/04/2006
210081 Đặng Anh Thư Nữ 11B2 27/9/2006
210082 Lâm Minh Thư Nữ 11B2 21/10/2006
210433 Phan Minh Thức Nam 11B2 19
210084 Lê Hoàng Trang Nữ 11B2 28/06/2006
210083 Nguyễn Huyền Trâm Nữ 11B2 15/10/2006
210888 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ 11B2 30/03/2006
210085 Lê Đức Trường 11B2
210087 Trần Minh Tuệ Nam 11B2 14/11/2006
210086 Phạm Đỗ Khuê Tú Nữ 11B1 17/01/2006
210089 Phạm Việt Anh Nam 11B3 13/11/2006
210090 Trịnh Thị Nguyệt Ánh Nữ 11B3 8/9/2006
210088 Dương Thiện Ân Nam 11B3 18/04/2006
210658 Đỗ Tấn Bình nam 11B3 23/02/2004
210312 Trần Thanh Bình Nam 11B3 18/012006
210092 Trần Thị Kim Diễm Nữ 11B3 05/09/2006
210093 Trần Anh Dũng Nam 11B3 27/02/2006
210091 Trần Võ Tuấn Đạt nam 11B3 25/03/2006
210094 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 11B3 19112006
210096 Cù Gia Huệ Nữ 11B3 22-07-2006
210097 Trần Quang Khải nam 11B3 28/04/2006
210098 Ngô Đức Lộc Nam 11B3 03/06/2006
210099 Nguyễn Gia Luân 11B3
210100 Đỗ Trương Tuyết Ly Nữ 11B3 04/10/2006
210101 Nguyễn Phan Tiểu Minh Nữ 11B3 27/10/2006
210102 Tăng Thị Bích Ngọc Nữ 11B3 18/07/2006
210103 Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên nữ 11B3 23/07/2006
210104 Nguyễn Thị Huyền Nhi Nữ 11B3 21/12/2006
210105 Phạm Yến Nhi 11B3
210106 Cao Kỳ Phát Nam 11B3 22/12/2006
210107 Nguyễn Tấn Phát Nam 11B3 11/11/2006
210108 Nguyễn Văn Phong Nam 11B3 19/02/2006
210109 Trần Đình Phú Nam 11B3 24/10/2006
210110 Nguyễn Lê Hữu Quân nam 11B3 24/4/2006
210111 Lê Ngọc Quỳnh 11B3
210113 Nguyễn Xuân Thành Tân Nam 11B3 06/06/2006
210115 Mai Thị Ngọc Thanh Nữ 11B3 30/10/2006
210114 Nguyễn Quốc Thái 11B3
210116 Lại Hưng Thịnh 11B3
210117 Dương Minh Thoại 11B3
210118 Trần Thị Minh Thu Nữ 11B3 13/01/2006
210119 Ngô Anh Thư Nữ 11B3 12/12/2006
210120 Hoàng Minh Tiến Nam 11B3 17/02/2006
210122 Lê Võ Thùy Trang nữ 11B3 29/10/2006
210123 Trần Thị Huyền Trang 11B3
210121 Vũ Ngọc Bảo Trân Nữ 11B3 5/11/2006
210125 Phạm Thị Ngọc Trinh Nữ 11B3 12/4/2006
210126 Nguyễn Anh Tuấn nam 11B3 10/9/2006
210127 Nguyễn Đức Tuấn Nam 11B3 18/02/2006
210128 Nguyễn Nhật Uyên Nữ 11B3 2/8/2006
210129 Trần Ngô Thụy Hoàng Vân Nữ 11B3 29/3/2006
210130 Lê Quang Vinh Nam 11B3 18/04/2006
210131 Nguyễn Thúy Vy Nữ 11B3 01/01/2006
210132 Nguyễn Minh Ánh Nữ 11B4 16/8/2006
210133 Ngô Lê Bắc 11B4
210134 Hồ Đắc Minh Đạt Nam 11B4 10/12/2005
210135 Nguyễn Trần Khánh Đoan nữ 11B4 22/1/2006
210136 Đặng Ngọc Bảo Hân Nữ 11B4 03/01/2006
210139 Giã Tấn Huy 11B4
210137 Nguyễn Xuân Hùng 11B4
210360 Nguyễn Hà Thanh Hương Nữ 11B4 29/11/2006
210138 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 11B4
210140 Huỳnh Nhật Khang nam 11B4 12/08/2006
210141 Lê Trần Thái Nguyễn Thiện Khôi 11B4
210142 Huỳnh Phúc Ngân Kim Nữ 11B4 14/11/2006
210143 Hồ Kiều Khánh Linh nữ 11B4 03/02/2006
210144 Lã Đức Mạnh Nam 11B4 13/12/2006
210145 Nguyễn Văn Mạnh Nam 11B4 120426
210146 Nguyễn Quang Minh Nam 11B4 15/04/2006
210147 Nguyễn Thanh Hoàng Minh Nam 11B4 02/07/2006
210689 Nguyễn Văn Đạt 11B3
210149 Phan Võ Thảo My Nữ 11B4 19/03/2006
210150 Nguyễn Trần Khôi Nguyên Nam 11B4 25/05/2006
210151 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 11B4 02/07/2006
