Đăng nhập Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
BẢNG THÔNG BÁO

Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2022-2023

- Khối 11, 12 kiểm tra vào buổi sáng, Khối 10 kiểm tra vào buổi chiều.

- Khối 10, 12 kiểm tra tại cơ sở 1: Số 2 Hòn Chồng. Khối 11 kiểm tra tại cơ sở 2: 14 Đặng Tất.

- Thứ Tư, ngày 21/12/2022: Khối 10,11,12: Ngữ văn.

- Thứ Năm, ngày 22/12/2022: K10: Sử, Địa, Sinh, GDKT&PL. Khối 11 và 12: Sử, Địa GDCD.

- Thứ Sáu, ngày 23/12/2022: Khối 10,11,12: Toán, Anh.

- Thứ Bảy, ngày 24/12/2022: Khối 10: Lý, Hoá, Khối 11,12: Lý, Hoá, Sinh.

(Xem thời gian kiểm tra chi tiết tại bảng thông báo)

TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Trường học số hoá: Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ: Số 2, Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hoà