210152 Chu Hồ Ngọc Nhi Nữ 11B4 13/10/2006
210153 Ngô Thanh Quyền 11B4
210154 Lương Diễm Quỳnh Nữ 11B4 20/10/2006
210155 Bùi Thị My Sa Nữ 11B4 08/06/2006
210156 Hàng Mai Sơn Nam 11B4 18/12/2006
210157 Nguyễn Minh Tân Nam 11B4 22/01/2006
210158 Trần Trọng Tấn Nam 11B4 22102006
210160 Võ Quốc Thịnh 11B4
210161 Trần Mai Anh Thy 11B4
210162 Trần Quỳnh Thy Nữ 11B4 18/10/2006
210163 Phan Hạ Tiên 11B4
210164 Nguyễn Hữu Toàn Nam 11B4 20/02/2006
210165 Lê Bảo Trân Nữ 11B4 17/01/2006
210166 Phạm Thụy Khánh Trân Nữ 11B4 19/05/2006
210167 Trương Lê Huyền Trân Nữ 11B4 20/09/2006
210168 Nguyễn Đức Trọng Nam 11B4 07/08/2006
210169 Lê Trương Thục Uyên nữ 11B4 25/8/2006
210170 Nguyễn Dương Vũ Nam 11B4 07/09/2006
210171 Huỳnh Tiểu Vy Nữ 11B4 13/03/2006
210172 Lê Nguyễn Khánh Vy Nữ 11B4 06/12/2006
210173 Trần Thị Phương Vy Nữ 11B4 18/09/2006
210175 Nguyễn Trần Như Ý Nữ 11B4 29/04/2006
210095 Trần Thị Hồng nữ 11B4 02/02/2006
210176 Hồ Phan Bảo Anh Nữ 11B5 2/5/2006
210177 Nguyễn Thái Nguyên Bảo Nam 11B5 12/02/2006
210178 Lê Ngọc Bích Nữ 11B5 27/12/2006
210179 Nguyễn Duy Chiến Nam 11B5 4/8/2006
210532 Nguyễn Thúy Diễm Nữ 11B5 29/06/2006
210180 Nguyễn Thành Đạt Nam 11B5 20/10/2006
210181 Trần Thị Khánh Hà Nữ 11B5 28/02/2006
210182 Trần Thúy Hà Nữ 11B5 08/07/06
210183 Trần Hoàng Hải Nam 11B5 12/10/2006
210184 Nguyễn Bảo Hân Nữ 11B5 15/09/2006
210185 Đỗ Thu Hiền Nữ 11B5 01/12/2006
210189 Ngô Hoàng Huy Nam 11B5 24/01/2006
210190 Phạm Minh Huy Nam 11B5 15/07/2006
210191 Trương Hoàng Huy Nam 11B5 08/01/2006
210187 Nguyễn Thành Hưng Nam 11B5 29/05/2006
210188 Trần Thị Thu Hường Nữ 11B5 04/05/2006
210192 Bùi Phạm An Khánh Nữ 11B5 29/09/2006
210194 Nguyễn Xuân Kiên Nam 11B5 18/03/2006
210195 Vũ Viết Duy Lân Nam 11B5 11/09/2006
200101 Nguyễn Ngọc Khánh Linh nữ 11B5 19/09/2005
210196 Nguyễn Hồ Quỳnh My Nữ 11B5 07/10/2006
210197 Nguyễn Tuyết My Nữ 11B5 18/10/2006
210199 Vũ Thị Thùy Ngân nữ 11B5 30/01/2006
210201 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 11B5 07/04/2006
210202 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 11B5 02/08/06
210203 Nguyễn Uyên Như 11B5
210204 Phan Thanh Phát Nam 11B5 28/09/2006
210205 Lê Hoàng Phúc Nam 11B5 01/05/2006
210206 Nguyễn Hồ Gia Phúc Nam 11B5 22/11/2006
210208 Nguyễn Nhật Quang Nam 11B5 25/09/2006
210209 Huỳnh Nguyễn Ngọc Kim Sang Nữ 11B5 21/01/2006
210210 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 11B5 25/1/2006
210211 Trần Ngọc Thảo Nữ 11B5 18/6/2006
210212 Nguyễn Lâm Bảo Thiên nữ 11B5 15/9/2006
210213 Nguyễn Quang Thịnh Nam 11B5 10/11/2006
210214 Lê Trần Kim Thoa Nữ 11B5 24/06/2006
210215 Nguyễn Hàng Ngân Thư Nữ 11B5 28/11/2006
210216 Nguyễn Hoàng Anh Tú Nữ 11B5 09/09/2006
210217 Lê Tiến Vinh Nam 11B5 31/08/2006
210218 Nguyễn Hoàng Yến Vy Nữ 11B5 04/11/2006
210219 Nguyễn Vân Anh nữ 11B6 21/01/2006
210220 Nguyễn Quốc Bảo 11B6
210221 Vũ Ngọc Cát Chương Nam 11B6 14/7
210223 Mai Anh Dũ Nam 11B6 9/1/2006
210224 Nguyễn Tiến Dũng 11B6
210222 Nguyễn Hòa Đồng Nam 11B6 15/11/2006
210225 Nguyễn Thu Hà Nữ 11B6 30/10/2006
210226 Lương Mỹ Hân Nữ 11B6 20/01/2006
210227 Trương Thị Bảo Hân nữ 11B6 21/06/2006
210228 Đinh Thị Thanh Hiền 11B6
210229 Bùi Đoàn Tấn Kha 11B6
210230 Lê Phùng Phúc Khang Nam 11B6 5/2/2006
210231 Nguyễn Trung Kiên 11B6
210232 Nguyễn Anh Kiệt 11B6
210233 Phạm Phương Linh 11B6
210234 Nguyễn Lý Tất Lộc 11B6
210235 Nguyễn Vĩnh Lộc Nữ 11B6 25/08/2006
210236 Lê Ngọc Mẫn Nữ 11B6 17/02/2006
210237 Nguyễn Quang Minh 11B6
210238 Trần Hồ Khánh My Nữ 11B6 03/08/2006
210239 Trần Trung Nam Nam 11B6 18/11/2006
210240 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 11B6
210241 Võ Lê Thanh Ngân 11B6
210242 Nguyễn Minh Ngọc nữ 11B6 30/07/2006
210243 Trần Lê Thành Nhân Nam 11B6 12/11/2006
210244 Nguyễn Ý Nhi Nữ 11B6 10/1/2006
210245 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 11B6 20/7/2006
210246 Nguyễn Tấn Sang Nam 11B6 24/08/2006
210247 Vũ Nguyên Tâm Nam 11B6 14/10/2006
210248 Lê Thành Thiện Nam Nghi 24/10/2006
210251 Nguyễn Lê Phương Thùy 11B6
210249 Kim Lê Thanh Thư 11B6
210250 Nguyễn Hữu Anh Thư Nữ 11B6 10/11/2006
210254 Nguyễn Ngọc Yến Trang 11B6
210253 Nguyễn Thị Hồng Trâm Nữ 11B6 23/12/2006
210255 Nguyễn Hồ Anh Tuấn 11B6
210256 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam 11B6 1/11/2006
210257 Trần Ngọc Yến Vi Nữ 11B6 8/8/2006
210258 Kim Ngọc Yến Vy Nứ 11B6 23/07/2006
210259 Vũ Ngọc Đoan Vy Nữ 11B6 5
210260 Nguyễn Khúc Hoàng Vỹ 11B6
210262 Bùi Thị Kim Yến Nữ 11B6 230406
210261 Trần Như Ý Nữ 11B6 14/12/2006
210263 Nguyễn Phan Bảo Anh nam 11B7 27/03/2006
210264 Lê Hoàng Bửu Nam 11B7 12/02/2006
210265 Lê Nguyễn Hoàng Châu nữ 11B7 30/10/2006
210266 Trần Nguyễn Bảo Châu Nữ 11B7 5/11/2006
210270 Lại Trịnh Mỹ Duyên Nữ 11B7 17/08/2006
210267 Dương Thành Đạt Nam 11B7 15/11/2006
210268 Ngô Lê Phú Đạt Nam 11B7 24/1/2006
210269 Lê Nguyễn Phương Đoan Nữ 11B7 11/07/2006
210271 Nguyễn Lê Việt Hà Nữ 11B7 17/07/2006
210272 Nguyễn Văn Hiền Nam 11B7 01/06/2006
210273 Trương Thị Diệu Hiền Nữ 11B7 30/07/2006
210274 Võ Minh Hiếu nam 11B7 29/05/2006
210275 Nguyễn Văn Hùng Nam 11B7 24/02/2006
210276 Nguyễn Văn Hùng Nam 11B7 29/10/2006
210277 Lưu Thụ Khoa Nam 11B7 10
210278 Nguyễn Trung Kiên Nam 11B7 25/01/2006
210279 Nguyễn Kiều Linh Nữ 11B7 09/03/2006
210281 Phạm Xuân Mai Nữ 11B7 27/08/2006
210282 Đinh Võ Trà My Nữ 11B7 08/02/2006
210283 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 11B7 09/03/2006
210284 Bùi Ngọc Yến Nhi Nữ 11B7 02/03/2006
210285 Hà Ngọc Phương Nhi nữ 11B7 14/04/2006
210286 Nguyễn Yến Nhi nữ 11B7 05/04/2006
210287 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 11B7 03/07/2006
210288 Trần Đức Phát Nam 11B7 26/02/2006
210289 Nguyễn Tuấn Phong nam 11B7 22/03/2006
210290 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 11B7 05/02/2006
210291 Phommavong Sendi 11B7
210292 Lê Đại Tân Nam 11B7 21/3/2006
210293 Đỗ Minh Thảo nữ 11B7 05/12/2006
210294 Trần Lê Thanh Thảo Nữ 11B7 06/05/2006
210296 Phạm Hoàng Khánh Thuận Nam 11B7 25/8/2006
210297 Nguyễn Thị Kim Thùy Nữ 11B7 26/01/2006
210295 Nguyễn Anh Thư Nữ 11B7 24/1/2006
210299 Đặng Nguyễn Đăng Triết Nam 11B7 25/11/2006
210298 Nguyễn Minh Trí 11B7
210300 Trần Thanh Trúc nữ 11B7 22/02/2006
210302 Lê Thị Ánh Tuyết Nữ 11B7 10/11/2006
210303 Đào Võ Đình Vĩ Nam 11B7 11/7/2006
210304 Châu Anh Vũ Nam 11B7 15/5/2006
210305 Trương Hà Vy Nữ 11B7 18.8.2006
210306 Hồ Như Ý Nữ 11B7 17022006
210307 Phạm Nguyễn Thái An Nam 11B8 11/9/2006
200258 Bùi Tuấn Anh Nam 11B8 31/3/2005
210308 Hồ Nhã Anh Nữ 11B8 22/03/2006
210309 Thân Ngọc Mai Anh Nữ 11B8 18/10/2006
210310 Lê Ngọc Ánh Nữ 11B8 12/12/2006
210311 Phạm Ngọc Nhật Ánh Nữ 11B8 10/04/2005
210313 Lê Thị Ngọc Chi Nữ 11B8 21/09/2006
210314 Nguyễn Trần Minh Chính Nam 11B8 20/11/2006
210318 Kiều Minh Duy Nam 11B8 08/07/2006
210319 Lê Hoàng Khánh Duy Nam 11B8 13/08/2006
210315 Nguyễn Ngọc Quỳnh Đan Nữ 11B8 23/07/2006
210317 Lý Trọng Đạt Nam 11B8 09
210316 Trần Hiếu Đăng 11B8
210320 Phạm Xuân Giàu Nữ 11B8 09/08/2006
210321 Bùi Phú Hòa Nam 11B8 4/4/2006
210322 Nguyễn Ngọc Khang Nam 11B8 17/11/2006
210323 Nguyễn Tấn Khanh Nam Nghi 20/01/2006
210324 Đỗ Trần Anh Khoa nữ 11B8 24/08/2006
210325 Phan Anh Khoa 11B8
210326 Nguyễn Ngọc Phương Lan Nữ 11B8 09.11.2006
210327 Nguyễn Phan Thúy Linh Nữ 11B8 09/07/2006
210328 Trần Hồng Lĩnh Nam 11B8 11/01/2006
210329 Lê Minh Mẫn Nữ 11B8 28/10/2006
210330 Lưu Vĩnh Tường Minh Nữ 11B8 03/01/2006
210331 Lê Phương Nguyên Nữ 11B8 13/05/2006
210332 Nguyễn Hạ Trúc Nguyên Nữ 11B8 24/12/2006
210333 Hà Phạm Yến Nhi Nữ 11B8 13/10/2006
210637 Võ Thiên Tố Nhi Nữ 11B8 28072006
210335 Võ Hồng Nhung Nữ 11B8 05/03/2006
210334 Võ Thiên Tố Như Nữ 11B8 28/07/2006
210336 Lê Văn Pháp Nam 11B8 02/05/2006
210337 Nguyễn Ngọc Thiên Phước Nữ 11B8 15/06/2006
210338 Nguyễn Hoàng Quang 11B8
210339 Lê Hiếu Thành Nam 11B8 18/06/2006
210340 Lê Lân Thành Nam 11B8 13092006
210342 Nguyễn Nhất Thống Nam 11B8 27/11/2006
210470 Đặng Minh Thư Nữ 11B8 18/10/2006
210343 Trần Nguyễn Minh Thư Nữ 11B8 21/09/2006
210344 Bùi Ngọc Tiến Nam 11B8 18/01/2006
210345 Nguyễn Thu Trang Nữ 11B8 01/03/2006
210346 Lê Minh Trung Nam 11B8 06/02/2006
210347 Nguyễn Trần Khánh Uyên Nữ 11B8 08/12/2006
210348 Nguyễn Ngọc Nhật Việt Nam 11B8 14/10/2006
210349 Phạm Quang Vương Nam 11B8 14/06/2006
210350 Nguyễn Ngọc Yến Vy Nữ 11B8 21/11/2006
210351 Nguyễn Tấn Bảo Nam 11B9 22/5/2006
210352 Ngô Lê Nhật Biên Nam 11B9 16/11/2006
210353 Võ Hoàng Kim Chi Nữ 11B9 19/04/2006
210357 Trần Hoàng Duy Nam 11B9 4/10/2006
210356 Lê Văn Dũng Nqm 11B9 15/2/2006
210354 Kiều Tiến Đạt Nam 11B9 02/04/2006
210355 Lê Nguyễn Thành Đạt 11B9
210358 Nguyễn Võ Cẩm Giang Nữ 11B9 09.09.2006
210361 Lê Minh Huy Nam 11B9 24/01/2006
210359 Trần Tấn Hưng Nam 11B9 15/11/2006
210362 Trần Quốc Khánh nam 11B9 1/5/2006
210363 Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi Nam 11B9 09/02/2006
210364 Võ Xuân Lành Nữ 11B9 24092006
210365 Lý Huỳnh Nhật Linh Nữ 11B9 310106
210366 Hoàng Tấn Lộc Nam 11B9 10/10/2006
210367 Đàm Quang Nhật Minh Nam 11B9 19/11/2006
210368 Nguyễn Huỳnh Thu Ngân Nữ 11B9 19/09/2006
210369 Nguyễn Thanh Tuấn Nguyên Nam 11B9 11082006
210370 Nguyễn Ngọc Thiện Nhân Nam 11B9 09/11/2006
210371 Phạm Xuân Nhi Nữ 11B9 06/09/2006
210372 Võ Tấn Nhiệm Nam 11B9 24/10/2006
210373 Đặng Thị Phối Nữ 11B9 13/10/2006
210374 Nguyễn Thị Tuấn Phú Nữ 11B9 12/5/2006
210375 Trần Minh Anh Phú Nam 11B9 29/06/2006
210376 Nguyễn Thanh Phúc Nam 11B9 24/8/2006
210377 Võ Anh Phương Nữ 11B9 9/11/2006
210378 Nguyễn Duy Quân Nam 11B9 19/09/2006
210379 Trần Minh Quân Nam 11B9 17/08/2006
210380 Vòng Đỗ Nhật Sơn 11B9
210381 Ngô Trọng Tấn Nam 11B9 08/01/2006
210159 Mai Nguyễn Phúc Thái Nam 11B9 31/03/2006
210383 Tô Hữu Thắng Nam 11B9 24/06/2006
210382 Trần Dương Thân nam 11B9 22/10/2006
210384 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 11B9 17/09/2006
210385 Trần Phạm Thanh Thư Nữ 11B9 19/06/2006
210386 Lý Thiện Toàn Nam 11B9 13/6/2006
210387 Nguyễn Phúc Toàn Nam 11B9 5/9/2006
210388 Nguyễn Thanh Trúc nữ 11B9 28/09/2006
210389 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 11B9 20/12/2006
210390 Nguyễn Hồ Đức Việt Nam 11B9 11/12/2006
210391 Dương Đình Khánh Vy Nữ 11B9 25/11/2006
210392 Nguyễn Thanh Xuyên Nữ 11B9 13/09/2006
210393 Trần Hạ Yên Nữ 11B9 14/8/2006
210394 Nguyễn Lê Kiều Yến Nữ 11B9 31/07/2006
210395 Nguyễn Ngọc Khánh An Nam 11B10 1/3/2006
210396 Nguyễn Trần Vinh Anh Nam 11B10 18/05/2006
210397 Trần Ngọc Quỳnh Anh Nữ 11B10 24/01/2006
210398 Trương Văn Bảo Nam 11B10 25/2/2006
210399 Phạm Thị Kiều Cúc nữ 11B10 12/9
210401 Trần Minh Duy Nam 11B10 17/05/2006
210400 Trần Ngọc Thái Dương 11B10
200266 Nguyễn Trần Trung Hiếu 11B10
210402 Trần Văn Hoàn Nam 11B10 21/10/2006
210011 Ngô Đình Hoàng Nam 11B10 9/10/2006
210404 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11B10 16/9/2006
210405 Nguyễn Duy Hưng nam 11B10 24.05.2006
210406 Nguyễn Hữu Chấn Hưng 11B10
210662 Nguyễn Hữu Hưng Nam 11B10 10/11/2005
210407 Nguyễn Trần Duy Hưng Nam 11B10 23/06/2006
210409 Nguyễn Tấn Kha Nam 11B10 7/7/2006
210411 Hoàng Nhật Khôi Nam 11B10 25/11/2006
210412 Lê Kim Khuê 11B10
210415 Trần Thanh Kiều Nữ 11B10 18/052006
210413 Nguyễn Gia Kiện nam 11B10 19/09/2006
210416 Nguyễn Đức Hoàng Kim 11B10
210417 Trần Vũ Ái My Nữ 11B10 04/02/2006
210418 Nguyễn Đỗ Hoài Nam 11B10
210419 Lê Nguyệt Mỹ Nga 11B10
210420 Trần Trọng Nghĩa Nam 11B10 27/3/2006
210421 Phan Thị Mỹ Ngọc Nữ 11B10 05/02/2006
210422 Huỳnh Mỹ Nhật 11B10
210423 Nguyễn Minh Nhật Nam 11B10 27/09/2006
210424 Lê Thị Phương Nhi Nữ 11B10 15/6/2006
210427 Đinh Tuyết Nhung nữ 11B10 6/2/2006
210425 Đinh Thị Thảo Như nữ 11B10 26/11/2006
210426 Võ Ngọc Như Nữ 11B10 24/4/2006
210428 Hoàng Ngọc Phú Nam 11B10 8/11/2006
210429 Nguyễn Bành Ngọc Quan 11B10
210430 Mai Nguyễn Đức Thái Sơn Nam 11B10 24/08/2006
210431 Nguyễn Thùy Mỹ Tâm 11B10
210432 Phan Thị Kim Thoa Nữ 11B10 20/5
210434 Phan Đức Trung Nam 11B10 22/11/2006
210435 Lê Thị Thục Uyên 11B10
210436 Mai Kim Gia Vi Nữ 11B10 27/08/2006
210437 Hồ Nguyễn Bảo Vinh Nam 11B10 15/11/06
210438 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 11B10 6/9/2006
210440 Hồ Hồng Anh 11B11
210441 Phan Quỳnh Anh Nữ 11B11 04/062006
210442 Nguyễn Ngọc Thảo Chi Nữ 11B11 08/02/2006
210443 Nguyễn Minh Đức nam 11B11 01/06/2006
210446 Phạm Nguyễn Minh Hằng 11B11
210445 Nguyễn Thị Bảo Hân 11B11
210448 Nguyễn Huy Hoàng 11B11
210449 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11B11 27/09/2006
210450 Nguyễn Tấn Hoàng 11B11
210447 Nguyễn Đình Thuận Hòa 11B11
210452 Lê Công Huy 11B11
210451 Lâm Thiên Hùng Nam 11B11 13/02/2006
210453 Hà Văn Khánh Nam 11B11 03/12/2006
210454 Phan Ngọc Thùy Linh Nữ 11B11 25/02/2006
210455 Trần Hoàng Trúc Linh nữ 11B11 02/02/2006
210456 Nguyễn Thành Lợi Nam 11B11 07/06/2006
210457 Nguyễn Phan Quang Minh 11B11
210458 Huỳnh Thị Kim Nga Nữ 11B11 19/10/2006
210459 Lý Thục Nguyên 11B11
210460 Trần Thiện Nhân 11B11
210461 Đặng Thảo Nhi Nữ 11B11 30/10/2006
210462 Lại Thị Quế Nhi 11B11
210463 Nguyễn Hoàng Bảo Như Nữ 11B11 29/5/2006
210464 Nguyễn Hồ Trúc Ny nữ 11B11 5/3/2006
210465 Trần Lê Văn Phát 11B11
210467 Nguyễn Đặng Uyên Phương Nữ 11B11 08/08/2006
210468 Nguyễn Đức Tài 11B11
210469 Trần Ngô Bảo Thanh Nữ 11B11 29/06/2006
210471 Đặng Thị Thu Thúy 11B11
210472 Nguyễn Thành Tiến Nam 11B11 24/12/2006
210473 Bùi Minh Toàn Nam 11B11 28/12/2006
210474 Nguyễn Vũ Huyền Trân Nữ 11B11 14/5/2006
210476 Hồ Bích Tuyền 11B11
210477 Võ Minh Tuyết 11B11
210475 Lê Thanh Tùng 11B11
210478 Lê Uyên 11B11
210479 Trần Ngọc Khánh Vân Nữ 11B11 3/7/2006
210480 Mai Ái Vy 11B11
210481 Nguyễn Phương Triệu Vy Nữ 11B11 15/12/2006
210482 Võ Thanh Vy 11B11
210483 Phùng Thị Ngọc Anh Nữ 11B12 30/05/2006
210484 Nguyễn Xuân Bách Nam 11B12 4/2/2006
210485 Nguyễn Hữu Thiện Chí Nam 11B12 12/04/2006
210486 Nguyễn Lê Cường Nam 11B12 12/04/2006
210487 Bùi Ngọc Khánh Đoan Nữ 11B12 18/12/2006
210488 Đào Trí Gia nam 11B12 18/12/2006
210490 Lê Gia Hân Nữ 11B12 6/7/2006
210491 Phạm Lê Kim Hân 11B12
210492 Trần Mai Nhật Hiếu 11B12
210493 Phạm Thu Hòa Nữ 11B12 12/10/2006
210495 Âu Thị Khánh Huyền 11B12
210496 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 11B12 23/11/2006
210414 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 11B12 05/12/2006
210497 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 11B12 29/07/2006
210498 Nguyễn Nhật Khánh Linh Nữ 11B12 1/10/2006
210499 Vũ Hoàng Khánh Linh Nữ 11B12 12/03/2006
210500 Huỳnh Nguyễn Quang Minh Nam 11B12 14/04/2006
210501 Nguyễn Huỳnh Nguyên Minh Nam 11B12 11/01/2006
210502 Nguyễn Nhất Nam nam 11B12 26/02/2006
210503 Nguyễn Tấn Nam Nam 11B12 09/08/2006
210504 Bùi Nguyên Ngọc Nữ 11B12 26/10/2006
210505 Bùi Minh Tuyết Như Nữ 11B12 12/08/2006
210112 Lưu Thanh Sơn Nam 11B12 20/05/2006
210507 Phạm Thị Bảo Tâm Nữ 11B12 14/02/2006
210508 Nguyễn Nhật Tân Nam 11B12 09/01/2006
210509 Hà Quang Thành Nam 11B12 12/08/2006
210341 Lê Quang Thành Nam 11B12 04/12/2006
210510 Nguyễn Đăng Thiên Nam 11B12 24/08/2006
210511 Nguyễn Phú Thịnh Nam 11B12 28/10/2006
210512 Diệp Hải Minh Thư Nữ 11B12 06/03/2006
210513 Lê Minh Thư Nữ 11B12 04/07/2006
210514 Nguyễn Hồ Thủy Tiên Nữ 11B12 18/12/2006
210515 Phan Hồ Lâm Tiến 11B12
210516 Phan Văn Tiến Nam 11B12 09/03/2006
210517 Lữ Nguyễn Phước Tín Nam 11B12 21/11/2006
210519 Hoàng Đào Thái Trang Nữ 11B12 21/08/2006
210518 Nguyễn Ngọc Khánh Trân Nữ 11B12 02/03/2006
210521 Trần Nguyễn Khánh Tuân 11B12
210522 Quang Nhựt Anh Tuấn Nam 11B12 16/12/2006
210523 Nguyễn Thị Kim Tuyền nữ 11B12 07/08/2006
210524 Thái Thị Thanh Tuyền Nữ 11B12 28/07/2006
210520 Trần Anh Tú Nam 11B12 23/4/2006
210525 Phạm Thị Kim Yến Nữ 11B12 1/112006
210526 Ngô Kim Anh Nữ 11B13 2/5/2006
210528 Võ Lê Quỳnh Anh Nữ 11B13 14/07/2006
210529 Nguyễn Đình Bách Nam 11B13 1/8/2006
210530 Lê Thị Thanh Bình Nữ 11B13 31/08/2006
210531 Huỳnh Công Bửu Nam 11B13 25/05/2006
210533 Nguyễn Khổng Minh Đoan Nữ 11B13 23/03/2006
210535 Phan Hoàng Hảo Nam 11B13 05/09/06
210534 Phan Gia Hân Nữ 11B13 08082006
210536 Lê Trí Hoàng Nam 11B13 04/10/2006
210537 Vũ Ngọc Hưng Nam 11B13 6/7/2006
210538 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 11B13 10/08/2006
210539 Ngô Trung Kiên Nam 11B13 03/01/2006
210540 Nguyễn Trung Kiên Nam 11B13 28 03 2006
210541 Lê Hoàng Mai Linh Nữ 11B13 04/04/2006
210542 Nguyễn Ngọc Loan Nữ 11B13 31/08/2006
210543 Đỗ Đức Long nam 11B13 23/4/2006
210544 Lê Khánh Nam Nam 11B13 28/08/2006
210545 Nguyễn Lâm Xuân Nghi Nữ 11B13 22/03/2006
210546 Bùi Gia Nghĩa Nam 11B13 18/12/2006
210547 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 11B13 31/01/2006
210548 Võ Nguyên Bảo Ngọc nữ 11B13 13/02/2006
210549 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 11B13 22/10/2006
210550 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 11B13
210551 Trần Thị Phương Nhi Nữ 11B13 28/05/2006
210552 Phạm Gia Phú 11B13
210553 Nguyễn Hồng Phúc 11B13
210554 Huỳnh Xuân Phước Nam 11B13 21/10/2006
210555 Phạm Lê Nguyên Tấn 11B13
210556 Đặng Tường Đan Thanh Nữ 11B13 07/“6/2006
210557 Vũ Trường Thịnh nam 11B13 24/09/2006
210558 Phan Ngọc Thu Nữ 11B13 29/10/2006
210559 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 11B13 13/03/2006
210560 Nguyễn Thị Kim Trâm Nữ 11B13 29/04/2006
210561 Nguyễn Thụy Minh Trâm Nữ 11B13 15/01/2006
210562 Trần Ngọc Huyền Trân Nữ 11B13 18/05/2006
210563 Võ Lê Hải Triều Nam 11B13 06/09/2006
210564 Trần Hạnh Trinh Nữ 11B13 11/01/2006
210565 Lê Phi Trường nam 11B13 03 11 2006
210566 Nguyễn Đức Vinh 11B13
210567 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ 11B13 02/07/2006
210568 Nguyễn Ngọc Minh Ý Nữ 11B13 03/02/2006
210569 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 11B13 15/09/2006
200640 Lê Bách Tùng Nam 11B14 23/09/2005
210570 Hoàng Anh Nam 11B14 05/08/2006
210571 Nguyễn Viên Quỳnh Anh Nữ 11B14 03/04/2006
210572 Nguyễn Phạm Thanh Bình Nam 11B14 01/01/2006
210575 Lê Việt Khương Duy Nam 11B14 13/12/2006
210576 Phạm Hoàng Thúy Duyên Nữ 11B14 04/09/2006
210574 Quảng Khánh Đạt Nam 11B14 24/02/2006
210577 Trương Bùi Hương Giang Nữ 11B14 30/4/2006
210578 Đỗ Ngọc Hà Nữ 11B14 20/10/2006
210579 Nguyễn Chí Hiếu Nam 11B14 15/7/2006
210580 Lê Quốc Huy Nam 11B14 26/06/2006
210581 Trần Nhật Huy Nam 11B14 12/1/2006
210582 Phạm Thế Khang Nam 11B14 20/03/2006
210583 Phạm Đăng Khôi Nam 11B14 25/12/2005
210585 Chu Nguyễn Mai Linh Nữ 11B14 16/12/2006
210586 Lý Ngọc Gia Linh nữ 11B14 21/2/2006
210587 Nguyễn Thị Diễm My nữ 11B14 26/11/2006
210588 Phạm Lộc Ngân Nữ 11B14 02/05/2006
210589 Phạm Gia Nghi Nữ 11B14 05/12/2006
210590 Nguyễn Đình Nghĩa Nam 11B14 05/01/2006
210591 Võ Huỳnh Thúy Ngọc Nữ 11B14 19/10/2006
210592 Dương Anh Nguyên Nam 11B14 02/11/2006
210593 Nguyễn Hoàng Trang Nhã nữ 11B14 29/12/2006
210595 Nguyễn An Nhiên 11B14
210596 Lê Thùy Bảo Như Nữ 11B14 18/07/2006
210597 Nguyễn Lê Hoài Như Nữ 11B14 30/11/2006
210598 Nguyễn Hữu Phước Nam 11B14 16/06/2006
210599 Nguyễn Đăng Quyền Nam 11B14 25/05/2006
210600 Trương Minh Sơn Nam 11B14 04/04/2006
210601 Trần Thị Mỹ Tâm Nữ 11B14 07/04/2006
210603 Phan Thanh Thảo Nữ 11B14 30/11/2006
210604 Hồ Ngọc Bảo Thư Nữ 11B14 08/12/2006
210605 Văn Ngọc Thương Nữ 11B14 23/08/2006
210608 Nguyễn Ngọc Hòa Trang Nữ 11B14 20/06/2006
210607 Nguyễn Phan Khánh Trân Nữ 11B14 13/06/2006
210609 Phạm Hồ Thanh Trúc Nữ 11B14 27/11/2006
210610 Nguyễn Thị Cát Tường Nữ 11B14 19/07/2006
210611 Huỳnh Ngọc Vinh 11B14
210612 Từ Đức Vinh nam 11B14 14/042006
210613 Lê Đặng Như Ý Nữ 11B14 28/02/2006
210301 Trần Đăng Tuấn nam 11B14 18/01/2006
210614 Đặng Quỳnh Anh 11B15
210615 Trương Thị Châu Anh Nữ 11B15 04/02/2006
210616 Đồng Quốc Công 11B15
210617 Nguyễn Công Danh Nam 11B15 16/8/2006
210618 Nguyễn Thành Danh Nam 11B15 25/02/2006
210621 Vũ Ngọc Diệp Nữ 11B15 21/03/2006
210623 Lê Ngọc Dung Nữ 11B15 19/10/2006
210619 Nguyễn Thành Đạt Nam 11B15 3/5/2006
210620 Nguyễn Tuấn Đạt 11B15
210622 Hồ Hữu Thục Đoan Nữ 11B15 03/03/2006
210624 Nguyễn Thị Hậu Nữ 11B15 09/02/2006
210625 Phạm Trần Hoàng 11B15
210626 Huỳnh Thị Thu Hồng Nữ 11B15 16/05/2006
210628 Hồ Gia Huy 11B15
210627 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 11B15 13/7/2006
210629 Nguyễn Hoàng Khang Nam 11B15 20/7/2006
210630 Phan Thảo Khoa Nữ 11B15 26/10/2006
210631 Võ Khánh Linh Nữ 11B15 12/01/2006
210632 Phạm Trần Gia Long 11B15
210633 Nguyễn Trương Hữu Luân 11B15
210634 Dư Thế Minh Nam 11B15 16/8/2006
210635 Hồ Lê Yến Nhi Nữ 11B15 6/3/2006
210636 Phan Thảo Nhi Nữ 11B15 17/4/2006
210638 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11B15 18/06/2006
210639 Ngô Uyên Phương 11B15
210640 Lê Thị Như Quyên Nữ 11B15 30/12/2006
210641 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 11B15 4/1/2006
210642 Lù Thị Mào Sua 11B15
210644 Lê Minh Thành Nam 11B15 24/7/2006
210645 Nguyễn Phương Thảo nữ 11B15 13/7/2006
210646 Phan Trần Thanh Thảo Nữ 11B15 30/12/2006
210647 Bùi Thanh Thu Nữ 11B15 17/02/2006
210648 Đỗ Xuân Triệu 11B15
210649 Đỗ Ngọc Diệu Trinh Nữ 11B15 02/11/2006
210650 Nguyễn Phạm Kiều Trinh Nữ 11B15 30/06/2006
210651 Huỳnh Tiến Trung 11B15
210652 Nguyễn Đức Tuấn 11B15
210653 Nguyễn Lê Tuấn 11B15
210654 Nguyễn Minh Tuyết 11B15
210655 Lê Nguyễn Phương Uyên 11B15
210656 Hồ Nguyễn Thanh Vy Nữ 11B15 24/10
210657 Nguyễn Lê Thanh Vy Nữ 11B15 07/12/2006
190671 Huỳnh Xuân Trí Nam 12C1 22/07/2001
220587 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 10A3
210665 Nguyễn Nhật Khải 10A11
210664 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân Nữ 10A5 12/3/2006
210663 Hoàng Ngọc Trâm Nữ 11B5 01/01/2006
210659 Lưu Ly Ly 11B11
200547 Nguyễn Võ Như Quỳnh Nữ 11B14 28/12/2005
220276 Phan Gia Huy Nam 10A3 27/4/2007
210410 Nguyễn Võ Tuấn Khang 10A7
210668 Vũ Đức Toàn 10A9
210666 Hoàng Huy Nam 10A12 07/10/2007
210667 Huỳnh Bảo Ngọc Tài 10A12
220588 Ngô Tuấn Vũ Nam 10A12 28/04/2007
210691 Lê Thị Hồng Hạnh 11B10
210669 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 10A10 6/12/2007
210680 Hồ Hạnh Đoan Trang Nữ 11B6 15/7/2006